Pytanie tygodnia - Tydzień 23-lis-2017

Jakie różnice produkcyjne można zauważyć między prosiętami urodzonymi przez pierwiastki i lochy wieloródki?

Pytanie tygodnia
Potwierdź