Kristien Van Reeth

Kristien Van Reeth
4v.chernovpancho_jfqmmcrisolantronikos.neop

Ghent University. Belgia

Edukacja i szkolenia

Doktor nauk weterynaryjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet w Ghent, Belgia, 7 maja 1998 r. Tytuł doktoratu "Patogeneza zakażeń wirusami układu oddechowego u świń z naciskiem na cytokiny prozapalne". Promotor: prof. Dr M. Pensaert.

Lekarz Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet w Gandawie, Belgia, czerwiec 1991.

Aktualne aktywności zawodowe


Nauczanie:

"Podstawy wirusologii" dla studentów medycyny weterynaryjnej i nauk rolniczych

"Wirusologia środowiskowa" i "Wykrywanie wirusów" (kurs magisterski)

Badania:

Grypa świń jako model ludzkiej grypy: rola prozapalnych cytokin w patogenezie; mechanizmy ochrony krzyżowej pomiędzy różnymi podtypami wirusa grypy

Ptasia grypa u świń: patogeneza i ryzyko dla zdrowia publicznego

Europejska sieć nadzoru nad grypą u świń (działanie koordynujące WE): koordynator

Rola świńskich wirusów układu oddechowego w wieloczynnikowej chorobie układu oddechowego

Diagnostyka chorób wirusowych świń

Szczepienia - badania prowokacyjne z wirusem świńskiej grypy dla producentów szczepionek

zaktualizowane CV 20-lis-2018

Artykuły

Nowe spojrzenie na szczepienie świń przeciwko grypie.

26-lis-2018 (5 miesięcy 23 dni temu)

Naukowcy badający tą jednostkę chorobową starają się wywołać odpowiedź przeciwciał na te antygeny powierzchniowe (hemaglutyniny) wirusa, które podlegają najmniejszej zmienności. Decydowanie się na pierwsze i kolejne szczepienia przypominające z zastosowaniem dwóch znacznie różnych antygenowo szczepów w obrębie podtypu H1 bądź H3, wydaje się obiecującym sposobem na zabezpieczanie naszych stad.

Nowe spojrzenie na szczepienie świń przeciwko grypie.