Świnia: każde udomowione zwierzę należące do gatunku Sus scrofa. Rozróżnia się świnie hodowlane, prosięta i tuczniki.

Locha: samica świni przeznaczona do rozrodu.

Warchlak: świnia odsadzona.
W krajach europejskich są to zwierzęta o masie poniżej 20kg.
W Kanadzie do 2007 roku były to zwierzęta do 20 kg, zaś od 2008 roku obejmuje to świnie o masie do 50 funtów (23 kg).
W USA do 2007 roku kategoria obejmowała zwierzęta do 60 funtów (27kg), a od 2008 roku zwierzęta do 50 funtów (23 kg).

Tucznik: świnia, której mięso będzie przeznaczone do spożycia przez ludzi.
W krajach europejskich są to warchlaki o masie powyżej 20 kg, łącznie z tymi ważącymi ponad 110kg.
W Kanadzie do 2007 roku był to zwierzęta o masie od 20 kg, a od 2008 roku od 50 funtów (23 kg). W USA do roku 2007 były to ziwerzęta o masie od 60 funtów (27kg), a od 2008 roku od 50 funtów (23kg).

Źrodło informacji

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Statistics Canada, http://www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html
USDA, http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome
Information-Analytical Agency EMEAT, http://emeat.ru
National Bureau of Statistics of China, http://www.stats.gov.cn

Dane dotyczące pogłowia trzody chlewnej w danym roku i kraju. Interaktywne grafiki pozwalają na wyświetlanie i porównywanie danych liczbowych i aktualnych trendów z wielu krajów oraz przedziałów czasowych. Wyniki przedstawiane są według grup produkcyjnych zwierząt.

Liczba świń poddanych ubojowi miesięcznie lub rocznie: łączna liczba świń ubitych w celu spożycia przez ludzi w określonym czasie.

Miesięczna lub roczna produkcja wieprzowiny: całkowita masa tusz ubitych świń, których mięso zostało uznane za nadające się do spożycia przez ludzi.
Produkcja wieprzowiny obejmuje dane dotyczące mięsa wyprodukowanego ze wszystkich świń poddanych ubojowi w danym kraju, włączając w to świnie importowane. Z tego powodu liczba tuczników nie zawsze odpowiada liczbie zwierząt poddanych ubojowi.

Waga tusz w danym roku*: W przypadku krajów europejskich jest to szacunkowa masa tuszy obliczana poprzez dzielenie łącznej masy tusz przez liczbę zwierząt poddanych ubojowi. Należy zachować ostrożność przy analizie wyników, ponieważ dane obejmują nie tylko tuczniki, ale również świnie z innych kategorii produkcyjnych.
W przypadku USA i Kadany dane obejmują masę tuszy tuczników poddanych ubojowi.

Źródła informacji:

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Statistics Canada, http://www.statcan.gc.ca
USDA, http://www.usda.gov
Information-Analytical Agency EMEAT, http://emeat.ru
National Bureau of Statistics of China, http://www.stats.gov.cn
*Dane szacunkowe z Eurostat

Liczba świń poddanych ubojowi, i ilość mięsa wieprzowego wyprodukowana rocznie. Interaktywna grafika pozwala na przedstawienie i porównanie danych i trendów z różnych krajów w poszczególnych okresach czasowych.

Locha: samica świni przeznaczona do rozrodu, której masa ciała przekracza 50 kg.

Warchlak: świnia odsadzona o masie ciała poniżej 20 kg.

Inne świnie: do tej kategorii należą głównie tuczniki, a poza nimi również knury, lochy przeznaczone do uboju, loszki i inne świnie o masie powyżej 20 kg.

Źródło informacji:

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Rozkład populacji świń według wielkości gospodarstw w poszczególnych krajach. Wyniki obejmują okres kilku lat i są przedstawione w formie interaktywnej grafiki, w zależności od kategorii produkcyjnej zwierząt.

Tusze: oznaczają bite świnie w postaci tusz świń domowych po upuszczeniu krwi i wypatroszeniu, z usuniętymi racicami i szczeciną. Półtusze otrzymuje się z tuszy przez centryczne przecięcie wzdłuż kręgów szyjnych, karkowych, grzbietowych, lędźwiowych i krzyżowych oraz przez środek spojenia mostka. Tusze i półtusze, o których mowa, mogą być z głowami lub bez, z podgardlem, nóżkami, sadłem, nerkami, ogonem lub przeponą, lub bez nich. Półtusze mogą być z rdzeniem kręgowym, mózgiem lub językiem, lub bez nich. Tusze i półtusze loch mogą być z wymionami (gruczołami mlecznymi) lub bez nich.

Szynki: oznaczają tylną (ogonową) część półtuszy, włącznie z kośćmi, z nóżkami, goleniami, skórą z tłuszczem podskórnym, lub bez nich. Szynka (noga) jest tak oddzielona od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej ostatni kręg lędźwiowy.

Łopatki: oznaczają dolną część przodka, nawet zawierającą kość łopatkową i przyczepione mięśnie, włącznie z kośćmi, z nóżkami, goleniami, skórą z tłuszczem podskórnym, lub bez nich. Kość łopatkowa i przyczepione mięśnie zgłaszane oddzielnie pozostają w zakresie tej pozycji jako części łopatki.

Przodki: to przednie (czaszkowe) części półtuszy bez głowy, z podgardlem lub bez, włącznie z kośćmi, z nóżkami, goleniami, skórą lub tłuszczem podskórnym, lub bez nich. Przodek jest tak oddzielony od reszty półtuszy, że obejmuje najwyżej piąty krąg grzbietowy. Górna (grzbietowa) część przodka, nawet zawierająca kość łopatkową i przyczepione mięśnie (karkówka w stanie świeżym lub solonym), jest uważana jako schab, jeśli jest oddzielona od dolnej (brzusznej) części przodka przez odcięcie tuż poniżej kręgosłupa.

Schaby: oznacza górną część półtuszy, ciągnącą się od pierwszego kręgu karkowego do kręgu ogonowego, włącznie z kośćmi, z polędwicą, kością łopatkową, tłuszczem podskórnym lub skórą, lub bez nich. Schab jest oddzielony od dolnej części półtuszy przez cięcie tuż poniżej kręgosłupa.

Boczek: oznacza dolną część półtuszy położoną pomiędzy szynką (nogą) i łopatką, z kośćmi lub bez, ale ze skórą i tłuszczem podskórnym.

Mięso bez kości: jednak kawałki mięsa bez kości z przodka, zgłaszane osobno (podgardla, żuchwy lub podgardla i żuchwy razem).

Inne: mięso świni domowej, z kośćmi (z wył. tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich części, przodków, schabów, boczku i ich części).

Źródło informacji
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Roczny import i eksport wieprzowiny w różnych krajach, z podziałem na mięso świeże i mrożone. Dane pokazują całkowitą ilość handlowanego mięsa lub produktu. Interaktywne wykresy pozwalają na jednoczesne  wyświetlanie i porównywanie danych dotyczących kilku krajów i przedziałów czasowych.

Wyświetl wykres w trybie pełnoekranowym

Kraje

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby uzyskać dostęp.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie
Brak danych dla wybranego okresu. Wybierz inny przedział czasowy.

Komentarze na wykresie

Dodaj komentarz

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.