Czytaj ten artykuł w:

Wykorzystanie płynów technologicznych w diagnostyce PRRS

W diagnostyce PRRS moga być wykorzystywane płyny wyciekające z usuniętych jąder i uciętych ogonów po ich umieszczeniu w torebce foliowej.

Wstęp

W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w zakresie wykorzystania różnego rodzaju próbek w diagnostyce co uczyniło ten proces łatwiejszym. Wykorzystanie pulowania próbek krwi i płynu ustnego to przykłady tego postępu. Z drugiej strony lekarze weterynarii i producenci stale poszukują bardziej czułych, tańszych i szybszych metod pobierania próbek w stadach świń. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie materiałów pozyskiwanych w trakcie wykonywania tradycyjnych zadań na fermie loch, takich jak kastracja i przycinanie ogonów. W naszych badaniach analizowaliśmy wykorzystanie w diagnostyce „płynów technologicznych” (processing fluids), to jest płynów wyciekających z jąder i uciętych ogonów prosiąt po umieszczeniu ich w torebce foliowej. Celem badań była ocena wykorzystania tego płynu jako materiału do PCR w celu oceny statusu PRRS fermy.

Materiał i metody

Próbki były pobierane w fermie warunkowo ujemnej w kierunku PRRS, w której doszło do wybuchu choroby. Próbki pobierano od prosiąt z wybranych miotów w ciągu kolejnych 8 tygodni. Mioty wybierano tak aby reprezentowały rozkład kojców i wieku loch. Od wszystkich prosiąt z tych miotów pobierano krew, która stanowiła punkt odniesienia dla badania „płynów technologicznych”. Jądra i ogony z każdego miotu umieszczano w jednym woreczku strunowym i czekano co najmniej 2 godziny, po czym wyciek pobierano pipetą i umieszczano w jałowej probówce. Krew i płyn po odwirowaniu transportowano do laboratorium w stanie schłodzonym. Wszystkie próbki badano testem real time PCR.

Collection of tails and testicles in a Ziplock bag

Ryc. 1. Jądra i ogony w zebrane w torebce foliowej.

Wyniki i dyskusja

Wyniki badania płynu technologicznego i surowicy umieszczono w tabeli. Miot prosiąt uznawano za dodatni w kierunku PRRS jeśli co najmniej jedna z próbek surowicy reagowała dodatnio. Próbki dodatnie klasyfikowano uznając za wartość graniczną Ct 37,5, tak aby w analizie wykorzystać próbki reagujące w zakresie wartości wątpliwych, od Ct 35 do Ct 40. Czułość (95% przedział ufności – CI) i czułość (95% CI) metody wyniosła odpowiednio 83% (63-95%) i 92% (82-98%). Zgodność wyników uzyskanych w badaniu obu typów materiału była dobra (Kappa: 0,76 (95% CI: 0.53-0.98%)). Stwierdzono 4 próbki fałszywie dodatnie i 4 próbki fałszywie ujemne. Surowica prosiąt z miotów fałszywie ujemnych zawierała bardzo niewiele wirusa (wysokie Ct), i po ich rozcieńczeniu próbki te reagowały ujemnie. Mimo, że z płynem technologicznym obchodzono się ostrożnie, najprawdopodobniej doszło do kontaminacji próbek, o czym świadczyło stwierdzenie 4 wyników fałszywie dodatnich.There was a statistical difference (p<0.05) between the % of positive PF when comparing low parity groups (first and second farrow) vs high parity groups (more than second farrow) being the lower parities the ones with higher percentage of positives animals. This is in agreement with what Cano et al. (2008) found when trying to identify risk indicators associated with a higher probability of detection of PCR-positive piglets.

Zaobserwowano statystyczną różnicę (p<0.05) odsetka dodatnich płynów technologicznych przy porównaniu grup młodych loch (pierwszy i drugi miot) do starych (trzeci i kolejne mioty). W grupach młodszych loch stwierdzano wyższy odsetek dodatnich wyników. Wyniki te są zgodne z wcześniejszymi obserwacjami Cano i wsp. (2008) uzyskanymi w badaniach prowadzonych w celu określenia prawdopodobieństwa wykrycia PCR dodatnich prosiąt.

Ograniczenie prezentowanych badań stanowi fakt, że przeprowadzono je na jednej fermie.

Opisany sposób postępowania może być stosowany jedynie w krajach gdzie stosuje się kastrację chirurgiczną i przycinanie ogonów. W regionach gdzie przepisy dotyczące dobrostanu świń wymagają stosowania kauteryzacji przy przycinaniu ogonów należałoby wykonać dodatkowe badania w celu określenia wpływu tej metody na przydatność materiału w diagnostyce.

Tab. 1. Tabela wyników badania miotów.

Status miotu (wynik badania surowicy)
+ -
Wynik badania płynu + 20 4
- 4 49

Wniosek

Płyny technologiczne stanowią dobry materiał do wykrywania PRRSV w stadzie loch nawet po długim czasie po wybuchu choroby (ok. 6 miesięcy), szczególnie w miotach młodych loch. Inna ważna implikacja wynikająca z badań to wskazanie do zbierania jąder i ogonów w pojemnikach ponieważ mogą stanowić źródło wirusa w porodówkach.

Zespół rozrodczo oddechowy świń (PRRS)

Remont stada loch dodatniego w kierunku PRRS 26-cze-2017 5 miesięcy 22 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags