Czytaj ten artykuł w:

Jaki sposób ekspozycji na Mycoplasma hyopneumoniae będzie najlepszy w aklimatyzacji loszek?

Omówiono drogę donosową i dotchawiczeą, jak również aerozolację za pomocą zamgławiaczy.

Mycoplasma hyopneumoniae (M hyo) powoduje przewlekłą infekcję dróg oddechowych prowadzącą do znacznych strat ekonomicznych z powodu niższej wydajności wzrostu i wyższych kosztów leczenia. Nadrzędnym celem programów kontroli M hyo jest zminimalizowanie wysiewania przez lochy. Zmniejsza to liczbę prosiąt dodatnich przy odsadzeniu, co jest predyktorem klinicznej choroby M hyo u warchlaków i tuczników.

Wyzwaniem dla kontroli choroby powodowanej przez M hyo jest proces aklimatyzacji wprowadzanych negatywnych loszek do endemicznie zainfekowanych gospodarstw.

Jak możemy aklimatyzować loszki na fermie?

Tradycyjnie próbuje się eksponować ujemne (naiwne) loszki na M hyo poprzez bezpośredni kontakt z naturalnie zakażonymi zwierzętami lub przez dotchawiczą inokulację homogenatu tkanki płucnej specyficznego dla gospodarstwa, w połączeniu z odpowiednim programem szczepień i terapią lekową. Problem z pierwszym polega na tym, że wiadomo, że transmisja M hyo jest wyjątkowo niska. Badanie przeprowadzone przez grupę dr Marii Pieter z University of Minnesota wykazało, że stosunek zakażonych świń do naiwnych loszek powinien wynosić 1:1, aby zagwarantować zakażenie naiwnych loszek w okresie 4 tygodni. Oznacza to, że osiągnięcie skutecznej aklimatyzacji loszek poprzez kontakt ze świniami zajęłoby znaczną ilość czasu i wymaga dużej liczby loch, które wysiewają patogen. Z drugiej strony, inokulacja dotchawicza, która jest przeprowadzana głównie w warunkach badawczych, wymaga wykwalifikowanego personelu, jest pracochłonna i jest stresującą procedurą dla zwierząt. Niedawno lekarze weterynarii zbadali zastosowanie zamgławiaczy do aerozolizacji M hyo w zamkniętej przestrzeni, aby zapewnić ekspozycję loszek poprzez kontakt pośredni (Yeske, 2019). Poza tymi metodami, jest jeszcze inokulacja donosowa.

Tabela 1. Podsumowanie zalet i wad najczęstszych metod inokulacji.

Dotchawicza Donosowa Aerozol
Materiały Ryjochwyt, wziernik do ust, laryngoskop, kateter

Urządzenie do atomizacji śluzówki (Fot. 1)

Zamgławiacz (Fot. 3).
Podanie Indywidualne Indywidualne Dla całego pomieszczenia lub kojca
Koszt Od około 0.20$ do 4$ na urządzenie (produkt jednorazowy) Od około $12 do $16 na urządzenie (jedno urządzenie może służyć do inokulacji wielu zwierząt) Od około $300 do $500
(urządzenie wielorazowe)
Stosowanie Zalety:
Dobrze znana i sprawdzona metoda.
Gwarantuje stałą ekspozycję loszek.
Zalety:
Mniej pracochłonne niż inokulacja dotchawicza. Urządzenie pasuje do dowolnych strzykawek typu luer-lock, co ułatwia jego stosowanie w gospodarstwie.
Zalety:

Nie potrzeba wykwalifikowanego personelu.
Urządzenie można ponownie wykorzystać.
Wymaga użycia sprzętu ochronnego dla personelu
Nie wymaga kontaktu ze zwierzętami. Ekspozycja wielu zwierząt w tym samym czasie.

Wady:
Wymaga przeszkolonego, wykwalifikowanego personelu.
Prac- i czasochłonne.
Stresujące dla zwierząt
Wady:
Wymaga przeszkolonego, wykwalifikowanego personelu.
Wady:
Wymaga walidacji (tj. dawka i czas zamgławiania).
Ferma musi być przystosowana (tj. wyposażenie, wentylacja, układ, rozmiar).

Fot. 1. Urządzenie do atomizacji śluzówki

Fot. 1. Urządzenie do atomizacji śluzówki

Fot. 2. Ekspozycja dotchawicza.

Fot. 2. Ekspozycja dotchawicza.

Fot. 3. Zamgławiacz

Fot. 3. Zamgławiacz

Jak możemy pomóc hodowcom podjąć decyzję, która metoda będzie dla nich najlepsza?

Ze względu na istnienie wielu możliwości, grupa naukowców z Iowa State University i weterynarzy terenowych współpracowała w niedawnym badaniu nad tym wyzwaniem. Celem było porównanie skuteczności trzech metod inokulacji (dotchawiczej, donosowej i aerozolowej) homogenatu płuc z żywym M hyo dla praktycznej, bezpiecznej i powtarzalnej aklimatyzacji loszek.

Sześciotygodniowe loszki M hyo- i PRRSV-ujemne (n = 78) randomizowano do jednej z czterech grup ekspozycji M hyo [aerozol (n = 24); donosowo (n = 24); dotchawiczo (n = 24); lub brak ekspozycji (n = 6)] i kontynuowano badanie przez 49 dni po ekspozycji (DPE). Inokulum M hyo składało się z homogenatu płuc (105 CFU / ml M hyo 232). Dla grupy aerozolowej zastosowano zimną mgłę do ​​aerozolowania homogenatu płuc. W przypadku grupy donosowej użyto urządzenia do atomizacji do podawania połowy objętości inokulum do każdego otworu nosowego (5 ml) przez dwa kolejne dni. To urządzenie jest szeroko stosowane w medycynie ludzkiej do podawania dzieciom leków do nosa i tchawicy w pediatrii. Świnie ważono -1, 28 i 49 DPE. Próbki surowicy i tchawicy do badania przeciwciał i DNA zbierano co tydzień, aż do DPE 49. Świnie uśmiercano humanitarnie w 49 DPE. Płuca oceniano pod kątem zmian makroskopowych i histopatologii (H&E i IHC). Przyrost masy ciała, odpowiedź przeciwciał (ELISA S / P) i siewstwo (qPCR) porównano statystycznie.

Wyniki

Wszystkie drogi ekspozycji spowodowały zakażenie. Ekspozycja dotchawicza skutkowała wcześniejszym wykryciem DNA (7 DPE) i serokonwersję (39 DPE); drogi donosowa i aerozol wykazywały podobny czas wykrywania DNA i przeciwciał, tj. ~ 14 DPE i ~ 49 DPE. Wartości Ct MHP qPCR były podobne we wszystkich grupach (p> 0,05), ale niższe S/P w teście ELISA S / P obserwowano w ekspozycjach donosowej i aerozolu. Grupa aerozolowa miała najmniejszy wpływ na dzienny przyrost (0,64 kg / dzień), osiągając wynik podobny do negatywnej grupy kontrolnej (0,73 kg / dzień). Przy 49 DPE, obserwowano zmiany makroskopowe i / lub histopatologiczne w płucach 17/22, 19/24 i 19/24 loszek odpowiednio z grup: dotchawiczej, donosowej i aerozolowej.

Do zapamiętania

Podczas gdy ekspozycja dotchawicza skutkowała najwcześniejszym wykryciem DNA i przeciwciał, zakażenie osiągnięto wszystkimi drogami. Drogi donosowe i aerozolowe mogą być lepszą alternatywą w porównaniu z bardziej pracochłonnym i inwazyjnym szczepieniem dotchawiczym. Niemniej jednak szczególne okoliczności produkcji mogą mieć wpływ na wybór innej drogi zakażenia. Praktyczne i skuteczne metody ekspozycji loszek mogą poprawić programy kontroli i eliminacji M hyo.

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags