Czytaj ten artykuł w:

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa producentów świń

Choroby i urazy mogą skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi i emocjonalnymi, które mogą zniechęcić do wydajnego i przyjemnego systemu produkcji i życia domowego. W tym artykule wymienię kilka kategorii zagadnień związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników.

BHP często nie są uwzględniane w systemach zarządzania w wielu działaniach rolniczych. Jednak choroby i urazy mogą powodować poważne następstwa zdrowotne, ekonomiczne i emocjonalne, które mogą zniechęcić do wydajnego i przyjemnego systemu produkcji i życia domowego. W tym artykule wymienię kilka kategorii zagadnień związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników i bardzo krótko omówię, jak im zapobiegać. Kolejny artykuł będzie bardziej szczegółowo omawiać wybrane zagadnienia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

Gazy u zakłucia igłą

W poprzednim artykule dla 3trzy3 omówiłem ryzyko związane z gazami, jakie są produkowane w warunkach beztlenowych w gnojowicy, i zakłuciami igłą.

Ryzyko chorób układu oddechowego

Problemy z układem oddechowym są być może najważniejszym zagrożeniem dla zdrowia producentów wieprzowiny. Osobiście miałem takie problemy jako weterynarz zajmujący się trzodą i to właśnie sprawiło, że zmieniłem pracę na stanowisko profesora, który prowadzi badania, pisze i uczy o zdrowiu pracowników produkcji wieprzowiny.

Najczęściej występującym czynnikiem powodującym choroby układu oddechowego jest pył w budynkach gdzie przebywają zwierzęta. Pył zawiera wiele potencjalnie niebezpiecznych substancji, ale najczęstszym zagrożeniem jest endotoksyna. Substancja ta pochodzi ze ściany komórkowej niektórych bakterii obecnych w pyle. Endotoksyna jest substancją bardzo drażniącą i prozapalną. Podczas sortowania i ładowania świń lub innych okoliczności, które generują większą ilość pyłu, mogą wystąpić wysokie narażenia na ten pył. Objawy u pracowników o dużym narażeniu na endotoksyny mogą wyglądać jak grypa, 4 - 6 godzin po rozpoczęciu pracy. Bardziej specyficzne objawy obejmują bóle głowy, kaszel, bóle mięśni, gorączkę i po prostu złe samopoczucie i zmęczenie. U większość ludzi objawy mijają w ciągu 24 - 48 godzin, ale mogą mieć nawracające choroby z następnymi ekspozycjami. Ten stan nosi nazwę Zespołu Toksycznego Wywołanego Pyłem Organicznym (ODTS). Ten stan nie wydaje się mieć długotrwałych następstw, ale z pewnością może sprawić, że pracownicy będą chorzy przez kilka dni.

Długotrwałe narażenie na zwykłe stężenia pyłu (np. praca przez 2 lub więcej godzin dziennie przez około 6 lat) może powodować zapalenie oskrzeli (podrażnienie dróg oddechowych prowadzące do przewlekłego kaszlu i produkcji gęstej plwociny). Poważniejszy problem może wystąpić osobno lub jednocześnie z zapaleniem oskrzeli, zwanym niealergiczną astmą. Ten stan jest spowodowany stanem zapalnym powodującym zawężenie dróg oddechowych, co utrudnia oddychanie. Można zauważyć świszczący oddech i ucisk w klatce piersiowej. Te problemy nie znikną same. Objawy można leczyć lekami krótkotrwale, ale ochrona poprzez zmniejszenie ilości kurzu w powietrzu i noszenie odpowiedniej maski przeciwpyłowej pomoże zapobiegać objawom i je zmniejszać.

Należy pamiętać, że mycie ciśnieniowe wewnątrz budynku generuje dużą ilość pyłu w powietrzu, narażając osobę (jeśli nie jest chroniona maską) na bardzo wysokie poziomy endotoksyn.

Hałas

Poziomy hałasu może być bardzo wysoki w jednostkach produkcyjnych, szczególnie tam, gdzie przebywają lochy (ciąża, porody i prosięta po odsadzeniu), a także podczas takich czynności jak pobieranie krwi. Zmierzyłem takie poziomy dźwięku i są one wystarczająco wysokie, aby spowodować utratę słuchu (poziom hałasu powyżej 85 dBA). Poniższy rysunek przedstawia kilka zadań i zmierzone (lub szacunkowe) poziomy dźwięku. Zmierzyliśmy ostrość słuchu u producentów trzody chlewnej i innych rolników i stwierdziliśmy, że u około 33% występuje ubytek słuchu spowodowany hałasem. Utrata słuchu to stan nieodwracalny. Można jednak zapobiec dalszym jego ubytkom, podejmując działania mające na celu zmniejszenie hałasu i nosząc ochronę słuchu..

<p>Ekspozycja na hałas w produkcji świń</p>

Leki weterynaryjne

Istnieje wiele środków farmaceutycznych stosowanych obecnie w produkcji wieprzowiny. Najbardziej niebezpieczne wydają mi się prostaglandyny i oksytocyna. Narażenie ciężarnej na którykolwiek z tych produktów może spowodować ronienie. Stąd moja rekomendacja, aby kobiety w ciąży nie miały do czynienia z tymi substancjami. Po co ryzykować?

Antybiotyki są oczywiście stosowane w produkcji wieprzowiny. W UE i USA stosowanie antybiotyków na niższych niż terapeutyczne poziomach w celu promocji wzrostu jest niezgodne z prawem. Jednak nie we wszystkich krajach tak jest. Jeśli chodzi o potencjalne zagrożenia dla zdrowia pracowników, mogą one obejmować alergie na antybiotyki, ponieważ są one mieszane w paszy lub wodzie. Mogą powodować problemy skórne lub oddechowe. Ponadto przedłużone podawanie antybiotyków w danym środowisku może prowadzić do powstania opornych bakterii, które powodują infekcje trudne do leczenia zarówno u pracowników, jak i u świń. Jednym z najnowszych takich przykładów jest Staphylococcus aureus oporny na metycylinę. Nasze badania wykazały, że wysoki odsetek świń i pracowników związanych z trzodą jest nosicielem tej bakterii, co może prowadzić do lekoopornych infekcji.

Psychospołeczne

Zdrowie behawioralne jest ważnym zagadnieniem związanym z produkcją rolną w większości krajów, a na pewno z produkcją wieprzowiny. Powodem jest przede wszystkim stres, który wynika z niepewnych ekonomicznych wyników produkcji. Produkcja surowców rolnych przetrwała na "wyboistym", konkurencyjnym rynku globalnym, który utrzymuje ceny wieprzowiny na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu do stale rosnących kosztów produkcji.

Można również dodać stres związany z wybuchami chorób, awarią sprzętu, klęskami żywiołowymi (silne wiatry, pożar itp.) oraz problemami z pracą. Problemy rodzinne i społecznościowe mogą zwiększać obciążenie stresu. Długotrwały stres może prowadzić do depresji. Długotrwała nieleczona depresja może prowadzić do złego zarządzania gospodarstwem, problemów rodzinnych, a nawet samobójstw. Rozpoznanie i opanowanie stresu jest niezbędne, aby zapobiec gorszemu problemowi jakim jest depresja. Niedawne badania przeprowadzone przez naszą grupę wykazały, że rolnicy ponoszą znacznie wyższe ryzyko samobójstwa niż populacja ogólna. (patrz wykres porównujący samobójców wśród rolników w porównaniu z populacją ogólną).

Wskaźnik samob&oacute;jstw na 100 000 rolnik&oacute;w/ pracownik&oacute;w tego sektora i innych zawod&oacute;w, 1992-2010. Źr&oacute;dło: Ringgenberg, W., Peek-Asa, C. Donham, K., Ramirez, M. Trends and Conditions of Occupational Suicide and Homicide in Farmers and Agriculture Workers, 1992, 20110. The J. or Rural Health, 0(2017) 1-8 National Rural Health Assn. (Uwaga: dane dla 2008 i 2010 nie są jeszcze dostępne).

Wskaźnik samobójstw na 100 000 rolników/ pracowników tego sektora i innych zawodów, 1992-2010. Źródło: Ringgenberg, W., Peek-Asa, C. Donham, K., Ramirez, M. Trends and Conditions of Occupational Suicide and Homicide in Farmers and Agriculture Workers, 1992, 20110. The J. or Rural Health, 0(2017) 1-8 National Rural Health Assn. (Uwaga: dane dla 2008 i 2010 nie są jeszcze dostępne).

Infekcje

Ludzie i świnie mogą dzielić kilka czynników zakaźnych. Grypa, odporny na metycylinę Streptococcus aureus (wcześniej wspomniany), Streptococcus suis i leptospiroza to tylko niektóre z infekcji, które pracownicy mogą dzielić ze swoimi świniami.

Zapobieganie

Wszystkim wymienionym powyżej zagrożeniom można zapobiec lub przynajmniej można je obniżyć. W kolejnym artykule przedstawię wspólne i praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem, aby producenci i pracownicy cieszyli się dobrym zdrowiem.

Więcej informacji

Poniższe artykuły zawierają dodatkowe informacje na następujące tematy:

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags