Czytaj ten artykuł w:

Kulawizna loszek

Po dwóch tygodniach kwarantanny u loszek wystąpiła kulawizna. Leczenie amoksycyliną nie przyniosło poprawy. Problem zwalczono podawaniem wysokich dawek (10 mg/kg) makrolidów i spektynomycyny.

poniedziałek 7 grudzień 2015 (3 lat 7 miesięcy 11 dni temu)
polubienia

Wstęp

Pod koniec lata 2014 roku pojawiły się problemy z kulawiznami u loszek remontowych. Problem o podobnym przebiegu pojawił się w różnych fermach w Belgii: loszki z zakupu były zdrowe i w dobrej kondycji podczas pobytu na kwarantannie. Po dwóch tygodniach na kwarantannie zaczynały kuleć. Leczenie amoksycyliną nie pomagało. Zwierzęta zdrowiały po podawaniu wysokich dawek (10 mg/kg) makrolidów i spektynomycyny.

 

Opis ferm

Problem analizowano w trzech fermach o cyklu zamkniętym liczących po około 300 loch I produkujących w systemie 3-tygodniowym:

Ferma 1:

Do fermy zakupiono 120 duńskich loszek od producenta w Belgii. Do Belgii trafiły one w wadze 20 kg. W wieku 180-240 dni przetransportowano je do opisywanego stada. Po przybyciu loszki otrzymały tulatromycynę w iniekcji. Karmiono je paszą dla tuczników ad libitum i miały stały dostęp do wody. Loszki były w dobrej kondycji ciała.

Pomiędzy 8 i 10 dniem po przybyciu niemal połowa zwierząt zaczęła kuleć. Problem dotyczył tylko tylnych kończyn, których stawy były nieco obrzmiałe. Najwyraźniej loszki odczuwały ból przy poruszaniu się.

Ferma 2:

Loszki zakupiono w różnych fermach zarodowych w Danii i przetransportowano bezpośrednio do fermy w Belgii. Na kwarantannie przebywały przez 15 tygodni. Pierwszą inseminację przeprowadzono w wieku około 9 miesięcy. Loszki karmiono dwa razy dziennie paszą dla tuczników i miały stały dostęp do wody. Do porodu loszki co tydzień suplementowano 50 g fosforanu wapnia.

U ponad 80% loszek wystąpił obrzęk stawów i różny stopień kulawizny. Niektóre przyjmowały pozycję siedzącego psa.

Ferma 3:

Loszki zakupiono u tego samego dostawcy co w przypadku fermy 1. Loszki karmiono paszą dla karmiących samic ad libitum, i miały one stały dostęp do wody. U loszek i tuczników w tej fermie zaobserwowano kulawiznę.

Gilt hind leg

Analiza

Możliwe przyczyny osłabienia kończyn u loszek:

1. Niezbalansowane żywienie

 • Niedobór wapnia i fosforu w paszy dla tuczników. Sulementacja paszy w Danii jest wyższa niż w Belgii w związku z czym u loszek mogło dojść do nagłego niedoboru tych składników i w efekcie do kulawizny.
 • Pasza w opisanych fermach pochodziła od różnych producentów.
 • Analiza paszy z duńskich ferm skąd pochodziły loszki nie była możliwa.
 • Zbadano paszę, którą loszki otrzymywały na kwarantannie (tabela 1).

► Nie stwierdzono znaczących niedoborów.

Tabela 1: Wyniki analiz pierwiastków w paszy z trzech ferm.

  ppm Ca ppm Cu ppm Fe ppm K ppm Mg ppm Mn ppm Na ppm P ppm Zn
Pasza dla tuczników ferma 1 9200 27.7 350 6610 2090 82.7 4370 4500 130
Pasza dla tuczników ferma 2 9760 12.2 411 6810 2180 75.6 1970 5970 136
Pasza dla loch ferma 3 8050 12.8 306 7010 1930 88.4 1720 5110 82.8

 

 

 

 

 Ponadto, w fermie 2 zbadano wodę do picia (tabela 2)

► Stwierdzono zbyt dużą liczbę komórek bakterii Clostridium i jelitowych enterokoków. Zalecono czyszczenie i dezynfekcję rur wodociągowych.

 

Tabela 2: Wyniki badania wody na kwarantannie w fermie 2.

  Liczba coli Liczba Clostridia Enterokoki Liczba kolonii (22°C) Liczba kolonii aerobe (37°C) Amoniak Azotany Azotyny Siarczany sól pH
Wynik 9 15 19 3800 2200 0.54 <2.00 0.18 76.8 205.6 7.9
Norma <100 <1 <1 <100000 <100000 <2.0 <200 <0.5 <250 <3000 4-9
Jednostka Cfu/ml Cfu/20ml Cfu/100ml Cfu/ml Cfu/ml Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l  

 

2. Badania surowicy loszek na poziom wapnia i fosforu (tabela 3).

 • Wyniki badań wykazały prawidłowy poziom wapnia u loszek wykazujących objawy kulawizny. Stwierdzono zbyt wysoki poziom fosforu w surowicy loszek ze wszystkich ferm. Stosunek Ca/P wynosił >4.
  Podłoże tej nieprawidłowości pozostało nieznane. Loszkom podawano fosforan jednowapniowy, które jest źródłem głównie fosoru. Możliwe, że krew pobierano od loszek krótko po karmieniu, co skutkowało tak wysoką koncentracją fosforu w próbkach surowicy. Z drugiej strony loszki miały nieograniczony dostęp do wody i z tego względu powyższa hipoteza mogła zostać odrzucona.
 • Koncentracja osteokalcyny była zbyt niska w pierwszej partii loszek w fermie 1, a w fermie 3 jej poziom był minimalny. Wartości poniżej 15 µg/l wskazują na nieprawidłowości w rozwoju tkanki kostnej. Przyczyny tego mogą być różne: zmiany hormonalne (estrogeny wpływają negatywnie na formowanie kości), zbyt dużo leptyn (obniżenie formowania kości), lub niedobory wapnia, fosforu, magnezu i/lub witaminy D.

Ponadto, CTx, który jest markerem mobilizacji kości, również miał zbyt niski poziom we wszystkich fermach. Ze względu na dodatkową suplementację wapnia i fosforu nie dziwi, że poziom CTx był obniżony.

 

Tabela 3: Wyniki badania surowicy loszek z trzech ferm.

Ferma 1 Ca (mmol/l) P (mmol/l) Osteokalcyna (µg/l) CTx (µg/l)
Loszka 1 2.21 8.93 6.70 0.10
Loszka 2 2.74 8.60 6.70 0.10
Loszka 3 2.67 9.22 6.70 0.10
Loszka 4 2.65 8.98 6.70 0.10
Loszka 5 2.79 7.42 6.70 0.10
Loszka 6 2.13 8.11 11.90 0.10
Loszka 7 2.75 9.98 11.90 0.10
Loszka 8 2.86 8.92 11.90 0.10
Loszka 9 2.64 9.51 11.90 0.10
Loszka 10 2.75 9.84 11.90 0.10
Ferma 2        
Loszka 1 2.77 4.18 19.7 0.10
Loszka 2 2.88 3.90 19.7 0.10
Loszka 3 2.65 3.45 19.7 0.10
Loszka 4 2.63 3.82 19.7 0.10
Loszka 5 2.79 5.35 19.7 0.10
Ferma 3        
Loszka 1 2.24 10.41 11.90 0.10
Loszka 2 2.54 10.88 11.90 0.10
Loszka 3 1.59 10.55 11.90 0.10
Loszka 4 2.50 11.90 11.90 0.10
Loszka 5 2.60 10.32 10.60 0.10
Loszka 6 2.30 11.03 10.60 0.10
Loszka 7 2.62 10.65 10.60 0.10
Loszka 8 2.56 10.23 10.60 0.10

 

Wartości prawidłowe:

 • Ca: między 1.62 i 2.85 mmol/l
 • P: między 1.16 i 2.97 mmol/l
 • Osteokalcyna: między 11 i 22 µg/l
 • CTx: między 0,15 i 0,75 µg/l

Gilt hind leg

3. Badanie sekcyjne chorych loszek.

Dwie loszki z objawami kulawizny poddano eutanazji. Obie ważyły około 100 kg. Stwierdzono co następuje:

 • Brak zmian w płucach, sercu, wątrobie, nerkach i przewodzie pokarmowym.
 • Guzy kulszowe były prawidłowe – stwierdzono niewielkie uszkodzenia chrząstki główki kości udowych.
 • Torebka stawu kolanowego wypełniona płynem zabarwionym krwią – niewielkie uszkodzenia chrząstki kłykci.
 • Stawy nadgarstkowe bez zmian.
 • Prawidłowa budowa kręgosłupa.
 • U jednej loszki stwierdzono uszkodzenie chrząstki kręgu szczytowego.
 • Badanie histologiczne:
  • Błona maziowa: loszka 1, bez zmian; loszka 2, silny rozrost i przerost błony maziowej. Nacieki komórek plazmatycznych, makrofagów i okrągłych komórek, z tendencją do tworzenia pęcherzyków. Nacieki okołonaczyniowe sugerujące podostry przebieg zapalenia stawów o podłoży zakaźnym (E. rhusiopathiae? M. hyosynoviae?)
 • Badanie bakteriologiczne:
  • Wzrost Staphylococcus sp. z wymazów z torebki stawu kolanowego.
  • PCR M. hyorhinis: wynik ujemny
  • PCR H. parasuis: wynik ujemny
  • PCR M. hyosynoviae: jeden wynik ujemny i jeden wynik dodatni

 

Diagnostyka różnicowa

 • Uraz
 • OCD, słabość kończyn, …
 • Niedobór wapnia powodujący niewielkie lecz bolesne deformacje kości i uszkodzenia chrząstki. Nieprawidłowości stwierdzone w badaniach dotyczyły raczej poziomu fosforu niż wapnia, i najprawdopodobniej wynikały z podawania fosforanu jednowapniowego.
 • Zakażenia bakteryjne: choroba Glassera, różyca, M. hyorhinis lub M. hyosynoviae. Bardzie prawdopodobne te drugie, ze względu na wynik dodatni w PCR, zmiany mikroskopowe i poprawę uzyskaną w wyniku leczenia antybiotykowego.

 

Rozpoznanie

Zapalenia stawów wywoływane przez mykoplazmy zwykle nie wywołują większych problemów na farmach. W niektórych stadach mogą się pojawia problemy z M. hyosynoviae i nowo wprowadzanych loszek.

Lochy mogą być nosicielami drobnoustroju, który rezyduje w nosie i gardle i jest okresowo siany, mogąc prowadzić do zakażeń prosiąt. Lochy jednak przekazują przeciwciała siarowe przeciw mykoplazmom, które chronią prosięta do 12 tygodni życia. U prosiąt nie występują więc objawy kliniczne ale może dochodzić do kolonizacji.

Stres może być przyczyną uogólnienia infekcji M. hyosynoviae i w jego wyniku bakterie drogą krwi mogą docierać do stawów. Loszki transportowane do ferm produkcyjnych narażone są na stres co może przyczyniać się do wymienionego zjawiska. Zwykle potrzeba około 2 tygodni do rozwoju objawów klinicznych zapalenia stawów. M. hyosynoviae kolonizuje błonę maziową stawów wywołując stan zapalny, skutkujący bólem i obrzękiem.

 

Leczenie

Leczenie wysokimi dawkami (10 mg/kg) makrolidów i spektynomycyny doprowadziło do poprawy stanu zdrowia.

Zalecono zapobiegawcze podawanie linkomycyny przez 10 dni po dostawie loszek. Antybiotyk aby był skuteczny w leczeniu zapalenia stawów musi penetrować płyn stawowy w odpowiedniej koncentracji. Zalecono również iniekcje witamin A, D3 i E. Witamina D jest niezbędna dla umożliwienia wchłaniania wapnia z jelita. Można podawać również niesterydowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe.

Poza suplementacją jednowapniowego fosforanu, podawano również kredę aby podwyższyć zawartość wapnia.

Ważnym elementem profilaktyki jest ograniczenie stresu. Należy pamiętać o optymalnym zagęszczeniu zwierząt, warunkach środowiskowych (temperatura, wilgotność, jakość powietrza itp.), żywieniu ad libitum. Należy również unikać uszkodzeń stawów w trakcie transportu a także o dobrze zbalansowanej diecie i zwalczaniu zakażeń wirusowych takich jak PCV2 i PRRSV.

Wnioski

Prawdopodobnie lochy na fermach skąd pochodziły loszki prawdopodobnie były nosicielami M. hyosynoviae i zakażały prosięta. U zakażonych bezobjawowo loszek w wyniku stresu dochodziło do rozprzestrzenienia mykoplazm z krwią, przedostanie się do stawów, co w efekcie prowadziło do zapalenia stawów, obrzęku i kulawizny, w dwa tygodnie po dostawie na fermę.

Leczenie wysokimi dawkami antybiotyków (makrolidów i spektynomycyny, 10 mg/kg) i lekami przeciwzapalnymi rozwiązało problem.

Dla uniknięcia podobnych problemów w przyszłości zalecono zapobiegawcze podawanie antybiotyków i witamin po dostawie loszek, oraz ograniczenie stresu i lepsze żywienie.

Początkowo problem wydawał się dotyczyć tylko loszek czystej krwi ale później stwierdzono go również u loch hybrydowych. Obecnie w fermie gdzie nie kupuje się loszek z zewnątrz również występują zapalenia stawów wywołane M. hyosynoviae. Próby zastosowania autoszczepionek opartych o wyizolowane mykoplazmy czekają na ocenę skuteczności.

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags