Czytaj ten artykuł w:

Belgia: nieprzestrzeganie dyrektywy azotanowej

Komisja wzywa Belgię do ochrony jej wód przed zanieczyszczeniem azotanami.

wtorek 3 grudzień 2019 (9 dni temu)
polubienia

Komisja skierowała do Belgii dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy azotanowej (dyrektywa Rady 91/676/EWG). Dyrektywa ta ma na celu ochronę wód (powierzchniowych i gruntowych) w Europie przed zanieczyszczeniem ze źródeł rolniczych poprzez zobowiązanie organów poszczególnych państw członkowskich do podjęcia działań zmierzających do uniknięcia takiego zanieczyszczenia.

W lutym 2014 r. wysłano pierwsze wezwanie do usunięcia uchybienia. Od tego czasu Komisja podjęła decyzję o rozszerzeniu dialogu z Belgią, w szczególności w związku ze sprawozdaniami Regionu Flamandzkiego dotyczącymi monitorowania jakości wody, w których wskazano, że nie przestrzegano przepisów dotyczących maksymalnych dopuszczalnych ilości obornika od co najmniej 2016 r. (kiedy przyznano odstępstwo na mocy dyrektywy) do 2018 r. Na podstawie odstępstwa przyznanego Regionowi Flamandzkiemu dopuszczono, aby ilości azotanów przekraczały normalny limit na hektar, jeżeli spełnione są określone warunki. W oficjalnym sprawozdaniu wskazano jednak, że ilości faktycznie stosowane w wielu przypadkach znacznie przekraczały maksymalne ilości.

Do tej pory nic nie wskazuje na to, że położono kres tym przekroczeniom unijnych norm. Jeżeli chodzi o Region Waloński, obecny program działań dotyczący azotanów (PGDA 3) nie obejmuje wszystkich środków wymaganych przez dyrektywę. Pomimo oznak poprawy jakości wód gruntowych i przyjęcia nowych środków od momentu wszczęcia procedury w 2013 r. Komisja uważa, że należy jeszcze bardziej wzmocnić i poprzeć dowodami naukowymi niektóre środki, tak aby zapewnić zgodność jakości wody z dyrektywą (okresy zamknięte, rozrzucanie obornika na zboczach, rejestracja ilości nawozów stosowanych na gruntach itp.). Komisja oczekuje, że jej zastrzeżenia zostaną uwzględnione podczas zbliżającego się przeglądu PGDA 3.

Belgia ma teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

środa, 27 listopada 2019/ CE/ UE.
https://ec.europa.eu

pokrewne artykuły

Wiadomości

Wiadomości od Pomieszczenia i sprzęt

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags

Najnowsze wiadomości z branży

Newsletter o trzodzie na Twoim mailu

nie prenumerujesz tej listy

06-gru-201929-lis-201922-lis-201915-lis-2019

zaloguj się do listy

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie