Symulator zakładania, remontu i powiększania stada loch

Przeznaczenie

Symulator służy do obliczenia liczby wprowadzanych loszek do stada rozpoczynającego produkcję, powiększanego lub remontowanego.

 

Instrukcje

Najpierw należy wprowadzić do odpowiednich komórek arkusza liczbę loch, maksymalną liczbę porodów, średnią, roczną liczbę porodów przypadającą na lochę.

W arkuszu obliczeniowym znajdują się wstępnie wprowadzone, przykładowe dane i jeśli użytkownik ich nie zmieni zostaną wykorzystane do obliczeń.

 

Wskazówki praktyczne:

1. Wprowadzane wartości powinny być realistyczne i możliwe do osiągnięcia w warunkach danej fermy.

2. Współczynnik brakowania loszek od momentu ich wprowadzenia do fermy do pierwszego krycia powinien zawierać się w granicach 5 - 20%. Wyższy współczynnik brakowania jest spodziewany w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (wysoka temperatura) czy w przypadku niedoświadczonej obsługi fermy.

3. Symulator zakłada, że w trakcie pierwszych 3 lat działania fermy remont będzie mniej intensywny ze względu na młody wiek stada. Od 4 roku współczynnik remontu będzie obliczany w sekcji "Ferma działająca".

4. Loszki są wprowadzane do stada w ciągu 4 miesięcy a największa ich liczba przypada na pierwszy miesiąc.

5. Wykres "Docelowo" pokazuje idealny profil stada loch pod względem czasu ich użytkowania (liczby miotów) uwzględniając podaną w arkuszu maksymalną liczbę miotów.

6. W wynikach otrzymujemy liczbę loch wprowadzaną do fermy co tydzień i co miesiąc.

7. W wynikach otrzymujemy również  liczbę kryć loszek jaka musi być wykonana aby osiągnąć pożądaną liczbę porodów przy danym wskaźniku wyproszeń.

8. W sekcji "Powiększenie fermy" liczba loszek potrzebnych do podtrzymania produkcji oraz potrzebnych w przypadku powiększania stada jest pokazana oddzielnie.