1 komentarze

Czytaj ten artykuł w:

Zmiany w płucach w przebiegu zakażenia PRRSV

Uszkodzenie tkanki płucnej jest konsekwencją apoptozy i martwicy makrofagów płucnych na skutek zakażenia i wydzielania cytokin indukujących apoptozę w sąsiednich komórkach, reaktywnych form tlenu i tlenków azotu.

poniedziałek 5 październik 2015 (2 lat 2 miesięcy 13 dni temu)

Patogeneza i zmiany wywołane przez zakażenie PRRSV wynikają z cech jakimi charakteryzują się wirusy należące do rodzaju Arterivirus: (i) replikacji w makrofagach; (ii) długotrwałej wiremii; (iii) możliwości długotrwałego lecz nie trwałego utrzymywania się zakażenia organizmu. Ostra faza wiremii u warchlaków trwa około 4 tygodnie, po czym wirus może być stwierdzany głównie w tkance limfoidalnej – niekiedy przez całe życie świni – a wiremia może się pojawiać okresowo (praca przeglądowa Chand i wsp. 2012, Curr Opin Virol).

Zmiany wywołane przez wirusy w tkance płucnej rozwijają się na drodze dwóch mechanizmów: bezpośredniego uszkodzenia komórek i zaburzenia funkcjonowania pneumocytów, oraz/lub aktywacji komórek układu odpornościowego co prowadzi do nadmiernego wydzielania cytokin i toksycznych produktów przemiany materii. Aktywowane komórki angażują inne komórki odpowiedzi zapalnej, ich migrację do miejsca infekcji co w efekcie pogłębia zmiany patologiczne. Z drugiej strony odgrywają one ważną rolę w eliminacji wirusa.

Główne komórki będące celem PRRSV to makrofagi pęcherzyków płucnych. Uszkodzenie tkanek wynika z apoptozy i martwicy zakażonych komórek i w jeszcze większym stopniu komórek sąsiednich, na skutek uwalniania się cytokin biorących udział w indukcji apoptozy, reaktywnych form tlenu i tlenku azotu. W tym samym czasie uwalniane są również cytokiny prozapalne aktywujące kolejne komórki odpowiedzi zapalnej co powoduje pojawianie się uogólnionych objawów klinicznych (gorączka, letarg itp.). Sekrecji ulegają również cytokiny przeciwzapalne, regulujące proces. Podobnie do innych wirusów, PRRSV ma możliwość osłabiania pierwotnej odpowiedzi interferonu typu I – ważnego mechanizmu wrodzonej odpowiedzi przeciwwirusowej we wczesnych fazach infekcji, co umożliwia bardziej efektywną replikację drobnoustroju. Różne szczepy PRRSV posiadają różne możliwości modulacji odpowiedzi odpornościowej, co w efekcie przekłada się na różny zakres wywoływanych objawów klinicznych i zmian patologicznych. Ogólnie postać zakażenia wynika z różnego zakresu zaburzenia równowagi pomiędzy wymienionymi mechanizmami odpornościowymi. Uszkodzenie i ziszczenie makrofagów może ułatwiać zakażenia wtórne, co jest powszechnie obserwowane w terenie.

W warunkach doświadczalnych objawy zakażenia PRRSV zależą od zjadliwości szczepu wirusa użytego w doświadczeniu. Najwyraźniejsze zmiany w układzie oddechowym są obserwowane 7-14 dni po zakażeniu. Sekcyjne obserwuje się płuca stwardniałe, z brązowymi plamkami a zmiany są silniej wyrażone w płatach doczaszkowo brzusznych, lecz mogą być obecne w całym organie (Ryc. 1). Najczęstsze zmiany mikroskopowe to (1) przerost i rozrost pneumocytów, (2) nacieki komórek jednojądrzastych w przegrodach między pęcherzykowych, (3) obecność martwicowego debris w świetle pęcherzyków, (4) nagromadzenie komórek zapalnych w pęcherzykach i (5) okołonaczyniowe nacieki komórek zapalnych.

Lungs of a piglet exterminated 14 days PI, inoculated with higly pathogenic Type I subtype 3 strain Lena

Ryc. 1. Płuca świni poddanej eutanazji w 14 dni po zakażeniu zjadliwym szczepem PRRSV typ 1, podtyp 3, Lena.

 

W badaniach gdzie zakażone świnie poddawano eutanazji w 14 i 21 dniu po infekcji, w 21 dniu stwierdzono mniejszą ilość martwicowego debris i komórek zapalnych w pęcherzykach niż w 14 dniu. Różnice w pozostałych kategoriach były nieznaczne. Można to wyjaśnić przez fakt, że martwica i akumulacja komórek zapalnych w pęcherzykach (głównie granulocytów obojętnochłonnych) ma miejsce w ostrej fazie zakażenia (Ryc. 2), kiedy to dochodzi do zmian w płucach wywołanych substancjami uwalnianymi przez zakażone makrofagi. Po tej początkowej fazie zakażenia, w przypadku braku infekcji towarzyszących, układ odpornościowy i naturalne mechanizmy gojenia prowadzą do usuwania martwych tkanek a komórki zapalne znikają z pęcherzyków, a uszkodzone pneumocyty są zastępowane przez ulegające proliferacji pneumocyty typu II.

Intraalveolar necrotic debris, and inflammatory cell accumulation (asterisk) in the lung tissue at 10 days PI with PRRSV Type 1 subtype 1 isolate

Ryc. 2. Marwe komórki w świetle pęcherzyków płucnych i nagrowadzenie komórek zapalnych (gwiazdka), w 10 dni po zakażeniu wirusem PRRS. H.E. 200×

 

Pneumocyty typu II mają kształt prostopadłościenny i u ssaków stanowią 60% komórek nabłonka pęcherzyków płucnych. Pokrywają jednak jedynie 5% ich powierzchni. Ich główną rolą jest synteza, wydzielanie i recycling surfaktantu, który zmniejsza napięcie powierzchniowe w pęcherzykach zapobiegając ich zapadaniu się podczas oddychania. Inna ich ważna funkcja wynika z ich zdolności proliferacyjnych. Po uszkodzeniu pneumocytów typu I, pneumocyty typu II mogą ulegać przemianie do typu I i zastępować złuszczone komórki. W badaniach wymienionych wyżej zaobserwowano wzrost liczby tych komórek w 10 dniu po infekcji (Ryc. 3), i nie uległa ona na zmniejszeniu do 21 dnia, kiedy zakończono doświadczenie. Ponieważ doświadczenie zakończono w 21 dniu po zakażeniu, nie zaobserwowanego pełnego wygojenia zmian, lecz u zwierząt nie występowały już objawy kliniczne. Zwiększenie liczby pneumocytów typu II na wczesnym i późnym etapie zakażenia dowodzi istotnej roli tych komórek w gojeniu zmian wywołanych infekcją PRRSV (Balka i wsp. 2013. J Comp Pathol).

 

 Brown dots indicate the nuclei of the Type II pneumocytes identified with anti-TTF-1 antibodies

Ryc. 3. Brązowe punkty to jądra pneumocytów typu II zabarwione przeciwciałami  anty-TTF-1. W 10 dniu po zakażeniu stwierdzono istotny wzrost liczby dodatnich komórek. IHC 200×

Zespół rozrodczo oddechowy świń (PRRS)

Programy zwalczania i eradykacji PRRS w Europie09-lis-2015 2 lat 1 miesięcy 9 dni temu
Problemy w rozpoznawaniu PRRSV21-wrz-2015 2 lat 2 miesięcy 27 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów

mam ten problem jak ztym sobie radzic

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags