Czytaj ten artykuł w:

Niska płodność i zwiększona liczba powtórek rui w okresie letnim

Na fermie stwierdzono problemy z płodnością i niską liczbę prosiąt żywo urodzonych oraz zwiększony odsetek nieregularnych powtórek rui.

poniedziałek 12 grudzień 2016 (2 lat 8 miesięcy 12 dni temu)
polubienia

Opis fermy

Ferma jest zlokalizowana w dolinie rzeki Po w północnych Włoszech. Ferma liczy 1400 loch i produkuje prosięta w wadze 3-40 kg. Ferma jest wolna od choroby Aujeszkyego, lecz występuje tam PRRSV, Mhyo i APP. Program szczepienie loch przedstawia się następująco:

  • Choroba Aujeszkyego: 3 razy w roku (dwukrotnie razem ze szczepieniem przeciw grypie)
  • E. Coli i ZZZN: 2 immunizacje loszek w drugim trymestrze ciąży
  • Różyca i parwowiroza: w kojcu porodowym na tydzień przed odsadzeniem
  • PRRS: w 6 dniu laktacji i 60 dniu ciąży

Loszki remontowe kupowano w wadze 30 kg i były wolne od PRRS. Loszki utrzymywano w obiekcie poza fermą do około 50 kg po czym wprowadzano je do fermy, gdzie przebywały w izolacji w systemie cpp-cpp.

Pierwszy przypadek

Z fermy donoszono o problemach z płodnością: średnia liczba prosiąt żywo urodzonych w 2015 roku wyniosła 11,91. Liczba prosiąt była niska niezależnie od wieku lochy (tabela 1).

Tabela1. Liczba prosiąt urodzonych w 2015 roku z podziałem na wiek loch.

Ciąża Liczba urodzonych Żywo urodzone Martwo urodzone
1 11.19 10.67 0.52
2 11.96 11.58 0.38
3 12.71 12.31 0.40
4 13.36 12.69 0.67
5 13.42 12.54 0.88
6 13.36 12.35 1.01
7 13.24 11.92 1.32
≥8 12.89 11.64 1.25
12.62 11.91 0.71

Rycina 1. Średnia liczba prosiąt urodzonych w 2015 roku w zależności od wieku lochy

Rycina 1. Średnia liczba prosiąt urodzonych w 2015 roku w zależności od wieku lochy

Liczba mumifikatów u loszek była nieco podwyższona (3,7%). Obraz kliniczny kontrastował z dobrymi wynikami badania ultrasonograficznego a współczynnik wyproszeń spadł w lecie.

W lecie zaobserwowano pogorszenie problemów z resorpcją nawet po badaniu ultrasonograficznym. Obserwowano również ronienie oraz niekiedy obecność „pustych” loch w kojcach gdzie nie stwierdzano ronienia. W tabeli 2 pokazano wyniki badania ultrasonograficznego i współczynnika wyproszeń.

Tabela 2: Wyniki badania ultrasonograficznego i współczynnik wyproszeń w 2015 roku.

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
Dodatni wynik USG (%) 93.2 92.5 91.5 90.3 91.5 89.5 83.2 82.2 84.4 86.2 92.1 93.4
Współczynnik wyproszeń (%) 90.1 88.4 87.1 86.4 86.1 85.3 71.1 68.3 70.1 80.8 89.9 91.2

Rycina 2. Miesięczne wyniki badania ultrasonograficznego i współczynnika wyproszeń w 2015 roku.

Rycina 2. Miesięczne wyniki badania ultrasonograficznego i współczynnika wyproszeń w 2015 roku.

Analizując powtórki rui stwierdzono większą liczbę powtórek nieregularnych co było oczywistym sygnałem ostrzegawczym, chociaż nie obserwowano żadnych objawów klinicznych na fermie. Oczywiście liczba odsetek powtórek nieregularnych znacząco wzrósł w lecie, kiedy problemy z płodnością są spotykane najczęściej. Wyniki badań laboratoryjnych w kierunku chorób przebiegających z obniżeniem płodności były ujemne. Ryciny 3 i 4 pokazują rozkład przypadków powtórek rui w różnych okresach roku. Ogólnie liczba nieregularnych powtórek była wyższa niż spodziewana z wyraźnie zaznaczonym pogorszeniem stosunku między powtórkami regularnymi i nieregularnymi w okresie letnim.

Rycina 3. Powtórki rui od stycznia do czerwca i od października do grudnia 2015 roku.

Rycina 3. Powtórki rui od stycznia do czerwca i od października do grudnia 2015 roku.

Rycina 4. Powtórki rui od lipca do września 2015 roku.

Rycina 4. Powtórki rui od lipca do września 2015 roku.

Omówienie przypadku

Pierwszą rzeczą, którą sprawdziliśmy było zweryfikowanie poprawności badania ultrasonograficznego. Pierwsze badanie wykonano między 23 i 29 dniem ciąży a drugie w 40 dniu. Jak wyżej stwierdzono ciąża była tracona między pierwszym i drugim badaniem: obserwowano wczesne ronienie lub w niektórych przypadkach zupełny brak płodów w drugim badaniu, przy braku ronienia. Po upewnieniu się, że badanie USG było wykonywane poprawnie, sprawdziliśmy sposób wykrywania rui oraz czas i technikę inseminacji, które również okazały się wykonywane prawidłowo. Sposób w jaki personel rejestrował liczbę żywo i martwo urodzonych, mumifikatów i prosiąt przygniecionych w trakcie porodu, był również prawidłowy.

Wysunięto przypuszczenie, że niska liczba urodzonych prosiąt wynikała z przedwczesnego po inseminacji wprowadzania loch do kojców. Podejrzewano, że przez większą część roku, kiedy stres środowiskowy jest niższy, lochy są skutecznie inseminowane lecz rodzą zbyt małą liczbę prosiąt. Z drugiej strony w lecie ciąże są tracone czym można wyjaśnić dużą liczbę nieregularnych powtórek rui.

Ciężarne lochy w kojcach.

Ciężarne lochy w kojcach.

Teoria ta wyjaśniałaby dlaczego w łatwiejszych dla loch porach roku współczynniki płodności i wyproszeń były doskonałe, podczas gdy liczba rodzących się prosiąt była niesatysfakcjonująca.

Grupy loch liczyły między 16 i 18 zwierząt, chociaż mogło ich być 28-30. Lochy były karmione rano i po południu.

Wykonane badania

Zanim rozważono stworzenie nowej przestrzeni dla loch, które przez pierwsze 4 tygodnie po inseminacji mogłyby przebywać w indywidualnych kojcach, zdecydowano o zmianie wykorzystania kojców indywidualnych już obecnych na fermie. Były one używane dla loch odsadzonych przed kryciem.

Zdecydowano, żeby lochy odsadzać do wspólnych kojców a jedna z czterech grup tygodniowych trafiała to kojców indywidualnych w dniu krycia, gdzie przebywały przez pierwsze 28 dni ciąży. Pozostałe grupy inseminowano w kojcach grupowych.

Ciężarne lochy w kojcach indywidualnych

Ciężarne lochy w kojcach indywidualnych

Rozwój sytuacji

W grudniu 2015 roku, 3 grupy, które przebywały w kojcach grupowych przez cały okres ciąży porównano z grupami, które pierwsze 28 dni ciąży spędzały w kojcach indywidualnych.

Wyniki badania USG i współczynnik wyproszeń grup w czasie pisania artykułu, były optymalne, jak w okresie poza letnim (rycina 5).

Rycina 5. Wyniki badania ultrasonograficznego i współczynnika wyproszeń od grudnia 2015 do czerwca  2016 (*lochy w kojcach pojedynczych od odsadzenia do 28 dnia ciąży). 

Rycina 5. Wyniki badania ultrasonograficznego i współczynnika wyproszeń od grudnia 2015 do czerwca  2016 (*lochy w kojcach pojedynczych od odsadzenia do 28 dnia ciąży). 

Najciekawiej wygląda liczba prosiąt urodzonych, jak pokazano na rycinie 6. Lochy utrzymywane w kojcach indywidualnych przez pierwsze 28 dni ciąży rodziły jedno prosię więcej niż lochy utrzymywane w kojcach zbiorczych (odpowiednio 13,84 i 12,80 wszystkich urodzonych).

Rycina 6. Liczba prosiąt urodzonych od grudnia 2015 do czerwca 2016 (*lochy w kojcach pojedynczych od odsadzenia do 28 dnia ciąży). 

Rycina 6. Liczba prosiąt urodzonych od grudnia 2015 do czerwca 2016 (*lochy w kojcach pojedynczych od odsadzenia do 28 dnia ciąży). 

Różnica u pierwiastek była jeszcze wyraźniejsza. Chociaż nie wykazano różnicy we współczynniku płodności i współczynniku wyproszeń, różnicę 1,55 prosięcia stwierdzono w liczbie urodzonych (13,04 i 11,49), co wskazywało, że loszki remontowe były bardziej wrażliwe na skutki wczesnego umieszczania w kojcach wspólnych (często wspólnie ze starszymi lochami). Na rycinach 7 i 8 pokazano dane dotyczące pierwiastek.

Rycina 7. Wyniki badania ultrasonograficznego i współczynnik wyproszeń pierwiastek między grudniem 2015 i czerwcem 2016 (*lochy w kojcach pojedynczych od odsadzenia do 28 dnia ciąży).

Rycina 7. Wyniki badania ultrasonograficznego i współczynnik wyproszeń pierwiastek między grudniem 2015 i czerwcem 2016 (*lochy w kojcach pojedynczych od odsadzenia do 28 dnia ciąży).

Rycina 8. Liczba prosiąt w miotach pierwiastek między grudniem 2015 i czerwcem 2016 (*lochy w kojcach pojedynczych od odsadzenia do 28 dnia ciąży). 

Rycina 8. Liczba prosiąt w miotach pierwiastek między grudniem 2015 i czerwcem 2016 (*lochy w kojcach pojedynczych od odsadzenia do 28 dnia ciąży). 

Dane z miesięcy letnich również były interesujące: lochy, które spędziły cztery pierwsze tygodnie ciąży w kojcach indywidualnych nie wykazywały obniżonej płodności, objawów resorpcji, lub nieregularnej rui. Z drugiej strony mimo, że obserwowano mniej powtórek niż w 2015 roku, u loch które spędziły cały okres ciąży w kojcach grupowych współczynnik ten przekraczał 10%.

Tabela 3: Zmiany (kojce indywidulane vs. kojce zbiorcze) w wykrywaniu ciąży w pierwszym i drugim badaniu USG w miesiącach letnich.

Tydzień Lokalizacja lochy (kojec ind.-C/zbiorczy-P) 1 badanie USG 2 badanie USG
28-2016 C 94.61 91.44
29-2016 P 92.12 89.42
30-2016 P 90.1 84.19
31-2016 P 98.28 94.83
32-2016 P 89.56 78.25
33-2016 C 91.35 87.04
34-2016 P 90.67 83.44
35-2016 P 89.61 84.51
36-2016 P 86.34 73.56
37-2016 P 90.23 87.35
38-2016 C 92.77 88.89
39-2016 P 91.6 86.4
40-2016 P 88.43 83.9
41-2016 P 93.45 90.18

Należy wziąć pod uwagę dwa czynniki: w lecie 2016 roku nie było tak gorąco jak w roku poprzednim a także przykładano większą uwagę do tworzenia grup, próbując zmniejszyć zagęszczenie zwierząt (poniżej wymaganego minimum) oraz dopasować wielkość i wagę loch. Poza tym zdecydowano o karmieniu ciężarnych loch raz dziennie. Ilość paszy w pierwszym miesiącu ciąży zwiększono o 10-15%. Ilość paszy była stopniowo zmniejszana w kolejnych tygodniach.

Wniosek

W czasie przygotowywania tego artykułu liczba prosiąt pochodzących z inseminacji w okresie letnim jest cały czas nieznana. Jak podano wyżej, łagodniejsze lato oraz zastosowane zmiany spowodowały zmniejszenie liczby nieregularnych powtórek rui i resorpcji w porównaniu do poprzedniego roku.

Obecnie czekamy na wyniki wyproszeń po czym podjęte zostaną decyzje czy inwestować w budowę pomieszczenia z indywidualnymi kojcami dla loch ciężarnych w pierwszych 4 tygodniach ciąży.

Przypadki kliniczne

Problemy rozrodcze w fermie o wysokim statusie zdrowotnym23-cze-2017 2 lat 2 miesięcy 1 dni temu
Przypadki zaburzeń w rozrodzie w nowo utworzonym stadzie28-kwi-2014 5 lat 3 miesięcy 27 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags