Czytaj ten artykuł w:

Problemy rozrodcze w fermie o wysokim statusie zdrowotnym

Właściciel fermy poprosił nas o pomoc ponieważ w ostatnich miesiącach zaobserwował spadek wydajności rozrodu bez wyraźnej przyczyny.

piątek 23 czerwiec 2017 (2 lat 5 miesięcy 18 dni temu)
polubienia

Opis fermy

Jest to ferma licząca 17000 loch stada podstawowego położona w Brazylii, wolna od PRRS, produkująca własne loszki remontowe i nie wprowadza się do niej żadnych zwierząt z zewnątrz.

Początek problemu

Problem nie pojawił się nagle, właściciel wskazał na dwa główne elementy:

 • Historycznie słabe wskaźniki związane z płodnością
 • Dalsze ogólne pogorszenie wydajności w ostatnich miesiącach

Analiza przypadku

Najpierw przeanalizowaliśmy historyczne dane produkcyjne fermy w celu określenia wahań wydajności i trendów.

Tabela 1. Analiza trendów wskaźników rozrodu, 6 okresów w ciągu 12 miesięcy.

1/4/2010

31/3/2011

1/4/2011
31/3/2012
1/4/2012
31/3/2013
1/4/2013
31/3/2014
1/4/2014
1/3/2015
1/4/2015
31/3/2016
Total Average
Liczba kryć 4.252 4.364 4.479 4.490 4.583 4.568 26.736 4.456
Powtórki 287 273 372 298 295 319 1844 307
% powtórek 6,7% 6,3% 8,3% 6,6% 6,4% 7,0% 6,9%
Liczba porodów (mioty) 3600 3848 3808 3853 3966 4105 23180 3863
Liczba prosiąt urodzonych 46.468 51.488 50.806 52.529 53.024 53.165 30.7480 51.247
Średnia całkowita liczba/miot 12,9 13,4 13,3 13,6 13,4 13,0 13,3
Liczba żywo urodzonych 41.667 47.049 46.557 47.694 47.712 48.149 278.828 46.471
Średnia żywo urodzonych/miot 11,6 12,2 12,2 12,4 12,0 11,7 12,0
Liczba martwo urodzonych 2.602 2.417 2.369 3.212 3.928 3.520 18.048 3.008
(% urodzonych) 5,6% 4,7% 4,7% 6,1% 7,4% 6,6% 5,9%
Liczba mumifikatów 2.199 2.022 1.880 1.623 1.384 1.496 10.604 1.767
(% urodzonych) 4,7% 3,9% 3,7% 3,1% 2,6% 2,8% 3,4%
Współczynnik wyproszeń 88,8% 88,1% 85,3% 86,1% 88,1% 88,4% 87,5%
Śmiertelność przed odsadzeniem 3.504 3.709 2.937 3.303 2.854 2.952 19.259 3.210
(% urodzonych) 8,4% 7,9% 6,3% 6,9% 6,0% 6,1% 6,9%
Odsadzone lochy 3.634 3.857 3.776 3.833 3.966 4.120 23.186 3.864
Liczba odsadzonych prosiąt 38.284 43.135 43.143 43.819 43.883 42.999 255.263 42.544
Śmiertelność przed odsadzeniem 8,7% 8,6% 6,5% 7,5% 8,5% 10,8% 8,4%
Prosięta odsadzone/miot 10,5 11,2 11,4 11,4 11,1 10,4 11,0
Średni wiek odsadzenia 23,2 21,4 21,3 20,6 19,5 19,5 20,9
Liczba loch
Średnia liczba samic 1.912 2.024 1.980 2.022 1.953 1.974 1.978
Średnia liczba loszek 377 407 340 390 284 265 344
Średnia liczba lioch 1.535 1.617 1.640 1.632 1.669 1.709 1.634
Średni wiek (liczba miotów) 2,1 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,0

Analiza danych potwierdziła obserwacje właściciela:

 • Płodność była zawsze niska ale ostatnio doszło do pogorszenia średnio o około pół prosięcia.
 • Wydajność fermy uległa pogorszeniu głównie na porodówkach i związane to było ze wzrostem śmiertelności przed odsadzeniem.

Ponadto stwierdzono, że:

 • W ostatnich 5 latach przeciętny wiek loch wzrósł z 1,7 miotów to 2,3 miotu. Ten fakt mógł wpłynąć na szereg parametrów.
 • Równocześnie ze stopniowym powiększaniem fermy średni okres laktacji uległ skróceniu z 23,2 dni 6 lat temu do 19,5 dnia obecnie. Ta zmiana mogła wpłynąć również na płodność loch.

Niska płodność

Obliczenia tego parametru wykonano głównie na podstawie danych produkcyjnych. Wyniki badania całkowitej liczby miotów w odniesieniu do wieku loch w ostatnich 12 miesiącach przedstawiają się następująco:

<p>Graph 1.- Total born by parity, April 15-March 16.</p>

Z wykresu wynika, że płodność spada po pierwszej laktacji. Płodność loszek była niemal na średnim poziomie dla całego stada, podczas gdy należałoby się spodziewać najniższego poziomu płodności u tej grupy. Wynika z tego, że problem dotyczył głównie wieloródek. Ponieważ okres laktacji uległ skróceniu, analizie poddano wpływ tej zmiany na płodność.


Tabela 2. Zależność wyników inseminacji od długości poprzednicj okresów laktacji, kwiecień 10 -marzec 16

Liczba kryć Liczba inseminacji na krycie Powtórki % Średni wiek loch (miot) Wsp. wyproszeń Skuteczność krycia Śr. l. żywo ur.

Śr. l. martwo ur. Śr. całkowita l. ur. Śr. odsadzonych % za 125 dni
18 dni 501 1,7 8,8% 2,1 82,4% 86,2% 11,2 0,8 12,4 10,8 95,2%
19 dni 1.109 1,7 11,1% 2,4% 80,7% 83,0% 11,5 0,7 12,6 10,8 97,4%
20 dni 1.872 1,6 9,1% 2,5 82,2% 85,8% 11,8 0,8 12,9 11,0 96,2%
21 dni 4.761 1,6 8,1% 3,2 84,5% 87,8% 12,0 0,9 13,2 10,6 96,2%
22 dni 4.799 1,4 6,6% 3,3 81,8% 88,1% 12,2 0,8 13,5 10,8 93,0%
23 dni 2.240 1,2 8,8% 2,9 83,7% 86,0% 12,3 0,7 13,5 11,0 97,5%
24 dni 987 1,1 10,0% 2,5 82,0% 84,2% 12,1 0,7 13,3 11,2 97,5%
25 dni 527 1,1 10,6% 2,3 84,6% 85,0% 11,9 0,6 12,9 11,0 99,1%
26 dni 438 1,0 13,9% 2,4 81,5% 82,5% 12,2 0,5 13,3 11,2 99,1%
Suma 18.922 1,4 8,5% 2,9 82,9% 86,5% 12,0 0,8 13,2 10,8 98,1%
Odchylenie standardowe 0,64 1,72 3,37 1,32 3,63 3,51

Różnica w płodności między okresem laktacji wynoszącym 18 i 23 wynosiła ponad jedno prosię. Wynika z tego, że krótki okres laktacji był przyczyną niskiej płodności, i jej spadek miał związek ze zmianami zaobserwowanymi w ostatnim okresie.

Ferma posiada poza lochami GP dwie różne linie genetyczne. Przeanalizowano płodność obu linii w zależności od wieku.

Wykres 2- Zależność płodności od wieku, linia A vs linia B, Kwiecień 15-Marzec 16

Wykres 2- Zależność płodności od wieku, linia A vs linia B, Kwiecień 15-Marzec 16

Linię genetyczną B charakteryzowała niższa płodność niż linię A. Tak więc linia B negatywnie wpływała na ogólną płodność stada. Należy podkreślić, że w obu liniach płodność loszek (pierwszy miot) była najwyższa, co potwierdza hipotezę o problemach z płodnością u wieloródek.

Pogorszenie w ostatnim roku

Table 1 shows that the reduction in efficiency in the last period was mainly due to an increase in pre-weaning mortality. However, a deeper analysis of the gestation data shows that parameters such as irregular repeats and abortions have increased in this last period over the previous 3.

Tabela 3. Wyniki rozrodu, 6 okresów 12 miesięcznych.

01-kw-10 31-mar-11 01-kw-11 31-mar-12 01-kw-12 31-mar-13 01-kw-13 31-mar-14 01-kw-14 31-mar-15 01-kw-15 31-mar-16
Liczba kryć 1.719 3.538 4.418 4.485 4.577 4.565
(% ) 7,4% 15,2% 19,0% 19,2% 19,6% 19,6%
Powtórki 119 233 370 299 295 319
% 6,9% 6,6% 8,4% 6,7% 6,4% 7,0%
Śr. dzień powtórki 26,1 26,4 23,6 26,1 31,9 26,3
Wczesne powtórki (<18) 2 6 1 6 0 4
Regularne powórki -1ª (18-25) 68 127 286 195 149 191

Nieregularne powtórki (26-37)

36 75 69 55 41 86
Regularne powtórki-2ª (38-46) 10 20 9 28 35 18
Opóżniona ruja (>46) 3 5 5 15 70 20
Regularne-1ª do nieregularne -2ª 6,80 6,35 31,78 6,96 4,26 10,61
Regularne do nieregularne 2,17 1,96 4,28 4,05 4,49 2,43
Ronienie 37 165 101 98 110 134
Ronienie loszek 16 22 10 8 17 15
Ronienie loch 21 143 91 90 93 119

Poza wzrostem śmiertelności przed odsadzeniem zaobserwowano również wzrost liczby loch, od których nie odsadzono prosiąt w ogóle.

Tabela 4-Liczba odsadzeń, 6 okresów 12 miesięcznych.

01-kw-10 31-mar-11 01-kw-11 31-mar-12 01-kw-12 31-mar-13 01-kw-13 31-mar-14 01-kw-14 31-mar-15 01-kw-15 31-mar-16
Odsadzne lochy 692 2.656 3.626 3.823 3.960 4.114
(%) 3,7% 14,1% 19,2% 20,3% 21,0% 21,8%
Lochy odsadzone bez miotów 31 143 202 185 293 362

Po analizie danych odwiedzono fermę. W porodówce zaobserwowano sporo miotów, szczególnie młodych samic, z mało żywotnymi prosiętami, które nie pobierały mleka.

Rycina 1 i 2. Lewo: Prosięta nie pobierające mleka. Prawo: słabe prosięta. &nbsp;

Rycina 1 i 2. Lewo: Prosięta nie pobierające mleka. Prawo: słabe prosięta.  

Zaobserwowano również prosięta z wybroczynami i zmianami martwiczymi.

Ryciny 3 i 4: Wybroczyny i obrzęk u prosiąt.
&nbsp;
Ryciny 3 i 4: Wybroczyny i obrzęk u prosiąt.  


Wybroczyny stwierdzono również u loch.

Rycina 5. Wybroczyny u karmiących loch.
&nbsp;
Rycina 5. Wybroczyny u karmiących loch.  

U prosiąt zaobserwowano zapalenie i martwicę sromu.

Ryciny 6 i 7: Lewo: Martwica sromu. Prawo: Zapalenie sromu.

&nbsp;
Ryciny 6 i 7: Lewo: Martwica sromu. Prawo: Zapalenie sromu.  

Wszystkie z zaobserwowanych objawów wskazywały na wysoką zawartość mikotoksyn w paszy, a szczególnie zearalenonu i womitoksyny. Nasilenie objawów zależy od czasu ekspozycji na toksyny i ich zawartości w paszy jednak w opisywanym przepadku nie było wątpliwości, że zatrucie mikotoksynami stanowiło główne źródło problemu.

Wnioski i rekomendacje

Dwa opisane problem miały różne przyczyny i różne sposoby rozwiązania:

 1. Niska płodność:
  • Jeśli to możliwe należy zwiększyć odsetek loch linii genetycznej A i zmniejszyć odsetek linii B. Różnica w płodności obu linii jest znaczna i wynosi około 1 prosięcia na korzyść linii A.
  • Wydłużenie okresu laktacji o 2-3 dni nie powinno wpłynąć niekorzystnie na inne wskaźniki fermy a może się przełożyć na wzrost liczby urodzonych prosiąt od 0,5 do 1. Wzrost liczby kojców porodowych o 30 umożliwiłby wydłużenie okresu laktacji o 2,5-3 dni.
 2. Mikotoksyny. Należy dążyć do eliminacji lub zmniejszenia zawartości mikotoksyn w paszy. Można to osiągnąć przez unikanie surowców zagrożonych skażeniem. Należy dodawać do paszy neutralizatory mikotoksyn. Ponieważ w opisywanym przypadku preparat taki był stosowany, należy zmienić dawkę lub zmienić produkt na inny. Zaleca się również regularne badanie surowców do produkcji paszy na obecność mikotoksyn.

Przypadki kliniczne

Nagły wzrost powrotów rui10-wrz-2018 1 lat 3 miesięcy 1 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags