Czytaj ten artykuł w:

Podłoże chłodzące dla loch w okresie porodu i laktacji

Mata chłodząca opiera swoje działanie na przewodzeniu ciepła od lochy do podłoża podczas leżenia.

Stres cieplny negatywnie oddziałuje na produktywność loch i wydajność reprodukcyjną. Ma wpływ na metabolizm i fizjologię zwierząt. Obejmuje on: podwyższoną temperaturę wewnątrz ciała, zwiększony przepływ krwi do skóry w celu pozbycia się nadmiaru ciepła, zwiększone tempo oddychania w celu usunięcia nadmiaru ciepła i zmniejszenie poboru paszy jako strategię zmniejszania produkcji ciepła. W konsekwencji lochy poddane stresowi cieplnemu zmniejszają produkcję mleka i przyrost masy miotu. Maciory z nadmierną utratą białka w organizmie podczas laktacji mają wydłużone dni od odsadzenia do rui i gorzej zachodzą w kolejną ciążę.

W ciągu ostatnich trzech dekad ciągła selekcja pod względem zwiększonej wielkości miotu i produkcji mleka zwiększyła produkcję ciepła loch i obniżyła ich górną temperaturę krytyczną. Ta selekcja doprowadziła również do zmniejszenia masy urodzeniowej prosiąt i zmniejszenia rezerw energetycznych po urodzeniu, wymagając większych temperatur dla prosiąt i stosowania podkładek termicznych lub lamp grzejących, aby zapewnić ciepło dla prosiąt.

Wydział Nauk o Zwierzętach i Rolniczej Inżynierii Biologicznej na Purdue University oraz Departament Badań Zachowania Zwierząt Gospodarskich USDA-ARS współpracowały ze sobą trzy lata, aby opracować podłoże chłodzące, zdolną do skutecznego usuwania nadmiaru ciepła od macior laktacyjnych.

Podłoże chłodzące opiera się na przewodzeniu ciepła od źródła (zwierzęcia) do zlewu (schłodzonej wody przepływającej przez rury), gdy zwierzę jest w pozycji leżącej. Aluminium i miedź są w stanie skutecznie przenosić ciepło. Płyta chłodząca została zbudowana z zewnątrz z wytrzymałej płyty aluminiowej, podstawy z polietylenu o dużej gęstości i miedzianych rur wodnych przymocowanych do płyty aluminiowej (Rysunek 1). Po początkowych testach zwiększono wymiary maty i udoskonalono zakres stałych natężeń przepływu, czas pomiędzy spłukaniami i pożądaną górną temperaturę dla różnych warunków środowiskowych.

Fot. 1 – Aktualny prototyp maty chłodzącej Purdue

Fot. 1 – Aktualny prototyp maty chłodzącej Purdue

Udoskonalone podkłady chłodzące zastosowano w badaniach laktacyjnych u loch, jak pokazano na Zdjęciu 2. Lochy bez chłodzenia spędzają więcej czasu w "postawie podobnej do psa", aby zwiększyć odprowadzanie ciepła z ciała do otoczenia, mniej czasu na jedzeniu i mniej na karmieniu potomstwa w porównaniu z lochami z dostępem do aktywnego chłodzenia. Po 80 minutach chłodzenia, lochy charakteryzowały się odpowiednio: niższym współczynnikiem oddychania (45 w porównaniu do 122 oddechów / min), częstości akcji serca (100 w stosunku do 119 uderzeń / min), temperatury w pochwie (39,2 w porównaniu do 40,1ºC), temperatury w odbycie (39,0 w porównaniu z 40,0ºC). ) i temperatury skóry (38,6 vs. 39,4 ° C) niż lochy bez aktywnego chłodzenia. Współczynnik usuwania ciepła był trzy do czterech razy większy niż w poprzednich modelach płytek chłodzących wykonanych z betonu i stali, obejmujących całe sekcje podłogowe.

Fot. 2 – prototyp maty chłodzącej Purdue testowany na porodówce

Fot. 2 – prototyp maty chłodzącej Purdue testowany na porodówce

Skuteczność mat chłodzących dla całego okresu laktacji oceniano w łagodnych i umiarkowanych warunkach stresu cieplnego. Pomieszczenie umiarkowanego stresu cieplnego było ukierunkowane na osiągnięcie temperatury 32 ° C od godz 08.00 do16.00 i 27 ° C przez resztę 24-godzinnego okresu. W pomieszczenie, w którym generowano łagodny stres cieplny było odpowiednio 27ºC i 22ºC dla tych samych okresów. Lochy Yorkshire-Landrace zostały równo podzielone pod względem liczby przebytych porodów i przydzielone do dwóch porodówek, różniących się jedynie temperaturą środowiska. Każda locha otrzymała ośmiorzędową podkładkę chłodzącą. Maciory otrzymywały stały strumień wody chłodzącej 0,00 l / min (KONTROLA, n = 9), 0,25 l / min (NISKI, n = 12) lub 0,50 (WYSOKI, n = 10) L / min. Rejestrowano temperaturę wlotu i wylotu wody oraz natężenia przepływu w celu oszacowania odprowadzania ciepła. Częstość oddechów (RR), temperatury w odbycie (RT) i temperatury skóry (ST) rejestrowano codziennie (godz. 07.00 i 15.00 ) od drugiego dnia po porodzie do odsadzenia w wieku 19 dni. Podkładki zmniejszyły parametry stresu cieplnego. NISKIE natężenie przepływu było wystarczające dla pomieszczenia o niskim stresie cieplnym, a dla pomieszczeń umiarkowanego stresu termicznego potrzebne było WYSOKIE natężenie przepływu. Fot. 3 i 4 pokazują wpływ mat chłodzących Purdue na RR, natomiast Fot. 5 i 6 przedstawiają wpływ na RT.

Zmienna Stopień chłodz. Łagodny – 7.00 Średni – 700 Łagodny – 15.00 Średni – 15.00
Liczba oddechów KONTROLA 23 56 41 89
NISKI 21 24 29 41
WYSOKI 18 20 24 27
Temp. skóry KONTROLA 35.4 37.3 37.2 37.3
NISKI 34.4 36.5 36.6 36.5
WYSOKI 33.7 36.2 36.5 36.2
Temp. rekt. KONTROLA 38.8 39.0 39.2 39.6
NISKI 38.8 38.8 39.1 39.0
WYSOKI 38.8 38.8 39.1 39.0

Wykres 3 - Średnia najmniejszych kwadratów dla częstotliwości oddechów  u loch w pomieszczeniach z łagodnym stresem cieplnym. emperatury wynosiły 27 ºC w godz. 08.00-16.00 i 22 ºC w pozostałych godzinach. Na  RR  wpływało (P < 0.001) stosowanie maty (Trt), temp. pomieszczenia (Room), pora dnia (Time), dzień laktacji i interakcje Trt x Room, Trt x Time, Room x Time.

Wykres 3 - Średnia najmniejszych kwadratów dla częstotliwości oddechów  u loch w pomieszczeniach z łagodnym stresem cieplnym. emperatury wynosiły 27 ºC w godz. 08.00-16.00 i 22 ºC w pozostałych godzinach. Na  RR  wpływało (P < 0.001) stosowanie maty (Trt), temp. pomieszczenia (Room), pora dnia (Time), dzień laktacji i interakcje Trt x Room, Trt x Time, Room x Time.

Wykres 4 - Średnia najmniejszych kwadrat&oacute;w dla częstotliwości oddech&oacute;w (RR) &nbsp;u loch w pomieszczeniach ze średnim stresem cieplnym. Temperatury wynosiły 32 &ordm;C w godz. 08.00-16.00 i 27 &ordm;C w pozostałych godzinach. Stosowanie mat (Trt) wpłynęło na RR (P &lt; 0.001), podobnie jak temp. pomieszczeń (Room), pora dnia (Time), dzień laktacji i interakcje między of Trt x Room, Trt x Time, Room x Time.

Wykres 4 - Średnia najmniejszych kwadratów dla częstotliwości oddechów (RR)  u loch w pomieszczeniach ze średnim stresem cieplnym. Temperatury wynosiły 32 ºC w godz. 08.00-16.00 i 27 ºC w pozostałych godzinach. Stosowanie mat (Trt) wpłynęło na RR (P < 0.001), podobnie jak temp. pomieszczeń (Room), pora dnia (Time), dzień laktacji i interakcje między of Trt x Room, Trt x Time, Room x Time.

Wykres 5 - Temperatura rektalna u loch w pomieszczeniach z łagodnym stresem cieplnym. Temperatury wynosiły 27 &ordm;C w godz. 08.00-16.00 i 22 &ordm;C w pozostałych godzinach. Na RT wpływały (P &lt; 0.038) pora dnia, dzień laktacji, Trt x Room, Trt x Time, Room x Time., dzień aktacji x temp. pomieszczenia i tr&oacute;jkierunkowa interakcja maty x temperatury pomieszczenia x pory dnia

Wykres 5 - Temperatura rektalna u loch w pomieszczeniach z łagodnym stresem cieplnym. Temperatury wynosiły 27 ºC w godz. 08.00-16.00 i 22 ºC w pozostałych godzinach. Na RT wpływały (P < 0.038) pora dnia, dzień laktacji, Trt x Room, Trt x Time, Room x Time., dzień aktacji x temp. pomieszczenia i trójkierunkowa interakcja maty x temperatury pomieszczenia x pory dnia

Wykres 6 - Temperatura rektalna u loch w pomieszczeniach ze średnim stresem cieplnym. Temperatury wynosiły 32 &ordm;C w godz. 08.00-16.00 i 27 &ordm;C w pozostałych godzinach. Na RT wpływało (P &lt; 0.038) pora dnia (Time), dzień laktacji, stosowanie maty (Trt), Trt x Room, Trt x Time, dzień laktacji x Room i tr&oacute;jkierunkowa interakcja maty x temperatury pomieszczenia x pory dnia

Wykres 6 - Temperatura rektalna u loch w pomieszczeniach ze średnim stresem cieplnym. Temperatury wynosiły 32 ºC w godz. 08.00-16.00 i 27 ºC w pozostałych godzinach. Na RT wpływało (P < 0.038) pora dnia (Time), dzień laktacji, stosowanie maty (Trt), Trt x Room, Trt x Time, dzień laktacji x Room i trójkierunkowa interakcja maty x temperatury pomieszczenia x pory dnia

Informacje dodatkowe

Badania te zostały sfinansowane przez Purdue University w ramach finansowania AgnesED Crossroads w celu wsparcia Indiana's Agriculture and Rural Development oraz projektu USDA-ARS 5020-32000-013-00-D - Ochrona dobrostanu zwierząt produkujących żywność. Autorzy chcieliby również podziękować Danielowi Madsonowi i Aaronowi Doke za ich pracę nad opracowaniem i udoskonalaniem mat chłodzących

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags