Czytaj ten artykuł w:

Zawiłości diagnostyczne: nawracający spadek płodności w okresie letnim

Rozrodczość świń i lato nie są dobrymi przyjaciółmi. Jest ciepło, liczba godzin światła spada, spada płodność i weterynarze częściej, niż w pozostałych porach roku spotykają się z zaburzeniami w rozrodzie.

poniedziałek 11 luty 2019 (9 miesięcy 12 dni temu)
polubienia

Ferma

Nasz przypadek rozpoczął się we wrześniu 2016 r., na farmie 1 200 loch F1 z genetyką Batallé (Duroc x Landrace) w Katalonii.

Gospodarstwo pracuje w cotygodniowych partiach i odchowuje prosięta (Duroc x Landrace x Pietrain), aż osiągną 20 kg, więc Obiekt 1 i Obiekt 2 są oddalone od siebie o 150 metrów.

<p>Ryc. 1. Ferma z lotu ptaka.</p>

Ryc. 1. Ferma z lotu ptaka.

Gospodarstwo jest PRRS- stabilne i stale odsadzane są prosięta PRRS- ujemne. Lochy otrzymują żywą szczepionkę przeciwko PRRSV w " dywanowym" programie szczepień. Są również szczepione przeciwko różycy i parwowirusowi w każdym cyklu. Loszki remontowe otrzymują ten sam protokół szczepienia, przy wprowadzaniu 4-5 miesięcznych loszek, 4 razy w roku.

Wyniki na porodówkach są dobre: 14,5 urodzonych ogółem, 12,47 odsadzonych prosiąt / poród i waga odsadzenia 7,5 kg / prosię.

Wskaźniki dotyczące ciąży mogłyby być lepsze: 89,5% zapładnialności i 87,4% wskaźnika oproszeń (FR), przy wyraźnym spadku FR dla kryć wykonanych w lipcu-sierpniu-wrześniu 2016 r. (Ryc. 2).

Ryc. 2. Wskaźnik porod&oacute;w w 2016r.

Ryc. 2. Wskaźnik porodów w 2016r.

Godnym wspomnienia jest fakt, że w gospodarstwie lochy są trzymane w blokadach tylko podczas laktacji i do momentu ich krycia, a następnie są trzymane w kojcach grupowych. Pasza podawana jest jest w elektronicznych stanowiskach do karmienia lub przez indywidualne dozowniki w otwartych stanowiskach (Ryc. 3), w zależności od ich dostępności i zawsze z tą samą krzywą karmienia (energia bytowa + 30%) w pierwszym trymestrze ciąży.

Ryc. 3. Indywidualne podajniki paszy w kojcach.

Ryc. 3. Indywidualne podajniki paszy w kojcach.

Ryc. 3. Zdjęcia typ&oacute;w kojc&oacute;w dostępnych na fermie.

Ryc. 3. Zdjęcia typów kojców dostępnych na fermie.

Pojawienie się przypadku

Wrzesień 2016: liczba urodzeń pogarsza się z grupy na grupę od 26 tygodnia.

Podczas naszej wizyty w gospodarstwie widzimy, że czas od odsadzenia do krycia (weaning-to-service interval, WSI) pozostaje niezmieniony w miesiącach letnich i jest to zgodne z uwagami personelu porodówki, że lochy jadły według krzywej karmienia podczas okresu laktacji, i że po odsadzeniu wykazały dobry powrót do rui. Zapładnialność nie zmieniła się do 24 dnia, ale nastąpił wzrost acyklicznych powrotów, więc zdecydowaliśmy się użyć USG po raz drugi, w 33 dniu ciąży u loch w kojcu zbiorowym, u których zdiagnozowano ciążę w dniu 24. Nie tylko wykryliśmy "puste" lochy, ale także fakt, że lochy nie będące w ciąży leżały bardzo blisko siebie w grupowych kojcach. Nie zaskoczyło menadżera ciąży, który wspomniał, że wielokrotnie obserwował straty zarodków u macior w tej samej podgrupie (Ryc. 5 ).

Ryc. 5. Przykład wyniku diagnostyki ciąży w dniu 33.

Ryc. 5. Przykład wyniku diagnostyki ciąży w dniu 33.

Przyczyna powrotów rui: leptospiroza?

Problem miał "zakaźny" wygląd, mimo że lochy nie wykazywały objawów klinicznych i codziennie wykazywały dobry apetyt od kiedy były trzymane w grupie, więc trudno było uwzględnić w naszej diagnostyce różnicowej, choroby, które mogą powodować pośrednio ronienia (na przykład z powodu gorączki).

Pobrano próbki krwi od loch, u których stwierdzono ciążę w 33 dniu (zielony, Tabela 1), loch, u których nie stwierdzono ciąży w dniu 33 (pomarańczowy, Tabela 1) i loch, które zostały usunięte z grupy z powodu utraty ciąży (czerwone, Tabela 1). Ponieważ na podstawie danych historycznych uważano, że może to być przypadek leptospirozy (w poprzednich 4 latach mieli oni dokładnie taki sam spadek w FR w lipcu-sierpniu-wrześniu (ryc. 6)), zlecono test serologiczny mikroaglutynacji (MAT) , ale nie było żadnych pozytywnych wyników ani różnic między grupami macior (Tabela 1).

Tabela 1. Pobieranie próbek w zależności od rodzaju loch i wyniki.

Ne ref. próbki Leptospira MAT
1 B 3520 -
2 B 3404 Bratislava 1/30
3 B 4152 Bratislava 1/30
4 B 4136 Bratislava 1/30
5 B 3512 Bratislava 1/30
6 B 4130 Bratislava 1/30
7 B 4443 -
8 B 3672 Bratislava 1/30
9 B 4418 Bratislava 1/30
10 B 4434 -
11 B 3661 Bratislava 1/30
12 B 3480 Bratislava 1/30
13 100713 Bratislava 1/30
14 404550 Bratislava 1/30
15 B 3675 Bratislava 1/30 i Icterohaemorrhagiae 1/30
16 B 3399 Bratislava 1/30
17 B 4294 Bratislava 1/30
18 B 4602 Bratislava 1/30

Ryc. 6. Wskaźniki porod&oacute;w w latach 2013-2016.

Ryc. 6. Wskaźniki porodów w latach 2013-2016.

Problem sam się rozwiązał: sezonowa niepłodność?

Przed najmniejszym podejrzeniem o to, co może się wydarzyć, bez wprowadzania zmian w zarządzaniu ani podawania leków, zapładnialność w październiku osiągnęła niemal 94%, podobnie jak w listopadzie i grudniu. Problem rozwiązał się, ale wyglądało na to, że w przyszłości będziemy musieli sobie znów z tym poradzić, więc musieliśmy sformułować inne hipotezy, które uzasadniałyby spadek FR odpowiadający letnim kryciem.

Coraz dziwniej było myśleć, że czynnik zakaźny przybył punktualnie w 28 tygodniu, rok po roku, zwiększając odsetek acyklicznych rui, więc czytamy artykuły zawierające słowa: rytm okołodobowy, rytm roczny, melatonina i sezonowa niepłodność.

Istnieje wiele problemów związanych z niepłodnością sezonową u świń: wzrost WSI, spadek odsetka oproszeń, opóźnione dojrzewanie płciowe i, choć bardzo niewielki, spadek liczby urodzonych prosiąt ogółem. Czynniki środowiskowe i zarządzania, które ułatwiają ich pojawienie się, są wyraźnie podsumowane przez Prof. Olli Peltoniemi i Juha Virolainena w Sezonowość rozrodczości loszek i loch (Ryc. 7).

Ryc. 7. Czynniki wpływające na pojawienie się sezonowej niepłodności.

Ryc. 7. Czynniki wpływające na pojawienie się sezonowej niepłodności.

Fotoperiod odgrywa ważną rolę w sezonowej niepłodności. Podwzgórze lochy otrzymuje informacje o godzinach światła dziennego poprzez czas i stężenie melatoniny we krwi i zmniejsza lub zwiększa impulsy GnRH i ich intensywność. Po 6-8 tygodniach długich dni z malejącym fotoperiodem (lipiec-sierpień-wrzesień w naszej szerokości geograficznej), pulsacja GnRH zaczyna spadać, a zatem również LH i FSH, a poziomy progesteronu maleją. To, że poziomy progesteronu spadają do momentu utraty ciąży, zależy od interakcji z resztą czynników. Spośród wszystkich tych czynników na naszej fermie różniących się w porównaniu do innych ferm z tą genetyką i zarządzaniem, były: system żywienia i większe interakcje społeczne związane z trzymaniem loch w grupach po kryciu. Wprowadziliśmy zmiany w lecie 2017 roku.

Zmiany wprowadzone kolejnego lata w 2017r.

Począwszy od 24 tygodnia lochy trzymano w kojcach ciążowych z krzywą energii w paszy: energia bytowa + 60% i dostawały pulpę buraczaną ad libitum od końca rui do dnia 40 ciąży.

Poprawa FR w trudnych miesiącach wyniosła 15% (Ryc. 8). Wprowadzone w życie środki powstrzymały acykliczne powroty w lipcu i wrześniu, ale były niewystarczające przez dwa tygodnie w sierpniu, kiedy to acykliczne powroty pozostawiły zapładnialność na poziomie 70%. Byliśmy zadowoleni z ogólnych rezultatów i chociaż było miejsce na poprawę, wciąż nie wiedzieliśmy, jak to zrobić.

Ryc. 8. Poprawa FR, lata 2016-2017.

Ryc. 8. Poprawa FR, lata 2016-2017.

Kolejne zmiany w lecie 2018

W 2018 roku pojawił się wirus PRRS, który drastycznie zredukował FR w pierwszym półroczu, więc aby uratować rok, potrzebowaliśmy bardziej niż kiedykolwiek dobrego FR w letnich kryciach. Począwszy od 24 tygodnia wdrożyliśmy takie same działania jak w 2017 r. (energia bytowa + 60% i pulpa buraczana ad libitum). Lipiec rozpoczął się od dobrych wyników płodności w 24 dniu, ale spadł w dniu 33. Następnie kierownik gospodarstwa zauważył: podczas wszystkich lipcowych tygodni lochy były trzymane w kojcach ze stanowiskami ESF dla 80 macior, więc to było niezbędne do mieszania partii loch w celu uzupełnienia grup. Czy mieszanie zwierząt i kolejka w celu uzyskania dostępu do karmideł powoduje dodatkowy stres zmniejszający poziom progesteronu i zwiększający acykliczne powroty?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, od 31 tygodnia pod koniec rui, lochy trzymano w zagrodach z 20 lochami i indywidualnym dozownikiem paszy. W ten sposób nastąpi jedna hierarchizacja i będziemy w stanie karmić wszystkie lochy w tym samym czasie. Ponadto, od 35. tygodnia wprowadziliśmy knura po wazektomii do grupy loch, aby zmniejszyć agresję i być może osiągnąć wyższy poziom progesteronu. Wyniki obu zmian w zarządzaniu były spektakularne (rys. 9), a w sierpniu-wrześniu i październiku wyniki były lepsze niż w 2017 roku. Nie możemy się doczekać lata 2019!

Ryc. 9. Wskaźnik porod&oacute;w lipiec- sierpień- wrzesień 2018r (tygodniami).

Ryc. 9. Wskaźnik porodów lipiec- sierpień- wrzesień 2018r (tygodniami).

Wnioski

Podążanie tym samym zarządzaniem przez cały rok może prowadzić do różnych wyników.

Pracujemy ze zwierzętami sezonowymi, co zmusza nas do różnych zmian w zależności od warunków środowiskowych, aby utrzymać te same wskaźniki reprodukcyjne przez cały rok.

Nie można było zrozumieć, że mamy do czynienia z przypadkiem sezonowej niepłodności i rozwiązać go bez wspaniałego zespołu, który pracuje w tej farmie: Enric Marco i Olli Peltoniemi: Wielkie dzięki za pomoc!

Przypadki kliniczne

Nagły wzrost powrotów rui10-wrz-2018 1 lat 2 miesięcy 13 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags