Czytaj ten artykuł w:

Wysokość, nachylenie i pokrycie terenu jako czynniki ryzyka determinujące wystąpienie PRRS w USA

Czy wysokość nad poziomem morza, nachylenie i pokrycie terenu ma znaczenie?

piątek 9 czerwiec 2017 (6 miesięcy 8 dni temu)

Artykuł

Land altitude, slope, and coverage as risk factors for PRRS outbreaks in the United States PLoS ONE 12(4): e0172638. Arruda AG, Vilalta C, Perez A, Morrison R (2017).

Co było przedmiotem badań?

Badanie zostało przeprowadzone w celu zbadania związku między czynnikami geograficznymi (takimi jak: przewyższenia i pokrycia terenu) a częstością występowania PRRS. Badanie było częścią projektu monitorowania zdrowia świń firmy Bob Morrison (MHSMP).

W jaki sposób przeprowadzono badanie?

Co tydzień analizowano dane dotyczące statusu PRRS od członków SHMP w latach 2009-2016. W bazach danych SHMP rejestrowano liczbę ognisk PRRS, lata uczestniczenia w projekcie SHMP, oraz miejsce lokalizacji. Wśród czynników środowiskowych hipotetycznie wpływających na ryzyko wystąpienia PRRS uwzględniono pokrycie terenu (obszary uprawne, krzewy, drzewa) wysokość ( w metrach nad poziomem morza) oraz nachylenie terenu (w stopniach w porównaniu z otaczającym terenem). Inne czynniki ryzyka uwzględniały region, system produkcji, wielkość stada oraz zagęszczenie produkcji trzody chlewnej w danym obszarze. Zmienne związane z ziemią i gęstością produkcji zostały przechwycone w formacie rastrowym z wielu źródeł i wyodrębniane do punktów (miejsca hodowli). Zależność pomiędzy terenami należącymi do danego systemu produkcyjnego została uwzględniona w modelu analitycznym.

Jaki wyniki otrzymano?

Ostateczny model analityczny zawierał gęstość produkcji świń, liczbę świń w danym miejscu, pokrycie terenu, nachylenie terenu i region. Wykazano pozytywną zależność pomiędzy wysoką gęstością produkcji świń, wielkością stad a częstością występowania PRRS (P <0,01).
Wydaje się że lokalizacja fermy na stokach o dużym nachyleniu (co najmniej 9%) ma ochronny wpływ na występowania PRRS w porównaniu z lokalizacją na niewielkich stokach 2% i mniejszych. Pokrycie terenu było równie ważne, w przypadku gdy występowało jakikolwiek typ pokrywy liściastej lub iglastej co skutkowało zmniejszeniem częstości występowania PRRS w porównywaniu do obszarów uprawnych. Obecność krzewów, iglaków lub drzew liściastych ograniczyło wystąpienie PRRS odpowiednio o 0,70, 0,56 i 0,42. Zależności te były znaczące także po uwzględnieniu innych czynników ryzyka związanych z wystąpieniem PRRS.

Jakie to ma znaczenie?

Lokalizacja fermy, szczególnie na obszarach wysokiego zagęszczenia trzody chlewnej, jest bardzo ważna, jeśli chodzi o ryzyko występowania wirusa PRRS. Ani lokalizacja fermy ani zagęszczenie świń na danym obszarze nie jest czynnikiem który łatwo można zmienić.

Te badania wskazują że nadal istnieją pewne narzędzia umożliwiające zmniejszanie ryzyka zakażeń z sąsiednich terenów. Sadzenie drzew i ich wzrost jest dość powolnym procesem, ale niektóre gatunki drzew rosną bardzo szybko i mogą pomóc w ograniczaniu częstości występowania PRRS.

Przy planowaniu budowy nowej fermy często na otwartych ternach, ważne jest właściwe zaplanowanie pokrycia gruntów i jeśli to możliwe optymalnego nachylenia terenu.

<p>Enric Marco</p>
Okiem praktyka Enric Marco

Zachęcam do przeczytania wniosków jakie płyną z powyższego artykułu. Szczególnie dla osób pracujących jako lekarze weterynarii w sektorze trzody chlewnej a w szczególności tych skupiających się na zapobieganiu wystąpieniu chorób. Pamiętam jak kilka lat temu doradzaliśmy w doborze najlepszych lokalizacji na budowę ferm w oparciu o porady jednego z pionierów zasad bioasekuracji dr Toma Alexandera. Tom zawsze zalecał aby unikać płaskich nieosłoniętych terenów. Za tą radną nie było naukowych prac a jedynie zdrowy rozsądek. Wiele stad zarodowych które mamy w Europie poszło za tą radą, a niektóre z nich mogły pozostać ujemne wobec PRRS (nawet ponad 20 lat) Jeśli weźmiemy pod uwagę że do skutecznego przenoszenia wirusa drogą powietrzna wymagany jest powolny ruch powietrza (lekki wiatr) i duża wilgotność, płaskie obszary uprawne wydaja się być idealne do stworzenia dogodnych warunków. Obecność roślinności załamuje laminarny strumień powietrza, powoduje turbulencje i rozprasza cząsteczki wirusa, zmniejszając tym samym ryzyko zakażenia. Jeśli chodzi o typ terenu, nachylanie co najmniej 9% powoduje ze ferma nie jest w dnie doliny, gdzie gromadzi się zimno i wilgotne powietrze, zapewniając tym samym lepsze właściwości do przenoszenia się chorób transmitowanych drogą powietrzną.

Najprawdopodobniej dobra lokalizacja z punktu widzenia bioaksekuracji nie jest najatrakcyjniejsza pod względem wyższych kosztów budowy ale na pewno jest interesującą opcją w średnio lub długofalowej perspektywie zwłaszcza w sytuacjach gdy stan zdrowia limituje produkcje co ma miejsce w przypadku stad zarodowych i genetycznych.

Nauka działa wolno ale buduję poczucie satysfakcji gdy potwierdza nasze działania i pozwala utrzymać wysoki status zdrowotny wielu ferm świń

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags