Czytaj ten artykuł w:

Możliwości transmisji App

Po pojawieniu się pierwszych objawów obiekt został zamknięty i dostęp do zakażonych zwierząt był możliwy jedynie z zewnątrz.

poniedziałek 23 październik 2017 (1 lat 6 miesięcy 29 dni temu)
polubienia

Wstęp

Bakteria Actinobacillus pleuropneuminiae (App) jest czynnikiem etiologicznym pleuropneumonii świń, choroby zakaźnej, często kończonej się śmiercią. Główną drogą szerzenia się choroby jest kontakt bezpośredni ale transmisja z aerozolem jest możliwa na krótkie odległości. Niektórzy autorzy (Desrosiers, 2004; Kristensen, 2004) opisali transmisję App z powietrzem między sąsiadującymi chlewniami, co jednak jest rzadkie. Celem badań było zbadanie transmisji App serotypu 2 w małej fermie świń. Należy podkreślić, że w Polsce dominujący jest serotyp 2 a oprócz tego występują serotypy 6 i 9.

Opis fermy

Ferma o zamkniętym cyklu produkcji licząca 240 loch uległa zakażeniu App serotype 2 w sierpniu 2009 roku. Ferma była wolna od takich chorób jak PRRS, EP, App, i innych. Zwierzęta znajdowały się w dwóch oddzielnych budynkach zlokalizowanych 40 m od siebie. Prysznice i przebieralnia zlokalizowane były wewnątrz fermy i przeznaczone jedynie dla osób z obsługi mających kontakt ze zwierzętami. W jednym z budynków przebywały lochy i prosięta do 7 tygodni życia. W drugim budynku przebywały tuczniki i przestrzegano tam zasady całe pomieszczenie pełne-całe pomieszczenie puste.

Ryc. 1: Tuczarnia. Widoczne drzwi prowadzące do komór zewnętrzych. 

Ryc. 1: Tuczarnia. Widoczne drzwi prowadzące do komór zewnętrzych. 

W tuczarni znajdowały się 4 komory podzielone na 2 kojce mieszczące po 45 świń.

Opis przypadku

Do zakażenia doszło w tuczarni, w jednej z komór oddzielonej litą ścianą. Po zaobserwowaniu objawów klinicznych (wcc 41,5°C, kaszel, brak apetytu) obiekt zamknięto dostęp do komory był możliwy jedynie z zewnątrz (ryc 2).

Ryc. 2: Plan budynku tuczarni i modyfikacja dostępu.

Ryc. 2: Plan budynku tuczarni i modyfikacja dostępu.

Ryc. 3: Budynek tuczarni

Ryc. 3: Budynek tuczarni

Chore zwierzęta poddano leczeniu tetracykliną w wodzie przez 7 kolejnych dni. Ponadto podwyższono poziom bioasekuracji wewnętrznej (oddzielna obsługa chorych zwierząt, oddzielny prysznic, odzież i buty). Po ustąpieniu objawów klinicznych świnie z zakażonej komory skierowano na ubój.

Diagnostyka

Leczenie tetracykliną podjęto natychmiast po zaobserwowaniu objawów klinicznych. Badania laboratoryjne wykonano po ustąpieniu objawów i zakończeniu leczenia. Należy podkreślić, że nie doszło do upadków związanych z App. Po uboju wykonano badanie PCR migdałków od 15 sztuk, u których stwierdzono zmiany w płucach. Próbki zmienionych chorobowo płuc skierowano do badania hodowlanego.

Ryc. 4: Zmiany w płucach wywołane przez App.

Ryc. 4: Zmiany w płucach wywołane przez App.

Postępowanie

Opróżniona komora została odkażona środkiem dezynfekcyjnym o działaniu bakterio-, wiruso- I grzybobójczym, aktywnym również przeciw sporom, I pozostawiona na 5 dni. Podłoże nasączono środkiem na bazie aldehydu glutarowego i pozostawiono do wyschnięcia. Celem postepowania było przeprowadzenie dezynfekcji przed myciem, dla ograniczenia możliwej transmisji z kurzem. Po 5 dniach po tej wstępnej dezynfekcji pomieszczenie wyczyszczono, umyto, zdezynfekowano i pozostawiono na 30 dni przed wprowadzeniem nowej grupy świń. Świnie z pozostałych trzech komór obserwowano na obecność objawów klinicznych i profilaktycznie podawano im tetracyklinę w wodzie przez 7 dni. Z każdego kojca pobierano krew od 15 świń i skierowano do badania serologicznego. W ciągu kolejnych 8 tygodni na obój skierowano pozostałe tuczniki. Do badania PCR kierowano próbki migdałków od 5 świń z każdego kojca. W międzyczasie podwyższono również poziom bioasekuracji na fermie aby zabezpieczyć przed zakażeniem lochy (oddzielna obsługa, odzież i obuwie). Do budynku gdzie przebywały lochy wprowadzono 10 sentineli, które miały z nimi kontakt bezpośredni. Sentinele badano serologicznie dwukrotnie, 1 i 2 miesiące po wprowadzeniu. Dwa miesiące po wystąpieniu objawów pobrano krew od 45 loch i skierowano do badania serologicznego. Badanie na obecność przeciwciał dla App serotyp 2 przeprowadzono testem ELISA LC-LPS (Swine-Check).

Wyniki badań laboratoryjnych

Zakażenie serotypem 2 potwierdzono w badaniu hodowlanym z płuc chorych świń. Wykazywały one typowe objawy kliniczne pleuropneumonii. Badanie poubojowe wykazało obecność typowych zmian związanych z zakażeniem App (ropnie w płatach przeponowych) u 35 z 52 świń. U pozostałych 270 tuczników z pozostałych komór nie stwierdzono żadnych zmian w płucach. Badanie serologiczne świń z tych kojców, w kierunku App serotyp 2, również dało wyniku ujemny. Łącznie do badania serologicznego krew pobrano od 90 sztuk. U loch, warchlaków i sentineli nie stwierdzono objawów klinicznych. Badanie serologiczne 45 loch nie wykazało obecności przeciwciał dla App serotyp 2. W migdałkach od świń z komory gdzie wystąpiły objawy pleuropneumonii testem PCR wykazano obecność App. Migdałki od świń z pozostałych komór reagowały ujemnie w PCR dla App. Badanie serologiczne sentineli w 4 i 8 tygodni po wprowadzeniu do budynku loch nie wykazało obecności przeciwciał dla App serotyp 2.

Wnioski

Uzyskane wyniki jasno wykazały, że do zakażenia App wrażliwych świń dochodzi przez kontakt bezpośredni i kontakt z zanieczyszczonym materiałem. W opisanym przypadku źródłem infekcji najprawdopodobniej był obsługujący załadunek świń. Pracownik ten był zatrudniony okresowo i miał kontakt ze świniami w własnym gospodarstwie. W stosunku do tego pracownika nie zastosowano żadnych wymagań co do bioasekuracji i swoją pracę wykonywał w tej samej odzieży i obuwiu, w których pracował w swoim gospodarstwie. Na fermie nie było stałej rampy załadowczej, a jedynie rampa ruchoma. Zakażeniu uległy jedynie świnie z komory zewnętrznej, i oczywiście zwierzęta ładowane. Należy podkreślić, że zakażenie nie rozprzestrzeniło się na cały budynek. Szybka reakcja na pojawienie się objawów pleuropneumonii uchroniła od zakażenia zarówno świnie z pozostałych komór tuczarni jak i lochy i warchlaki.

Przypadek ten potwierdza, że zakażenie App drogą powietrzną jest możliwe, jednak znaczenie tego jest ograniczone. Podkreśla to również znaczenie bioasekuracji i zarządzania personelem fermy. Przypadek pokazuje również znaczenie codziennej obserwacji świń i dobrej komunikacji z lekarzem weterynarii, co pozwoliło na szybką i skuteczną reakcję umożliwiającą eliminację infekcji przed jej rozprzestrzenienie w fermie.

Przypadki kliniczne

Małopłytkowość samoistna11-gru-2017 1 lat 5 miesięcy 11 dni temu
Eradykacja PEDV na fermie 4500 loch w Peru19-wrz-2017 1 lat 8 miesięcy 3 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags