Czytaj ten artykuł w:

Ostre zaburzenia oddechowe u warchlaków

Kaszel pojawił się u 8-9 tygodniowych świń. Przypadek początkowo wyglądał na łatwy do opanowania przez zastosowanie kilkudniowej antybiotykoterapii lecz podawanie antybiotyków nie pomogło.

Opis fermy

Opisany przypadek miał miejsce u warchlaków w fermie o stadzie podstawowym liczącym 1050 loch zlokalizowanej w Katalonii, w Hiszpanii.

Program profilaktyki obejmował:

 • Szczepienie dywanowe żywą szczepionką przeciw chorobie Aujeszky’ego 3 razy w roku.
 • Szczepienie dywanowe żywą szczepionką przeciw PRRS 3 razy w roku.
 • Szczepienie przeciw E. coli i beztlenowcom w 60 i 90 dniu ciąży u loszek i w 90 dniu ciąży u loch.
 • Szczepienie przeciw parwowirozie i różycy po porodzie.
 • Odrobaczanie iwermektyną przed porodem.

Prosięta szczepiono przeciw mykoplazmozie przed odsadzeniem (19-20 dni życia), i przeciw PCV2 w 5 tygodniu życia.

Prosięta odsadzano do trzech obiektów:

 • Obiekt A mieszczący 2200 prosiąt zlokalizowany 300 metrów od fermy loch.
 • Obiekt B mieszczący 1000 prosiąt zlokalizowany 50 km od fermy loch.
 • Obiekt C mieszczący 1200 prosiąt zlokalizowany 70 km od fermy loch.

Każdy obiekt składał się z kilku pomieszczeń, każde dla 150-300 prosiąt. We wszystkich pomieszczeniach zachowana była zasada całe pomieszczenie pełne-całe pomieszczenie puste.

Ferma produkowała prosięta w grupach tygodniowych a odsadzanie miało miejsce w 3 tygodniu życia.

Status zdrowotny przed wybuchem choroby

W ostatnich 12 miesięcy ferma była stabilna jeśli chodzi o PRRS. Warchlakarnie były wolne od wirusa PRRS.

Śmiertelność wśród warchlaków wynikała ze sporadycznych przypadków biegunki wywołanej przez E. coli, wysiękowego zapalenia skóry w niektórych grupach, a także z padnięć wolno rosnących prosiąt, które nie przystosowały się do nowej diety.

Pojawienie się problemu klinicznego

W sierpniu zaobserwowano kaszel u 8-9 tygodniowych warchlaków w obiekcie A. Spodziewano się, że objawy ustąpią w wyniku podawania doksycykliny w wodzie, co jednak nie nastąpiło.

W ciągu następnych tygodni takie same objawy wystąpiły w innych grupach prosiąt po osiągnięciu podobnego wieku. W kolejnych tygodniach objawy stawały się coraz ostrzejsze: świnie wykazywały objawy kaszlu i duszności, a u niektórych występowała gorączka powyżej 40ºC. Spadało również zużycie paszy.

W wodzie do picia podawano różne leki przeciwbakteryjne (doksycyklina, amoksycylina, sulfonamidy, trimetoprim, makrolidy) a w paszy florfenikol. Żadna terapia nie okazała się skuteczna.

Doustne podawanie niesterydowego leku przeciwzapalnego (ketoprofen) poprawiło ogólny stan zdrowia lecz objawy mimo to utrzymywały się przez 10-15 dni w różnych grupach.

Objawy pojawiały się we wszystkich trzech obiektach warchlakarni.

Rozwój sytuacji

W ciągu kolejnych dwóch miesięcy (wrzesień i październik 2012) pojawiały się te same objawy z dwoma charakterystycznymi cechami:

1. Problem pojawiał się u coraz młodszych świń i występował 1 tydzień po odsadzeniu (4 tydzień życia). U niektórych prosiąt występowała ostra niewydolność oddechowa i silne wychudzenie co pokazuje film wideo.

Badanie sekcyjne wykonane na fermie wykazało stwardnienie miąższu płuc, szczególnie w płatach doczaszkowych, lecz także całego narządu.

Nie stwierdzono zmian w innych narządach.

Lung lesions in a piglet

Ryc 1. Stwardnienie płuc.

Lung lesions in a piglet

Ryc. 2. Stwardnienie płuc i rozedma i warchlaka padłego w 5 tygodniu życia.

2. Poza objawami ze strony układu oddechowego zaobserwowano rosnącą liczbę przypadków zapalenia stawów, kulawizny oraz nagłych padnięć. W niektórych grupach straty dochodziły do 40%.

Badanie sekcyjne tych zwierząt wykazywało zapalenie wielosurowicze wskazujące na chorobę Glassera.

Przypadki padnięć związane były raczej z wtórnymi zakażeniami niż z zaburzeniami oddechowymi.

Ogólnie śmiertelność warchlaków wzrosła w porównaniu do okresu sprzed wybuchu z 2,3% do 2,7%.

Od połowy września rozpoczęto iniekcje tildipirozyny u 4 tygodniowych prosiąt co doprowadziło do spadku liczby padnięć lecz nie zmniejszyło występowania objawów oddechowych.

Sytuacja w fermie loch

Między wrześniem i grudniem zaobserwowano wzrost liczby ronień jak pokazuje poniższy wykres:

Monthly abortions in year 2012

Wykres 1. Liczba ronień w 2012.

Obserwowanych ronień u loch nie wiązano z problemami prosiąt. Nie obserwowano martwo urodzonych prosiąt ani padnięć przed odsadzeniem, ani też żadnych objawów oddechowych czy zmniejszenia zużycia paszy.

Rozpoznanie

1- Pierwsza próba

1.1 Dostarczenie żywych prosiąt do laboratorium

W dniu 12 września 2012 roku, w czasie wizyty w obiekcie B zaobserwowano kaszel u 4-5 tygodniowych warchlaków, z których niektóre wykazywały objawy duszności i zmęczenia.

Dwóm prosiętom nie podano antybiotyków i 14 września wysłano je do laboratorium.

Sprawozdanie z przeprowadzonej sekcji zawierało następujący opis: „obustronne, stwardnienie miąższu płuc w płatach szczytowych i sercowych i przeponowych . Na przekroju brak wysięku ropnego”. Na rycinie 3 pokazano jedno z dwóch płuc.:

Bilateral cranial-ventral lung consolidation

Ryc. 3. Stwardnienie płuc.

Badanie wykazało „podostre śródmiąższowe zapalenie płuc z nieżytowo-ropnym odoskrzelowym zapaleniem płuc. W innych narządach nie stwierdzono zmian

W obu płucach badanie PCR w kierunku PRRSV dało wynik ujemny.

Badanie płuc jednej świni metodą immunohistochemiczną wykazało obecność wirusa grypy, a u drugiej wynik był ujemny.

Posiewy nie wykazały istotnego wzrostu bakterii.

Sprawozdanie z badania mówiło: „Brak zmian w węzłach chłonnych pozwala na wykluczenie PCV2. Dodatni wynik badania w kierunku wirusa grypy w płucach od jednego warchlaka może sugerować rolę tego drobnoustroju w przypadku chorobowym, lecz badanie mikroskopowe nie wykazało zmian w nabłonku dróg oddechowych, tak więc rola wirusa grypy nie może być potwierdzona.”

1.2- Profil serologiczny

Jednocześnie wykonano badanie profilu serologicznego w populacjach warchlaków i młodszych tuczników. Nie wykazano serokonwersji dla PRRSV ani wirusa grypy po pojawieniu się objawów klinicznych.

Na tym etapie podejrzewano chorobę wirusową, lecz:

 • Badanie kliniczne i laboratoryjne wykluczyło PCV2
 • Brak objawów u loch i wyniki badań laboratoryjnych wykluczyły PRRS
 • Objawy mogły wskazywać na grypę lecz wyniki badań laboratoryjnych nie wskazywały na tę chorobę

Zdecydowano o przeprowadzeniu kolejnych badań:

2- Druga próba

2.1 Badanie testem paskowym w kierunku grypy

Przeprowadzono szybkie badanie umożliwiające wykrycie wirusa grypy w wymazach z nosa. Do tego celu wybrano 5 tygodniowe warchlaki z obiektu B, które wykazywały objawy kliniczne. Dwa spośród 5 prosiąt miały gorączkę 40,3 ºC.

Wynik badania był ujemny.

Quick test for the detection of SIV at the farm

Ryc. 4. Szybki test paskowy w kierunku wirusa grypy.

2.2 Wysłanie chorych 7 tygodniowych warchlaków do badania w laboratorium.

W dniu 3 października 2012 roku wysłano do badania w laboratorium 4 warchlaki z obiektu C.

Wyniki badania były następujące:

Sprawozdanie z badania sekcyjnego:Zwierzęta posiadały zmiany w postaci zapalenia opłucnej, osierdzia i włóknikowego zapalenia otrzewnej. U dwóch warchlaków stwierdzono brak zapadania się płuc, obrzęk i rozsiane ogniska zapalne w miąższu płuc. U jednego warchlaka stwierdzono nagromadzenie płynu surowiczego w jamie klatki piersiowej. Nie stwierdzono innych zmian sekcyjnych”.

Badanie molekularne:

 • Wirus grypy w oskrzelach i płucach: wynik ujemny.
 • Mycoplasma hyopneumoniae w płucach i oskrzelach: wynik dodatni.
 • PRRSV w oskrzelach, płucach i migdałkach: wynik ujemny

Czynnik zakaźny nadal pozostawał nieznany.

Dodatni wynik badania w kierunku Mycoplasma hyopneumoniae został zignorowany. Wiadomo było, że ferma jest dodatnia i chociaż zwierzęta były szczepione to nie wykluczało to możliwości ich zakażenia.

3- Ostateczne rozpoznanie

3.1 Wysłanie płuc do badania laboratoryjnego

W dniu 23 października 2012 roku w obiekcie A padło 9 prosiąt w kilka minut po szczepieniu przeciw PCV2.

Podczas wizyty w obiekcie stwierdzono, że co tydzień, 10-12 dni po odsadzeniu prosięta szczepiono przeciw PCV2 i podawano im tildiprosinę w iniekcji. Dotychczas nie obserwowano w związku z tym żadnych problemów lecz w tym przypadku padło 9 z 390 prosiąt.

Dead piglets during the weaners stage

Ryc. 5. Prosięta padłe w 12-15 dniu po odsadzeniu.

Obserwując resztę zwierząt stwierdzono, że u pozostałych rozpoczynały się problemy oddechowe, których hodowca nie zauważył. Szczepienie zwierząt w takiej sytuacji doprowadziło do padnięć niektórych z nich.

Płuca dwóch padłych prosiąt wysłano do badania w laboratorium.

W dniu 7 listopada otrzymano informację mówiącą, że wynik badania płuc obu świń metodą PCR w kierunku wirusa grypy był dodatni.

3.2- Płyn ustny

W dniu 6 listopada u kolejnej grupy prosiąt zaobserwowano objawy oddechowe po osiągnięciu wieku 4 tygodni.

Ponieważ w tym czasie wyniki badania wcześniej wysłanych próbek były nieznane do analizy pobrano próbki płynu ustnego:

W trzech kojcach (25 prosiąt w kojcu) zawieszono na 30 minut sznur bawełniany, który prosięta gryzły. Następnie płyn został wyciśnięty ze sznura i wysłany do badania na obecność wirusa grypy metodą PCR. Z jednego kojca nie uzyskano wystarczająco dużej objętości płynu. Wynik badania pozostałych dwóch był dodatni.

Profilaktyka i ostateczny wniosek

Wydaje się, że czynnikiem etiologicznym wywołującym opisywany przypadek zaburzeń oddechowych u warchlaków był wirus grypy.

W związku z tym podjęto decyzję o rozpoczęciu szczepień loch trójważną szczepionką przeciw grypie. Czas występowanie objawów był zbyt wczesny aby stosować szczepionkę u prosiąt.

Szczepienie dywanowe przeciw grypie zostało przeprowadzone 21 grudnia 2012 roku i powtórzone 3 tygodnie później.

W wyniku tego objawy oddechowe u warchlaków zanikły. Liczba przypadków zapalenia stawów i nagłych padnięcia również uległa istotnemu zmniejszeniu.

W kolejnych tygodniach iniekcje tildipirosyny zostaną zaprzestane.

Pewne pytania dotyczące tego przypadku pozostają bez odpowiedzi:

 1. Sytuacja zdrowotna zaczęła się poprawiać u warchlaków zanim pierwsze grupy zostały odsadzone od szczepionych loch. Czy powodem tego mogło być pojawienie się naturalnej odporności u loch i jej przekazywanie prosiętom?
 2. Dlaczego nie powiodła się izolacja bakterii wywołujących wtórne infekcje (H. parasuis, P. multocida) z próbek wysłanych do laboratorium?
 3. Czy wzrost liczby ronień u loch mógł być związany z zakażeniem wirusem grypy?

Monthly abortions in year 2012

Wykres 2. Ronienia od stycznia 2012 do stycznia 2013

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags