artykuły na temat defekty-genetyczne

Tagi

Czas od ostatniej inseminacji do uboju: praktyczne przyczyny uboju i korelacja z długością życia

20-kwi-2016 (3 lat 5 miesięcy 29 dni temu)
IL2C jest cechą dziedziczną i lochy, które są poddane ubojowi w klasie uboju z przyczyn produkcyjnych uzyskały średnio najwyższy wynik jeśli chodzi o liczbę przebytych porodów i miały najdłuższy IL2C. Badanie to wykazało, że potencjalnie można selekcjonować zwierzęta pod tym względem w porównaniu do loch poddawanych ubojowi z innych badanych przyczyn.
Czas od ostatniej inseminacji do uboju: praktyczne przyczyny uboju i k