Pytanie tygodnia - Tydzień 08-lut-2018

Gdy wskaźnik samobójstw rolników jest porównywany z odsetkiem ogółu ludności, obserwuje się, że:

Pytanie tygodnia
Potwierdź

Zobacz podpowiedź w artykule Przegląd zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa producentów świń