Pytanie tygodnia - Tydzień 23-lis-2017

Jakie różnice produkcyjne można zauważyć między prosiętami urodzonymi przez pierwiastki i lochy wieloródki?

Pytanie tygodnia
Potwierdź

Wyniki

niepoprawna odpowiedź

Prosięta od loszek przyrastają mniej (14 %), głównie przez mniejsze spożycie paszy (13 %) i gorszy współczynnik wykorzystania paszy (2 %).