Swine Expo 2015

sobota19wrz20152015-09-19poniedziałek21wrz20152015-09-21
Xiamen International Conference & Exhibtion Center (XICEC), Chiny
Swine Expo 2015

Tematyka Targów: surowce RSS i jego zapewnienie jakości, technologia przetwarzania paszy, szczepionki, weterynaria i zdrowie zwierząt, bezpieczeństwo biologiczne, planowanie farm i konstrukcji budynku, wyposażenie, oczyszczalnie i biomasa, sztucznego zapładnianie, ubój i przetwórstwo mięsa, konsultacja ferm , usługi, edukacja rolnicza, badania związane z przemysłem, polityka i środowisko, inwestycje i finanse, branża mediów.