Czytaj ten artykuł w:

Rumień wielopostaciowy i zaburzenia oddechowe u loch i loszek utrzymywanych w kojcach grupowych

Rumień wielopostaciowy (EM) i zaburzenia oddechowe zaobserwowano u większości (90%) loch stada podstawowego.

poniedziałek 23 listopad 2015 (3 lat 7 miesięcy 25 dni temu)
polubienia

Opis fermy

Opis przypadku dotyczy stada loch na greckiej fermie produkującej w cyklu zamkniętym. Pojemność stada wynosiła 650 loch (wielka biała x landrace) i 35 loch babek służących do produkcji loszek F1. Odsadzone lochy i loszki utrzymywano w indywidualnych kojcach przez 30-35 dni i dwukrotnie inseminowane świeżym nasieniem tego samego knura. W 30-35 dniu ciąży lochy były przemieszczane do kojców grupowych (10 loch w grupie). Schemat szczepień stada loch pokazano w tabeli 1. Profilaktyka przeciw pasożytnicza obejmowała pojedynczą iniekcję iwermektyny 14 dni przed porodem i dwukrotnie u knurów.

Ferma była serologicznie dodatnia w kierunku PRRSV i rok wcześniej wykryto wirusa u loch, warchlaków i knurów (wyniki dodatnie w PCR u 30% stada, 90% warchlaków i 35% tuczników).

 

Tabela 1. Schemat szczepień stada podstawowego i warchlaków

Choroba Schemat
Loszki
Choroba Aujeszky 90 + 120 dzień życia
Parwowiroza+różyca 150 + 180 dzień życia
Atrophic Rhinitis 150 + 180 dzień życia
PRRSV 180 + 210 dzień życia
Escherichia coli + Clostridium perfringens 160 + 190 dzień życia
Lochy
Choroba Aujeszky 4 tygodnie przed porodem
Parwowiroza+różyca 2 tygodnie przed porodem
Atrophic Rhinitis 3 tygodnie przed porodem
PRRSV 60 dzień ciązy + 6 dzień laktacji
Escherichia coli + Clostridium perfringens 2 tygodnie przed porodem
Knury
Choroba Aujeszky 3 razy do roku
Parwowiroza+różyca 3 razy do roku
Atrophic Rhinitis 3 razy do roku
Prosięta
Mycoplasma hyopneumoniae 7 + 21 dzień życia
Porcine Circovirus type 2 przy odsadzeniu
 

 

Opis przypadku

U 90% loch stwierdzono rumień wielopostaciowy (EM) oraz zaburzenia oddechowe, bez padnięć zwierząt. Od stycznia 2014 roku do maja 2014 roku, u lochy przemieszczanych do kojców grupowych w około 30-35 dniu ciąży stwierdzano EM charakteryzujący się obrzękiem i zaczerwieniem skóry całego ciała, szczególnie na szyi i głowie, koło oczu u uszu (Ryc. 1-3). Ponadto stwierdzano posmutnienie, depresję, gorączkę (40-41,5 stopni) przez 1-3 dni, trudności w poruszaniu, i objawy oddechowe (utrudnione oddychanie, wypływ z oczu i nosa zawierający śluz i krew (Ryc. 4, 5). Objawów tych nie stwierdzano u loch karmiących, u loch krótko po odsadzeniu, ani u nowo wstawionych, jeszcze nie inseminowanych loszek. Objawy były silnie wyrażone i utrzymywały się przez kilka tygodni u większości (około 90%) ciężarnych loch po ich umieszczeniu w kojcach grupowych, jak i loch i loszek w stadzie babek. Ponadto, u 10-15% inseminowanych loch i loszek pojawiała się ruja krótko po zmieszaniu w kojcach grupowych (tab. 2).

 

Tabela 2. Wskaźniki rozrodu w 2014

Wskaźnik Miesiąc
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Współczynnik wyproszeń (%) 72 68.7 71.4 73.8 74.9 78.1 77.3 67.4 76.3 85.0 92.5 94.2
Ronienia (%) 1.9 2.2 2.4 2.1 2.0 1.8 1.6 1.5 1.1 0.5 0.4 0.2
Powtórki rui (%) 26.0 29.0 26.0 24.0 23.0 20.0 21.0 31.0 22.5 14.4 7.0 5.5
Nieprawidłowe porody (%) 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Prosięta żywe na miot 13.2 13.2 13.1 13.2 13.2 13.1 13.3 13.1 13.2 12.9 13.1 13.1
Prosięta odsadzone na lochę 10.7 10.9 10.8 10.8 10.9 11.0 11.1 11.1 11.2 11.4 11.6 11.8

Diseased sows in group housing pen with EM, characterized by red, raised skin areas that appeared all over the body

Diseased sows in group housing pen with EM, characterized by red, raised skin areas that appeared all over the body

Ryc. 1-2. Chore lochy w kojcach grupowych w z objawami EM charakteryzyjącymi się obrzękło zaczerwienioną skórą.

Diseased sow in group housing pen with EM, characterized by red, raised skin areas on the neck and the face

Ryc. 3. Chora locha z objawami EM. Obszary zaczerwienia z obrzękiem na szyi i głowie.

Diseased sows with EM, accompanied with depression, anorexia, fever, moderate breathing difficulties, eye and nasal discharge with mucus and blood

Ryc. 4-5. Chore lochy z EM, depresją, brakiem apetytu, gorączką i zaburzeniami oddechowymi i wypływem z oczu i nosa zabarwionym krwią.

 

Badania laboratoryjne

W maju 2014 roku od 7 chorych loch pobrano krew, i od 4 loch wymazy z pochwy i nosa. Lochy reprezentowały różny wiek i były w 30-45 dniu ciąży. W dodatku, w sierpniu 2014 roku pobrano wymazy z nosa od 7 chorych loch.

Krew zbadano następującymi metodami: a) qPCR w kierunku PRRSV typ 1 i typ 2 oraz w kierunku PCV2; b) ELISA w kierunku Actinobacillus pleuropneumoniae (App), Erysipelothrix rhusiopathiae (Ery), PRRSV, ADV gE, pomoru afrykańskiego świń (ASFV), pomoru klasycznego świń (CSFV), i Leptospira spp. Wymazy z nosa zbadano PCR w kierunku na obecność genu toksyny apx-IV App, Bordetella bronchiseptica, Haemophius parasuis, Pasteurella multocida, Streptococcus suis, cytomegalowirusa (PCMV) i grypy (SIV) (H1N1, H3N2, H1N2).

Ponadto dwie próbki krwi poddano badaniu hodowlanemu. Wykonano też badanie hematologiczne i biochemiczne. W rzeźni pobrano próbki skóry, wątroby, nerek i płuc od chorych loch do badania histopatologicznego.

Próbki paszy zbadano na mikotoksyny [aflatoksyny (B1, B2, G1, G2), deoksynilawenol, (DΟN), acetylodeoksynilawenol (acetyl-DΟN), niwalenol, zearalenon (ΖEΝ)] metodą HPLC.

 

Wyniki

Wyniki testów ELISA i PCR pokazano w tabeli 3. Wszystkie lochy były serologicznie dodatnie w kierunku App i PRRSV, i serologicznie ujemne w kierunku ASFV, CSFV, ADV i Leptospira spp. Nie wykryto wiremii PRRSV i PCV2. Wyniki badania wymazów z nosa są pokazane w tabeli 4. Nie wykryto B. bronchiseptica, P. multocida i PCMV. We wszystkich próbkach wykryto S. suis a jedna próbka (nr 11) była dodatnia w kierunku App, H. parasuis i S. suis. Jedna próbka z maja 2014 była dodatnia w kierunku SIV.

 

Tabela 3. Wyniki badania próbek surowicy od 7 loch ze zmianami na skórze i zaburzeniami oddechowymi

Patogen Test Liczba dodatnich / Liczba badanych
Maj 2014 Sierpień 2014
Actinobacillus pleuropneumoniae APX-IV ELISA 7/7 4/7
Różyca ELISA 0/7 0/7
Afrykański pomór świń ELISA 0/7 0/7
Klasyczny pomór świń ELISA 0/7 0/7
Porcine Circovirus type 2 qPCR 0/7 0/7
PRRSV ELISA 7/7 7/7
PRRSV Typ 1 (EU) PCR 0/7 0/7
PRRSV Typ 2 (US) PCR 0/7 0/7
ADV gE ELISA 0/7 0/7
Leptospira spp. ELISA* 0/7 0/7

*L. Pomona, L. tarassovi, L. canicola, L. grippothyphosa, L. Bratislava: wszystkie próbki < 1:100

 

Tabela 4. Wyniki badania PCR wymazów z nosa

Liczba dodatnich / Liczba badanych Patogeny
App B. bronchiseptica H. parasuis P. multocida PCMV S. suis SIV
Maj 2014 1/4 0/4 1/4 0/4 0/4 4/4 1/4 (H1N1)
Sierpień 2014 1/7 0/7 6/7 0/7 0/7 7/7 0/7
 

Badania wymazów z pochwy wykazało obecność E. coli i Streptococcus spp. We wszystkich próbkach. Antybiogram wykazał ich wrażliwość na penicylinę, ampicylinę i kombinację amoksycyliny i kwasu klawulonowego.

Badania hematologiczne i biochemiczne wykazały średnią leukocytozę z limfopenią, oraz łagodną anemię i trombocytopenię w jednym przypadku. W dwóch przypadkach liczba eozynofilii przekraczała 3000/ μl. W dwóch przypadkach wysoka liczba białych krwinek była zbieżna z infekcją. Badanie histopatologiczne skóry wykazało przekrwienie wierzchnich i środkowych warstw skóry (ryc. 6). Nie stwierdzono istotnych zmian w innych narządach.

W paszy dla loch nie stwierdzono obecności mikotoksyny.

Histopathological examination of the skin: increased vascularization of the superficial and middle dermis mainly

Ryc. 6. Badanie histopatologiczne skóry. Zwiększone unaczynienie powierzchniowych i środkowych warstw skóry.

 

Leczenie

W maju 2014 roku przeprowadzono iniekcje amoksycyliny i kwasu klawulonowego u loch w dniu odsadzenia, a w pierwszym tygodniu po połączeniu loch w grupy podawano w paszy 400 ppm amoksycyliny. Ponadto chorym lochom podawano kwas acetylosalicylowy przez 3 dni. W celu zmniejszeni agresji loch okolice szyi i grzwietu smarowano ziołowym preparatem o gorzkim smaku

W sierpniu 2014 roku do programu szczepień włączono szczepienie przeciw SIV i H. parasuis u loch i loszek oraz szczepienie przeciw App u loszek remontowych. Dwa miesiące po wprowadzeniu szczepień objawy kliniczne (EM, objawy oddechowe) uległy dramatycznemu zmniejszeniu.

 

Rozwój przypadku/wnioski

Stres wpływa na obniżenie odporności a więc w systemach grupowego utrzymania loch bardziej prawdopodobne jest występowanie infekcji. Ponadto stres może wpływać na aktywację infekcji bezobjawowych. W opisywanym przypadku inseminowane lochy/loszki były poddawane wpływu stresu w okresie kiedy ich odporność była obniżona co sprawiało, że były one jeszcze bardziej wrażliwe na zakażenia i występowanie objawów. Wiadomo, że zagęszczenie i mieszanie świń jest stresogenne i negatywnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego. Ponieważ EM wynika z reakcji nadwrażliwości uruchamianej infekcją lub chorobą, możliwym powodem manifestacji klinicznej EM mogła być gorączka (na skutek zakażenia S. suis, H. parasuis i App) i stres. Prawdopodobieństwo, że wpływał na to SIV jest niewielkie ponieważ choroba nie rozprzestrzeniała się na inne lochy i do takiego zakażenia nie dochodzi u loch po odsadzeniu o połączeniu w kojcach grupowych.

Obecnie opisywane objawy obserwujemy sporadycznie i są one słabiej wyrażone. Występują one głównie u loszek po inseminacji i u umieszczeniu ich we wspólnych kojcach. Leczenie obejmuje dwukrotne iniekcje amoksycyliny+kwas klaulonowy oraz meloksikamu. Niekiedy oprócz tego podaje się również kwas acetylosalicylowy.

Podsumowując należy stwierdzić, że stres związany z grupowym utrzymywaniem loch mógł być czynnikiem uruchamiającym proces chorobowy z udziałem różnych patogenów układu oddechowego, i ujemnie wpływać na stan zdrowia i wydajność reprodukcyjną stada loch.

Przypadki kliniczne

Kulawizna loszek07-gru-2015 3 lat 7 miesięcy 11 dni temu
Zwalczanie choroby obrzękowej12-paź-2015 3 lat 9 miesięcy 6 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags