Pytanie tygodnia - Tydzień 28-mar-2013

Prosięta urodzone przez młode lochy (1-2 miot) zwykle są:

Pytanie tygodnia
Potwierdź