Pytanie tygodnia - Tydzień 19-cze-2014

grzbietowo- doogonowa lokalizacja pleuritis...

Pytanie tygodnia
Potwierdź

Zobacz podpowiedź w artykule Evaluation of pig pleuritis at the slaughterhouse