Czytaj ten artykuł w:

Wpływ 6 letnich szczepień przeciw PCV2 na obecność wirusa i przeciwciał u świń w USA.

Szczepienia przeciw PCV2 są stosowane powszechnie. Czy 6 letni okres prowadzenia szczepień ograniczył obecność wirusa w populacji świń?

Cirkowirus świń typ 2 (PCV2) jest głównym czynnikiem etiologicznym chorób związanych z tym wirusem (PCVAD), które jednak wymagają dodatkowych czynników do pełnej manifestacji objawów klinicznych. Szczepionki przeciw PCV2 zostały wprowadzone na rynek USA w 2006 roku i bardzo szybko ich stosowanie stało się standardem w zwalczaniu PCVD. Szczepienie przeciw PCV2 jest skuteczne w zwalczaniu PCVAD ze względu na indukowanie wysokich poziomów przeciwciał przeciw PCV2 i redukcję poziomu PCV2 w surowicy. Szczepienie nie eliminuje wirusa z organizmu świni.

W 2006 roku, przed pojawieniem się na rynku szczepionek, w stadach amerykańskich powszechnie stwierdzano wysoki poziom infekcji, częstą serokonwersję (Puvanendiran et al., 2011). W naszym laboratorium wykazaliśmy częste zakażenia śródamaciczne i w porodówkach, co prowadziło do trwałych infekcji (Dvorak et al., 2013).

Ponieważ szczepienie są stosowane powszechnie i skutecznie chronią przed PCVAD podjęliśmy badania w celu stwierdzenia czy po 6 latach ciągłych szczepień doszło do zmniejszenia poziomu wiremii i czy stale stwierdza się wysoki poziom serokonwersji. W tym celu zbadaliśmy próbki surowic zebrane w ramach badań przeglądowych Narodowego Systemu Monitoringu Zdrowia Zwierząt na obecność zakażenia PCV2 i serokowersji u pojedynczych świń i ogólnie na fermach.

Wyniki

Analizowane próbki pochodziły od 2044 świń ze 137 ferm z 12 stanów USA z roku 2012, oraz od 6046 świń ze 185 ferm z 16 stanów USA z roku 2006. Badanie objęły wszystkie ważne regiony kraju gdzie produkuje się świnie.

W próbkach z 2012 roku stwierdzono duże zmniejszenie odsetka świń i ferm zakażonych PCV2 (17,2% zakażonych świń, 47,9% zakażonych ferm) w porównaniu do próbek z 2006 roku (82,6% zakażonych świń, 99,5% zakażonych ferm) (Ryc. 1A i B). Stwierdzono również bardzo silny spadek poziomu zakażenia (ilości wirusa w surowicy) u świń reagujących dodatnio w 2012 roku w porównaniu do roku 2006 (około 22-krotne zmniejszenie wartości średnich i 49-krotne zmniejszenie wartości maksymalnych) (Ryc. 1C).

<p>PCV2 viremia levels in 2006 and 2012</p>

Ryc. 1. Poziomy wiremii PCV2 w 2006 i 2012 roku. A: Odsetek wiremicznych świń w 2006 i 2012 roku; B: Odesetek tuczarni gdzie stwierdzono wiremię; i C: Poziom wiremii u tuczników.

<p>PCV2 antibodies in serum from finishing pigs in 2006 and 2012</p>

Ryc. 2. Obecność przeciwciał dla PCV2 w surowicy tuczników w 2006 i 2012 roku. A: Odsetek serologicznie dodatnich tuczników i tuczarni (gdzie stwoerdzono przynajmniej jedną serologicznie dodatnią świnię) w 2012. B: Odsetek świń i ferm dodatnich serologicznie w po naturralnym zakażeniu w 2006 i 2012 roku.

Przeciwciała dla PCV2 stwierdzono u 41% tuczników w 2012 roku, mimo powszechnego szczepienia (Ryc. 2A). W 94,9% tuczarni przynajmniej jedna świnia była serologicznie dodatnia (Ryc. 2A). W 2012 roku występowanie przeciwciał indukowanych naturalnym zakażeniem PCV2 uległo silnemu zmniejszeniu zarówno u pojedynczych tuczników jak i w tuczarniach (19,0% dodatnich świń i 74% dodatnich tuczarni) w porównaniu do roku 2006 (79,0% dodatnich świń i 99,0% dodatnich tuczarni) (Ryc. 2B). W 2006 roku serokonwersja miała miejsce w odpowiedzi na zakażenie, ponieważ szczepionki nie były jeszcze dostępne. W 2012 roku serokonwersja wynikała zarówno z kontaktu z wirusem jak i ze szczepienia. Określenie czy serokonwersja miała miejsce na skutek zakażenia czy szczepienia było możliwe w wyniku określenia obecności przeciwciał dla białka replikazy. Replikaza jest bowiem produkowana jedynie w wyniku replikacji wirusa, podczas gdy szczepionki go nie zawierają.

Wnioski

Od wprowadzenia na rynek skutecznych szczepionek przeciw PCV2 w 2006 roku zarówno obecność jak i ilości wirusa w populacji świń uległy znacznej redukcji. Obecnie w większości ferm PCV2 nie jest wykrywany w PCR a tak gdzie jest obecny jego poziom we krwi jest niski. Wskazuje to, że ciągłe szczepienia przeciw PCV2 doprowadziła do uwolnienia niektórych ferm od wirusa. Mimo, że mechanizm w jaki działają szczepionki przeciw PCV2 nie został wyjaśniony to ich stosowanie powoduje drastyczne zmiany w występowaniu PCV2 u świń. Obecnie uważamy, że większość świń jest zakażona PCV2 na bardzo niskim poziomie, poniżej granicy czułości PCR, ponieważ ponad w 70% ferm stwierdza się świnie posiadające przeciwciała dla replikazy indukowane infekcją. O utrzymywaniu się infekcji PCV2 świadczą również przypadki PCVAD stwierdzane przy błędach popełnianych w czasie szczepienia. Tak więc prowadzenie szczepień przeciw PCV2 stale jest niezbędnym narzędziem zwalczania PCVAD.

Cirkowirus świń typ 2 (PCV2)

Klasyfikacja genotypów PCV202-maj-2016 1 lat 7 miesięcy 16 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags