Czytaj ten artykuł w:

Podatność na zakażenia Mycoplasma hyorhinis w zależności od wieku

Polyserositis w przebiegu zakażenia M. Hyorhinis

Polyserositis w przebiegu zakażenia M. Hyorhinis

Enric Marco analizuje doświadczenie, które zakłada, że im później dojdzie do infekcji M. hyorhinis, tym mniej poważny będzie jej przebieg. Informacje zgromadzone w trakcie tego badania mogą być pomocne w opracowaniu nowych strategii leczenia w czasach, gdy zmuszeni jesteśmy zmniejszać zużycie antybiotyków.

czwartek 7 grudzień 2017 (1 miesięcy 12 dni temu)

Artykuł

Martinson B, Minion FC, Krollb J, Hermann J. Age susceptibility of caesarian-derived colostrum-deprived pigs to Mycoplasma hyorhinis challenge. 2017. Veterinary Microbiology. Vol 210, 147-152.

Co było przedmiotem badań?

Mycoplasma hyorhinis (Mhr) najczęściej powoduje uogólnione zapalenie błon surowiczych oraz uogólnione zapalenie stawów u świń w wieku od 3 do 10 tygodni. Literatura naukowa już wcześniej sugerowała istnienie granicznego wieku występowania podatności na Mhr, jednak do niedawna niemożliwym było wyznaczenie takiej granicy z uwagi na brak możliwości wywołania choroby w warunkach eksperymentalnych.

W jaki sposób przeprowadzono badanie?

Badanie oceniało model Mhr w oparciu o komórkowy materiał w tych samych miotach zwierząt odpowiednio w wieku 7, 10, 13 oraz 16 tygodniu życia. Eksperymentalny protokół zakażenia dla Mhr wykorzystywał świnie urodzone przez cesarskie cięcie oraz pozbawione siary, gdzie przebieg choroby prowadził do ciężkich zapaleń osierdzia i kulawizn. Zwierzętom z każdej grupy zainokulowano Mhr w trzech następujących po sobie dniach: 20 ml podano dootrzewnowo w dniu 0, 10 ml podano dożylnie w dniu 1, 10 ml (5ml/do jednego otworu nosowego) podano donosowo w dniu 2. Doświadczenie uwzględniało także grupę kontrolną nie poddaną inokulacji, o odpowiedniej strukturze wiekowej. Świnie były codziennie obserwowane pod kątem kulawizn od dnia 1 do 21. Po podaniu eutanazji, wykonano ogólne badanie w poszukiwaniu zmian patologicznych. Od każdej świni pobrano 2 wymazy: wymaz z osierdzia oraz pojedynczy wymaz z powierzchni stawowych ze stawów kolanowych i łokciowych. Wymazy z opłucnej i błon śluzowych pobierano od tylko tych zwierząt, u których występowało zapalenie opłucnej lub zapalenie otrzewnej..

Jakie wyniki otrzymano?

  • Występowanie kulawizn było zbliżone w grupach 7, 10 i 13 tygodniowej (> 60 %), mniejsza ilość zwierząt wykazywała kulawizny w wieku 16 tygodni (33%).
  • Liczba zwierząt z zapaleniem stawów zmalała ze 100% w wieku 7 tygodni do 25% w wieku tygodni 16.
  • Zapalenie osierdzia zmalało z 87% w wieku 7 tygodni do 4% w wieku 16 tygodni
  • Wskaźnik ADG był przynajmniej o 270g/dzień (0.6lbs/dzień) niższy niż w grupie kontrolnej w porównaniu do grupy w odpowiednim wieku
  • Największa różnica ADG występowała w grupach 13 tygodniowych (545g/dzień, 1.2lbs/dzień)

Jakie to ma znaczenie?

Wyniki doświadczenia pokazują, że świnie były podatne na kulawiznę związaną z Mhr przynajmniej do szesnastego tygodnia życia, podczas gdy podatność na związane z Mhr zapalenie osiągnęła najwyższy poziom w wieku siedmiu tygodni. Straty ekonomiczne spowodowane przez Mhr można przypisać obniżonej wydajności (przyrost masy i konwersja paszy) i upadkom.

Ustalenie wieku największej wrażliwości na Mhr pomoże określić wymagany czas trwania odporności poszczepiennej dla każdej potencjalnej szczepionki, a także dostarczyć wskazówek, jak optymalizować stosowanie antybiotyków.

<p>Enric Marco</p>
Okiem praktyka Enric Marco

Podczas fazy poodsadzeniowej, polyserositis jest być może jednym z najczęściej obserwowanych obrazów klinicznych. Oczywiście częstotliwość oraz przebieg polyserositis jest dużo silniej wyrażony jeśli zwierzęta są narażone, w tym czasie na choroby wirusowe takie jak PRRS czy grypa świń. Istotnie, to wraz z pojawieniem się PRRS zaczęto obserwować silnie wyrażone polyserositis. Zwykle do niedawna wiązaliśmy polyserositis z infekcjami H. parasuis lub S. suis, a w ostatnim czasie także M. hyorhinis zaczęto brać pod uwagę jako potencjalną przyczynę. Obecność więcej niż jednego patogenu zaangażowanego w obraz kliniczny to norma, a strategie terapii muszą brać pod uwagę kontrolę nad wieloma czynnikami.

Wnioski płynące z doświadczenia są bardzo interesujące, gdyż sugerują, że nasilenie infekcji zależy od wieku zwierząt,, a dokładnie, że im później do niej dochodzi tym jest ona słabiej wyrażona. W obliczu obecnej redukcji użycia antybiotyków, z czego wynika, że użycie kilku substancji aktywnych w jednym leku będzie sytuacją wyjątkową, problemy okresu poodsadzeniowego będą trudniejsze do opanowania. Mając to na uwadze musimy zacząć poszukiwania nowych strategii kontroli. W przypadku zakażenia M. hyorhinis, podobnie jak w przypadku innych mykoplazm, prosięta zarażają się od matek i całkiem możliwe, wstępna infekcja zależy od stopnia zasiedlenia prosiąt. Gdyby tak było, czy lek podawany lochom przed porodem zmniejszyłby kolonizację prosiąt, tak jak ma to miejsce w przypadku M. hyopneumoniae? A jeśli ta kolonizacja ulegnie zmniejszeniu, czy wystąpienie choroby ulegnie opóźnieniu? A gdyby było opóźnione, czy intensywność zakażenia, jak twierdzi artykuł zostanie zmniejszona? Wczesna kontrola M. hyorhinis pozwoliłaby skupić wysiłki na zwalczaniu innych patogenów, które są zaangażowane w polyserositis lub być może w optymistycznym wariancie wyobrażać sobie, że to był główny patogen w tym procesie, może jego kontrola wystarczyłaby, by powrócić do stanu normalnego.

Myślę, że nie mamy jeszcze wystarczającej wiedzy aby odpowiedzieć na postawione pytania ale sam fakt, że artykuł jest u ich podstaw, jest pokrzepiający. Im więcej wiemy o epidemiologii M.hyorhinis, tym więcej będziemy mieli możliwości znalezienia nowych strategii kontroli.

Nauka w praktyce terenowej

Mikrobiota świń a infekcje wirusowe.06-lis-2017 2 miesięcy 13 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags