Czytaj ten artykuł w:

Czas na przemyślenie stosowania probiotyków u prosiąt po odsadzeniu

Celem tego artykułu jest krytyczna ocena zastosowania probiotyków w fazie po odsadzeniu i dostarczenie kilku sugestii dotyczących poprawy wyników.

poniedziałek 20 sierpień 2018 (11 miesięcy 30 dni temu)
polubienia

Strategia żywieniowa, która w ostatnich latach zyskała coraz większą uwagę, aby przezwyciężyć trudności związane z wczesnym odsadzeniem, polega na stosowaniu probiotyków. Jednak dotychczasowe badania zostały określone jako niespójne i charakteryzujące się niską odtwarzalnością między różnymi gospodarstwami; co z kolei jest prawdopodobnie jednym z głównych powodów, dla których produkty te nie są szeroko rozpowszechnione w przemyśle trzody chlewnej.

Ten artykuł jest podsumowaniem niedawnej pracy przeglądowej (Barba-Vidal i wsp. 2018, Przegląd: Czy używamy probiotyków prawidłowo u prosiąt odsadzonych?), która bada ograniczenia rzeczywistego stosowania probiotyków na tym etapie, koncentrując się na ich stosowaniu w trudniej sytuacji sanitarnej i omówiono, w jaki sposób można poprawić te wyniki.

Ograniczenia stosowania probiotyków przeciwko patogenom

Ogólnie rzecz biorąc, główne ograniczenia wykorzystania probiotyków w tym kontekście to:

Mało widoczne wyniki terapeutyczne: Chociaż większość publikacji oceniających działanie probiotyków na patogeny określa je jako pozytywne, rzadko odnotowuje się spektakularną poprawę, taką jak eliminacja siewstwa patogenu lub istotny wzrost parametrów produkcyjnych.

Duża zmienność efektów: O działaniu probiotycznym wiadomo, że jest specyficzny w leczeniu, w zależności od konkretnego szczepu, dawki i kontekstu (Bosi i Trevisi, 2010), a także od konkretnego gospodarza, zależnie od parametrów fizjologicznych związanych z gospodarzem (np.stan zdrowia i genetyka) lub środowiska (np. stan sanitarny i dieta) (Collado i inni, 2007). W związku z tym szczepy probiotyczne, które nie są użyteczne, gdy są używane w określonej sytuacji, mogą okazać się użyteczne w innej lub odwrotnie.

Potencjalne zagrożenia w sytuacjach problematycznych: Podczas stosowania niektórych probiotyków u zwierząt z uszkodzonym jelitem lub pod presją patogenu może wystąpić potencjalne ryzyko. Literatura naukowa donosi o zwiększonej przepuszczalności jelitowej na tym etapie (Lallès i wsp., 2004), na którą mogą mieć wpływ terapie probiotyczne. W związku z tym u zwierząt po odsadzeniu może wystąpić podwyższone ryzyko sepsy podczas stosowania probiotyków. Ponadto doniesiono również, że niektóre probiotyki mogą wykazywać działanie immunosupresyjne u gospodarza (Siepert i wsp., 2014). Ten efekt nie ma niekorzystnych konsekwencji w zdrowym kontekście. Niemniej jednak, przy potrzebie szybkiej odpowiedzi humoralnej, aktywacja immunologiczna jest mniej skuteczna, a zatem będzie również szkodliwa w sytuacji choroby.

Ryc. 1. Ograniczenia stosowania probiotyków przeciwko patogenom

Ryc. 1. Ograniczenia stosowania probiotyków przeciwko patogenom

Jak ulepszyć stosowanie probiotyków we wczesnych etapach życia

Poprawa wykorzystania probiotyków w przemyśle trzody chlewnej polega na przesunięciu z empirycznego zastosowania na strategię opartą na wiedzy. Poniższe punkty zawierają pewne zalecenia w świetle opublikowanych do dzisiaj dowodów naukowych:

Probiotyki są o wiele bardziej przydatne i cenne, gdy używamy ich jako "zapobiegawczych" promotorów zdrowia i stabilizatorów mikroflory jelitowej. Dlatego powinniśmy przestać szukać probiotyków jako bezpośrednich zamienników antybiotyków w infekcjach żołądkowo-jelitowych i powinniśmy połączyć je z innymi strategiami żywieniowymi i / lub strategiami zarządzania z bardziej holistycznym podejściem.

Ponadto strategie probiotyków powinny być bardziej skoncentrowane. Szczepy powinny być wybrane w zależności od celów, a nie tak, jakby probiotyki były korzystne dla wszystkiego. Efekty powinny być ukierunkowane konkretnie na dany efekt. Celowane w, na przykład, receptory typu Toll, jeśli stosowanie probiotyków ma na celu wzmocnienie odporności jelitowej (Villena i Kitasawa, 2013), a z kolei inne szczepy mogłyby być lepsze w zwiększaniu wydajności produkcyjnej w oparciu o ich właściwości hydrolizy enzymatycznej (Kim i wsp., 2007).

Inną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest zmienność odpowiedzi na probiotyk. Opisano, w jaki sposób strategia probiotyków może obejmować organizmy "odpowiadające" i "niereagujące" w jednorodnej grupie zwierząt. W dzisiejszych czasach powstające technologie "-omiczne" wyraźnie otwierają okno, aby ponownie określić nasze podejście i lepiej zrozumieć interakcje między szczepem probiotycznym a ekosystemem, do którego zostanie wprowadzony, ograniczając tę ​​zmienność i oceniając potencjalne ryzyko związane z zastosowaniem probiotyków w kontekście choroby.

Wreszcie, istnieją różne sposoby wzmacniania efektów probiotycznych i zwiększania ich trwałości. Z jednej strony można stosować strategie takie jak łączenie probiotyków z działaniami uzupełniającymi lub dodawanie konkretnych substratów prebiotycznych (koncepcja symbiotyczna) w celu selektywnego ulepszania wzrostu wprowadzanego szczepu. Z drugiej strony, należy rozważyć wczesne dawkowanie probiotyków w okresie przed odsadzeniem, a lochy powinny mieć większe znaczenie, ponieważ wiele badań wykazało, że wprowadzenie probiotyków w diecie lochy jest skutecznym sposobem modyfikacji ekosystemu jelitowego i zdrowia prosiąt.

Ryc. 2. Strategie mające na celu poprawę stosowania probiotyków we wczesnych etapach życia

Ryc. 2. Strategie mające na celu poprawę stosowania probiotyków we wczesnych etapach życia

Artykuły

Znaczenie zdrowia jelit w produkcji trzody chlewnej21-wrz-2018 10 miesięcy 29 dni temu
Niestrawione białko pokarmowe wpływa na zdrowie świń02-lip-2018 1 lat 1 miesięcy 17 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags