Czytaj ten artykuł w:

Choroba obrzękowa u tuczników (70-80 kg)

Rozpoznana choroba obrzękowa jest niezwykle rzadka u świń w tym wieku.

poniedziałek 13 kwiecień 2015 (4 lat 7 miesięcy 10 dni temu)
polubienia

Wstęp

W listopadzie 2014 roku zostaliśmy wezwani do przypadku nagłych padnięć 70 kr tuczników, u których wystąpiły objawy nerwowe. Padły 3 świnie, a u innych z tej samej grupy hodowca zaobserwował niezborność ruchów i osłabienie.

The pig farm

 

Opis fermy

Pigs in the finishing unit in the farm
Tuczniki na fermie

Ferma jest zlokalizowana w regionie o niewielkim zagęszczeniu produkcji świń, w południowo-zachodniej Bretanii. Ferma hoduje tylko warchlaki i tuczniki, które są dostarczane z nowo założonego stada loch o bardzo wysokim statusie zdrowotnym. Pierwsza partia świń została sprowadzona w czerwcu 2014 roku

Prosięta są dostarczane w wieku 3 tygodni, tuż po odsadzeniu, co 7 tygodni.

Warchlakarnia posiada miejsce dla 400 świń a tuczarnia dla 800 świń.

Obecnie prosięta pochodzą tylko od loszek i młodych loch.

Hodowca rygrystycznie przestrzega zasad bioasekuracji wewnętrznej i zewnętrznej. Przed rozpoczęcięm zasiedlania prosiętami z nowego źródła przeprowadzono dokładne czyszczenie i dezynfekcję, a następnie odczekano 6 tygodni.

 

Stado loch posiada następujący status zdrowotny:

 • PRRSV: ujemne
 • Actinobacillus pleuropneumoniae: ujemne (wszystkie serotypy)
 • Choroba Aujeszky: ujemne
 • Mycoplasma hyopneumoniae: ujemne
 • Grypa (H1N1, H1N2 and H3N2): ujemne
 • PCV2: szczepienie od początku założenia stada

W sierpniu 2014 roku przeprowadzono monitoring w kierunku PRRS i Mycoplasma hyopneumoniae u prosiąt. Dziesięć sztuk zostało zbadanych w 8 tygodni po wprowadzeniu na fermę. Wyniki badania serologicznego były ujemne w obu kierunkach.

Nie zastosowano szczepienia przeciw tym chorobom.

 

System żywienia:

Warchlaki karmione są paszą granulowaną pochodzącą z zakupu.

Tuczniki są karmione paszą płynną dostarczaną rurociągiem. Pasza jest przygotowywana z kukurydzy i pszenicy produkowanych przez hodowcę, oraz dodatków z zakupu.

W warchlakarni znajdują się poidła smoczkowe. W tuczarni świnie otrzymują wodę tylko w postaci paszy, 3 razy dziennie.

 

Raport kliniczny (1):

W listopadzie 2014 roku przeprowadzono badanie sekcyjne na trzech świniach, które nagle padły. Zmiany sekcyjne opisano w tabeli 1.

 

  Zewnętrzne zmiany Klatka piersiowa Jama brzuszna
 1 Brak Niewydolność serca Krew w jelicie cienkim, przekrwienie śluzówki, powiększenie węzłów chłonnych krezkowych i pachwinowych
 2 Złogi włóknika Powiększenie węzłów chłonnych krezkowych i pachwinowych, płynny kał o zabarwieniu żółtawym
 3 Zapalenie osierdzia i opłucnej Powiększenie węzłów chłonnych krezkowych i pachwinowych, płynny kał o zabarwieniu szarym

Tabela 1: podsumowanie sekcji pierwszych trzech świń

 

Zmiany sekcyjne wskazywały na posocznicę wywołaną zakażeniem salmonellą. Obraz kliniczny również na to wskazywał.

 

Dead pigs necropsied in the farm at the 1st visit

Padła świnia poddania badaniu sekcyjnemu w czasie pierwszej wizyty

 

Węzły chłonne krezkowe i próbki kału z okrężnicy wszystkich świń wysłano do laboratorium w celu przeprowadzenia badań.

Wyniki były zaskakujące. W każdej próbce stwierdzono:

 • E coli O139K82 w węzłach chłonnych i kale
 • Testem PCR stwierdzono czynniki zjadliwości Stx2e i F18 w hodowlach E coli
 • Salmonella: wynik ujemny

Na podstawie powyższych wyników potwierdzono przypadek choroby obrzękowej, niezmiernie rzadki w tym wieku.

Wykonanie antybiogramu potwierdziło wrażliwość na zwykle stosowane w takich przypadkach antybiotyki.

 

Raport kliniczny (2): druga fala choroby

Zdecydowano o zaprzestaniu podawania paszy na 24 godziny i podawaniu doustnym kolistyny (100 000 UI na kg przez 5 dni), w paszy płynnej.

 

Leczenie wydawało się skuteczne w kolejnym tygodniu lecz 2 tygodnie póżniej pojawiła się druga fala padnięć. Padło wówczas nagle, lub z objawami zapalenia opon mózgowych, 8, 80 kg świń.

Objawy kliniczne według hodowcy były łagodne. W trakcie wizyty nie zauważyliśmy żadnych oznak chorób układu pokarmowego lub oddechowego. Świnie były jednak zróżnicowane a u niektórych stwierdzono martwicę uszu a jedna miała PDNS.

Straty były skoncentrowane przy dwóch rurociągach paszy, w dwóch pomieszczeniach, gdzie u 3 świń stwierdzono również niezborność.

Dead pig necropsied and sampled at the 2nd visit

Padła świnia poddania badaniu sekcyjnemu w czasie drugiej wizyty

 

Przeprowadzono sekcję świń 80 kilogramowych. Zmiany sekcyjne były podobne do obserwowanych 2 tyg. wcześniej.

Jedna świnia miała obrzęk płuc a inna miała powiększone węzły chłonne krezkowe I pachwinowe.

Próbki wysłane do badania wykazały obecność tych samych czynników co poprzednio E coli O139K82 i czynniki zjadliwości Stx2e i F18. Antybiogram wykazał taką samą wrażliwość na antybiotyki.

Potwierdziło to, że znowu doszło do wystąpienia choroby obrzękowej. Było to dziwne ponieważ zwykle przegłodzenie i podawanie kolistyny w paszy daje dobre wyniki.

 

Raport kliniczny (3): poszukiwanie czynników wywołujących problem

Wiedząc, że choroba dotyczy pojedynczych sztuk postanowiliśmy zbadać niektóre z czynników mogących indukować chorobę tak późno:

 • Koinfekcje czynnikami immunosupresyjnymi
 • Higiena wody
 • Problemy z systemem podawania paszy

 

1. Koinfekcje

Biorąc pod uwagę obserwowane zmiany sekcyjne (w tym PDNS) podejrzewaliśmy udział PCV2.

Wykonano PCR:

 • Węzły chłonne sekcjonowanych świń
 • Surowice 15 świń z tej same partii, pulowane po 5

Nie wykonano badania histologicznego ze względu na brak formaliny przy pobieraniu próbek od sekcjonowanych świń. Wszystkie PCR wyniki były ujemne.

Nie badano w kierunku PRRS, grypy, Actinobacillus pleuropneumoniae i Mycoplasma hyopneumniae ponieważ nie było żadnych objawów klinicznych sugerujących obecność tych patogenów.

 

2. Problemy z wentylacją

Hodowca twierdził, że nie wprowadził żadnych zmian w tym zakresie. Jednak w przeszłości stwierdzano przypadki kanibalizmu świń oraz podwyższony poziom amoniaku.

 

3. Higiena wody

Badanie bakteriologiczne przeprowadzono po drugim epizodzie choroby obrzękowej. Próbkę pobrano z ze zdezynfekowanego kranu. Wyniki zaprezentowano w tabeli 2.

Parametr Próbka Norma*
Pałeczki 0 g/ml 0
Pałeczki kałowe (E coli) 0 g/ml 0
Pacciorkowce kałowe 0 g/ml 0
Beztlenowce 0 g/ml 0
Całkowita liczba bakterii (22°C) 0 /ml < 100
Całkowita liczba bakterii (37°C) 0 /ml < 10

*Normy wody dla  człowieka

Wodę uznano za zdatną do picia przez zwierzęta.

 

4. Problemy z paszą

Świnie karmiono paszą o następującym składzie

 • 50% kukurydza
 • 20% pszenica
 • 30% dodatki paszowe z zakupu

Najpierw skontrolowano kukurydzę na obecność mikotoksyn. Ze względu na koszt analizę przeprowadzono w kierunku womitotoksyny (test ELISA): stwierdzono 196 ppb. Tabela 3 przedstawia listę parametrów analizowanej kukurydzy.

  Produkt surowy Produkt suchy
Wilgotność 37.4 %  
Sucha masa 62.6 %  
Substancje azotowe 5.2 % 8.3 %
Skrobia 44.7 % 71.5 %

Hodowca dodawał sól do paszy. Zwierzęta karmiono 3 razy dziennie paszą złożoną 2,7 kg treści i 2,8 l wody na świnię. Każda świnia otrzymywała 7, 7 l wody dziennie co może być zbyt mało dla zwierząt o wadze 80 kg (dzienna ilość wody powinna wynosić 10% masy ciała (Massabie P, 2001, tabela 4), szczególnie jeśli w paszy jest sól.

Wiek Waga Konsumpcja Spożycie wdy
70 d 30 kg 1.5 kg 4.23 L
90 d 42 kg 2 kg 5.64 L
110 d 55 kg 2.55 kg 7.19 L
130 d 75 kg 2.6 kg 7.33 L
150 d 80 kg 2.65 kg 7.47 L
170 d 100 kg 2.7 kg 7.61 L

Po wystąpieniu drugiego epizodu hodowca zdecydował o zwiększeniu dodatku zakwaszaczacza do 5 kg/tonę paszy, i zaprzestaniu dodawania soli.

Od tego czasu sytuacja uległa poprawie mimo wolniejszych przyrostów w tej partii świń: nie stwierdzano już objawów nerwowych i padnięć. W kolejnych grupach nie stwierdzano już podobnych objawów.

 

Dyskusja

Choroba obrzękowa występuje dość powszechnie na francuskich fermach. Zwykle objawy i przypadki śmierci występują u warchlaków, kilka tygodni po odsadzeniu [Moxley RA, 2000], i czasem u młodych tuczników [Fairbrothers JM et al]. We Francji nie stwierdzono wcześniej tej choroby u świń w wadze 70-80 kg. W literaturze światowej nie opisano żadnego przypadku u takich zwierzat.

Ponieważ w opisanym przypadku zastosowano wiele modyfikacji w tym samym czasie (zwiększenie zawartości zakwaszacza, zmniejszenie ilości soli), nie było możliwe wskazanie głównego czynnika odpowiadającego za wystąpienie choroby.

Ponadto, nie zbadano problemów z wentylacją.

Przypadki kliniczne

Rodzenie nieprawidłowych prosiąt13-lip-2015 4 lat 4 miesięcy 10 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags