Czytaj ten artykuł w:

Ostre zaburzenia oddechowe u warchlaków

Kaszel pojawił się u 8-9 tygodniowych świń. Przypadek początkowo wyglądał na łatwy do opanowania przez zastosowanie kilkudniowej antybiotykoterapii lecz podawanie antybiotyków nie pomogło.

Opis fermy

Opisany przypadek miał miejsce u warchlaków w fermie o stadzie podstawowym liczącym 1050 loch zlokalizowanej w Katalonii, w Hiszpanii.

Program profilaktyki obejmował:

 • Szczepienie dywanowe żywą szczepionką przeciw chorobie Aujeszky’ego 3 razy w roku.
 • Szczepienie dywanowe żywą szczepionką przeciw PRRS 3 razy w roku.
 • Szczepienie przeciw E. coli i beztlenowcom w 60 i 90 dniu ciąży u loszek i w 90 dniu ciąży u loch.
 • Szczepienie przeciw parwowirozie i różycy po porodzie.
 • Odrobaczanie iwermektyną przed porodem.

Prosięta szczepiono przeciw mykoplazmozie przed odsadzeniem (19-20 dni życia), i przeciw PCV2 w 5 tygodniu życia.

Prosięta odsadzano do trzech obiektów:

 • Obiekt A mieszczący 2200 prosiąt zlokalizowany 300 metrów od fermy loch.
 • Obiekt B mieszczący 1000 prosiąt zlokalizowany 50 km od fermy loch.
 • Obiekt C mieszczący 1200 prosiąt zlokalizowany 70 km od fermy loch.

Każdy obiekt składał się z kilku pomieszczeń, każde dla 150-300 prosiąt. We wszystkich pomieszczeniach zachowana była zasada całe pomieszczenie pełne-całe pomieszczenie puste.

Ferma produkowała prosięta w grupach tygodniowych a odsadzanie miało miejsce w 3 tygodniu życia.

Status zdrowotny przed wybuchem choroby

W ostatnich 12 miesięcy ferma była stabilna jeśli chodzi o PRRS. Warchlakarnie były wolne od wirusa PRRS.

Śmiertelność wśród warchlaków wynikała ze sporadycznych przypadków biegunki wywołanej przez E. coli, wysiękowego zapalenia skóry w niektórych grupach, a także z padnięć wolno rosnących prosiąt, które nie przystosowały się do nowej diety.

Pojawienie się problemu klinicznego

W sierpniu zaobserwowano kaszel u 8-9 tygodniowych warchlaków w obiekcie A. Spodziewano się, że objawy ustąpią w wyniku podawania doksycykliny w wodzie, co jednak nie nastąpiło.

W ciągu następnych tygodni takie same objawy wystąpiły w innych grupach prosiąt po osiągnięciu podobnego wieku. W kolejnych tygodniach objawy stawały się coraz ostrzejsze: świnie wykazywały objawy kaszlu i duszności, a u niektórych występowała gorączka powyżej 40ºC. Spadało również zużycie paszy.

W wodzie do picia podawano różne leki przeciwbakteryjne (doksycyklina, amoksycylina, sulfonamidy, trimetoprim, makrolidy) a w paszy florfenikol. Żadna terapia nie okazała się skuteczna.

Doustne podawanie niesterydowego leku przeciwzapalnego (ketoprofen) poprawiło ogólny stan zdrowia lecz objawy mimo to utrzymywały się przez 10-15 dni w różnych grupach.

Objawy pojawiały się we wszystkich trzech obiektach warchlakarni.

Rozwój sytuacji

W ciągu kolejnych dwóch miesięcy (wrzesień i październik 2012) pojawiały się te same objawy z dwoma charakterystycznymi cechami:

1. Problem pojawiał się u coraz młodszych świń i występował 1 tydzień po odsadzeniu (4 tydzień życia). U niektórych prosiąt występowała ostra niewydolność oddechowa i silne wychudzenie co pokazuje film wideo.

Badanie sekcyjne wykonane na fermie wykazało stwardnienie miąższu płuc, szczególnie w płatach doczaszkowych, lecz także całego narządu.

Nie stwierdzono zmian w innych narządach.

Lung lesions in a piglet

Ryc 1. Stwardnienie płuc.

Lung lesions in a piglet

Ryc. 2. Stwardnienie płuc i rozedma i warchlaka padłego w 5 tygodniu życia.

2. Poza objawami ze strony układu oddechowego zaobserwowano rosnącą liczbę przypadków zapalenia stawów, kulawizny oraz nagłych padnięć. W niektórych grupach straty dochodziły do 40%.

Badanie sekcyjne tych zwierząt wykazywało zapalenie wielosurowicze wskazujące na chorobę Glassera.

Przypadki padnięć związane były raczej z wtórnymi zakażeniami niż z zaburzeniami oddechowymi.

Ogólnie śmiertelność warchlaków wzrosła w porównaniu do okresu sprzed wybuchu z 2,3% do 2,7%.

Od połowy września rozpoczęto iniekcje tildipirozyny u 4 tygodniowych prosiąt co doprowadziło do spadku liczby padnięć lecz nie zmniejszyło występowania objawów oddechowych.

Sytuacja w fermie loch

Między wrześniem i grudniem zaobserwowano wzrost liczby ronień jak pokazuje poniższy wykres:

Monthly abortions in year 2012

Wykres 1. Liczba ronień w 2012.

Obserwowanych ronień u loch nie wiązano z problemami prosiąt. Nie obserwowano martwo urodzonych prosiąt ani padnięć przed odsadzeniem, ani też żadnych objawów oddechowych czy zmniejszenia zużycia paszy.

Rozpoznanie

1- Pierwsza próba

1.1 Dostarczenie żywych prosiąt do laboratorium

W dniu 12 września 2012 roku, w czasie wizyty w obiekcie B zaobserwowano kaszel u 4-5 tygodniowych warchlaków, z których niektóre wykazywały objawy duszności i zmęczenia.

Dwóm prosiętom nie podano antybiotyków i 14 września wysłano je do laboratorium.

Sprawozdanie z przeprowadzonej sekcji zawierało następujący opis: „obustronne, stwardnienie miąższu płuc w płatach szczytowych i sercowych i przeponowych . Na przekroju brak wysięku ropnego”. Na rycinie 3 pokazano jedno z dwóch płuc.:

Bilateral cranial-ventral lung consolidation

Ryc. 3. Stwardnienie płuc.

Badanie wykazało „podostre śródmiąższowe zapalenie płuc z nieżytowo-ropnym odoskrzelowym zapaleniem płuc. W innych narządach nie stwierdzono zmian

W obu płucach badanie PCR w kierunku PRRSV dało wynik ujemny.

Badanie płuc jednej świni metodą immunohistochemiczną wykazało obecność wirusa grypy, a u drugiej wynik był ujemny.

Posiewy nie wykazały istotnego wzrostu bakterii.

Sprawozdanie z badania mówiło: „Brak zmian w węzłach chłonnych pozwala na wykluczenie PCV2. Dodatni wynik badania w kierunku wirusa grypy w płucach od jednego warchlaka może sugerować rolę tego drobnoustroju w przypadku chorobowym, lecz badanie mikroskopowe nie wykazało zmian w nabłonku dróg oddechowych, tak więc rola wirusa grypy nie może być potwierdzona.”

1.2- Profil serologiczny

Jednocześnie wykonano badanie profilu serologicznego w populacjach warchlaków i młodszych tuczników. Nie wykazano serokonwersji dla PRRSV ani wirusa grypy po pojawieniu się objawów klinicznych.

Na tym etapie podejrzewano chorobę wirusową, lecz:

 • Badanie kliniczne i laboratoryjne wykluczyło PCV2
 • Brak objawów u loch i wyniki badań laboratoryjnych wykluczyły PRRS
 • Objawy mogły wskazywać na grypę lecz wyniki badań laboratoryjnych nie wskazywały na tę chorobę

Zdecydowano o przeprowadzeniu kolejnych badań:

2- Druga próba

2.1 Badanie testem paskowym w kierunku grypy

Przeprowadzono szybkie badanie umożliwiające wykrycie wirusa grypy w wymazach z nosa. Do tego celu wybrano 5 tygodniowe warchlaki z obiektu B, które wykazywały objawy kliniczne. Dwa spośród 5 prosiąt miały gorączkę 40,3 ºC.

Wynik badania był ujemny.

Quick test for the detection of SIV at the farm

Ryc. 4. Szybki test paskowy w kierunku wirusa grypy.

2.2 Wysłanie chorych 7 tygodniowych warchlaków do badania w laboratorium.

W dniu 3 października 2012 roku wysłano do badania w laboratorium 4 warchlaki z obiektu C.

Wyniki badania były następujące:

Sprawozdanie z badania sekcyjnego:Zwierzęta posiadały zmiany w postaci zapalenia opłucnej, osierdzia i włóknikowego zapalenia otrzewnej. U dwóch warchlaków stwierdzono brak zapadania się płuc, obrzęk i rozsiane ogniska zapalne w miąższu płuc. U jednego warchlaka stwierdzono nagromadzenie płynu surowiczego w jamie klatki piersiowej. Nie stwierdzono innych zmian sekcyjnych”.

Badanie molekularne:

 • Wirus grypy w oskrzelach i płucach: wynik ujemny.
 • Mycoplasma hyopneumoniae w płucach i oskrzelach: wynik dodatni.
 • PRRSV w oskrzelach, płucach i migdałkach: wynik ujemny

Czynnik zakaźny nadal pozostawał nieznany.

Dodatni wynik badania w kierunku Mycoplasma hyopneumoniae został zignorowany. Wiadomo było, że ferma jest dodatnia i chociaż zwierzęta były szczepione to nie wykluczało to możliwości ich zakażenia.

3- Ostateczne rozpoznanie

3.1 Wysłanie płuc do badania laboratoryjnego

W dniu 23 października 2012 roku w obiekcie A padło 9 prosiąt w kilka minut po szczepieniu przeciw PCV2.

Podczas wizyty w obiekcie stwierdzono, że co tydzień, 10-12 dni po odsadzeniu prosięta szczepiono przeciw PCV2 i podawano im tildiprosinę w iniekcji. Dotychczas nie obserwowano w związku z tym żadnych problemów lecz w tym przypadku padło 9 z 390 prosiąt.

Dead piglets during the weaners stage

Ryc. 5. Prosięta padłe w 12-15 dniu po odsadzeniu.

Obserwując resztę zwierząt stwierdzono, że u pozostałych rozpoczynały się problemy oddechowe, których hodowca nie zauważył. Szczepienie zwierząt w takiej sytuacji doprowadziło do padnięć niektórych z nich.

Płuca dwóch padłych prosiąt wysłano do badania w laboratorium.

W dniu 7 listopada otrzymano informację mówiącą, że wynik badania płuc obu świń metodą PCR w kierunku wirusa grypy był dodatni.

3.2- Płyn ustny

W dniu 6 listopada u kolejnej grupy prosiąt zaobserwowano objawy oddechowe po osiągnięciu wieku 4 tygodni.

Ponieważ w tym czasie wyniki badania wcześniej wysłanych próbek były nieznane do analizy pobrano próbki płynu ustnego:

W trzech kojcach (25 prosiąt w kojcu) zawieszono na 30 minut sznur bawełniany, który prosięta gryzły. Następnie płyn został wyciśnięty ze sznura i wysłany do badania na obecność wirusa grypy metodą PCR. Z jednego kojca nie uzyskano wystarczająco dużej objętości płynu. Wynik badania pozostałych dwóch był dodatni.

Profilaktyka i ostateczny wniosek

Wydaje się, że czynnikiem etiologicznym wywołującym opisywany przypadek zaburzeń oddechowych u warchlaków był wirus grypy.

W związku z tym podjęto decyzję o rozpoczęciu szczepień loch trójważną szczepionką przeciw grypie. Czas występowanie objawów był zbyt wczesny aby stosować szczepionkę u prosiąt.

Szczepienie dywanowe przeciw grypie zostało przeprowadzone 21 grudnia 2012 roku i powtórzone 3 tygodnie później.

W wyniku tego objawy oddechowe u warchlaków zanikły. Liczba przypadków zapalenia stawów i nagłych padnięcia również uległa istotnemu zmniejszeniu.

W kolejnych tygodniach iniekcje tildipirosyny zostaną zaprzestane.

Pewne pytania dotyczące tego przypadku pozostają bez odpowiedzi:

 1. Sytuacja zdrowotna zaczęła się poprawiać u warchlaków zanim pierwsze grupy zostały odsadzone od szczepionych loch. Czy powodem tego mogło być pojawienie się naturalnej odporności u loch i jej przekazywanie prosiętom?
 2. Dlaczego nie powiodła się izolacja bakterii wywołujących wtórne infekcje (H. parasuis, P. multocida) z próbek wysłanych do laboratorium?
 3. Czy wzrost liczby ronień u loch mógł być związany z zakażeniem wirusem grypy?

Monthly abortions in year 2012

Wykres 2. Ronienia od stycznia 2012 do stycznia 2013

Przypadki kliniczne

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags