Enric Marco

Enric Marco
164dseiraalbeldaAlazso64lajuncosa21goncalo_pimpaopig333

Marcovetgrup s.l.. Hiszpania

http://www.marcovetgrup.com

Firma MARCO VETGROUP SL.

Enric Marco urodził się w Barcelonie w 1963 roku.  W 1986 roku uzyskał stopień naukowy w dziedzinie Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania). W latach 1990 i 1991 mieszkał w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Danii i Stanach Zjednoczonych, ucząc się i odbywając praktykę wśród specjalistów z sektoru świń.

W roku 1991 wraz ze swoim partnerem José Barceló założył doradztwo świń B&M c.v.p. (analiza koszt-wolumen-zysk), a w 1995 roku rozszerzyli działalność z nowym partnerem - Miquel Collell. W 2006 roku, wraz z Miquel Collell i poprzez MARCO I COLLELL SL, kontynuował działalność oferując swoje usługi doradcze tj. kontrolę i diagnostykę chorób, kontrolę produkcji i zarządzania gospodarstwem, kontrolę epidemiologii, środowiska, bezpieczeństwa biologicznego oraz zasobów ludzkich. Wśród jego klientów możemy znaleźć firmy zajmujące się genetyką, duże fermy (10-30 tys. macior), spółdzielnie, niezależnych producentów, Wydziały Medycyny Weterynaryjnej, przedsiębiorstwa farmakologiczne, mieszalnie pasz oraz  międzynarodowe organizacje. Od grudnia 2012 roku działalność prowadzi poprzez swoją własną firmę MARCO VETGRUP SL.

Enric Marco jest członkiem różnych  zawodowych stowarzyszeń (Veterinarians’ Official College of Barcelona, Pig Veterinary Soc., ANAPORC, Member of the Scientific Committee of the Swine Pathology and Production MSc degree organizowany przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Barcelonie). Opublikował on również artykuły w kilku specjalistycznych czasopismach oraz występuje na konferencjach na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.

zaktualizowane CV 06-maj-2015

Artykuły