Czytaj ten artykuł w:

Aktualne informacje na temat chorób związanych z PCV2: objawy kliniczne, rozpoznawanie i zwalczanie.

Cirkowirus świń typ 2 (PCV2) jest czynnikiem etiologicznym szeregu zaburzeń stanu zdrowia ogólnie zwanych chorobami związanymi z PCV2 (PCVD): wielonarządową, płuc, jelit i ukladu rozrodczego. Zakażenia PCV2 może przebiegać również subklinicznie a także może być on stwierdzany w przebiegu zespołu skórno-nerkowego świń.

Cirkowiroza świń, czy też jak ostatnio zaproponowano, wielonarządowa choroba związana z PCV2 (PCV2-SD), jest stosunkowo nową chorobą opisana po raz pierwszy w Kanadzie w 1996 roku przez dr Johna Hardinga i dr Edwarda Clarka. Badania retrospektywne wykazały jednak, że zakażenia tym wirusem występowały w Niemczech już w 1962 roku a chorobę obserwowano w Europie od połowy lat 80-tych XX wieku.

Tabela 1. Choroby związane z PCV2: terminologia obecna i dawniejsza oraz kryteria diagnostyczne.

PCVD (akronim) Dawna terminologia Rozpoznanie
PCV2 - postać wielonarządowa
(PCV2-SD)

Poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający (PMWS), cirkowiroza świń, wielonarządowe zakażenie PCV2

1. Wyniszczenie, utrata masy ciała, bladość skóry, objawy ze strony układu oddechowego lub pokarmowego.
2. Średnie do silnego obniżenie liczby limfocytów z zapaleniem ziarniniakowym w tkance limfoidalnej.
3. Średnia do dużej ilość PCV2 w obrębie tych zmian.

PCV2 - postać płucna
(PCV2-LD)

Choroba układu oddechowego związana z PCV2, rozrostowo martwicze zapalenie płuc (PNP)

1. Objawy oddechowe, duszność.

2. Zapalenie płuc śródmiąższowe lub odoskrzelowe z naciekami limfocytarnymi i histiocytarnymi oraz zmianami ziarniniakowymi, rozrost tkanki łącznej okołooskrzelikowej, martwicowe i wrzodziejące zapalenie oskrzelików lub rozrostowe, martwicze zapalenie płuc przy braku zmian w tkance limfoidalnej typowych dla PCV2-SD.
3. Średnia do dużej ilość PCV2 w płucach. Brak zmian mikroskopowych w tkance limfoidalnej (jeśli byłyby obecne, przypadek należałoby zakwalifikować jako PCV2-SD)

PCV2 - postać jelitowa (PCV2-ED) Zapalenie jelit związane z PCV2

1. Biegunka.

2. Zapalenie ziarniniakowe jelit z zmniejszoną liczbą limfocytów i zapaleniem ziarniniakowym w kępkach Peyera (lecz nie w innych organach limfatycznych).

3. Średnia do dużej ilość PCV2 w śluzówce jelita i kępkach Peyera.

PCV2 - postać rozrodcza (PCV2-RD) Zaburzenia rozrodcze związane z PCV2

Ronienia i mumifikaty płodów:
1. Zaburzenia rozrodcze w końcowej fazie ciąży.
2. Włókniejące lub martwicowe zapalenie mięśnia sercowego płodów.
3. Średnia do dużej ilość PCV2 w sercu.
Użycie ilościowego Real-Time PCR umożliwia wykrywanie tej choroby z wyższą czułością.
Regularna ruja:
1. Serokonwersja dla PCV2 i/lub dodatni wynik w PCR dla PCV2 w czasie ruji.

PCV2 - postać bezobjawowa (PCV2-SI) Brak

1. Niższe przyrosty masy ciała przy braku objawów klinicznych.
2. Brak lub minimalne zmiany mikroskopowe (głównie w tkance limfoidalnej).
3. Niska zawartość PCV2 w niektórych tkankach limfoidalnych.
Spełnienie kryteriów 2 i 3 może być zastąpione przez wykonanie PCR w kierunku PCV2.

Zespół skórno-nerkowy świń
(PDNS)*
Brak

1. Ciemno czerwone grudki i plamy na skórze, głównie tylnych kończyn i krocza.
2. Wybroczyny i zmiany martwicowe na skórze oraz obrzękłe blade nerki z wybroczynami w korze.

3. Uogólnione martwicowe zapalenie naczyń i martwicowe lub włóknikowe, kłębuszkowe zapalenie nerek.

* PDNS jest wiązany z PCV2 chociaż jest uważany za chorobę immunologiczną a jej etiologia nie została dotyczczas wyjaśniona.

PCV2-SD jest uważana za chorobę o wieloczynnikowej etiologii atakującą warchlaki i tuczniki, które wykazują obniżone przyrosty i różną zachorowalność i śmiertelność. Znaczenie choroby zostało szybko rozpoznane ze względu na jej globalne rozprzestrzenienie w krótkim czasie oraz duży wpływ jaki miała na produkcję świń. W ciągu ostatnich 16 lat zdobyliśmy dużą wiedzę o PCV2-SD i PCV2, który jak się okazało jest związany z innymi chorobami (choroby związane z PCV2 - PCVD) (Tabela 1). Pojawianie się na rynkach od 2004 szczepionek przeciw PCV2 przyczyniło się do rozpoznania tych chorób ze względu na wyjątkowo dobre wyniki ich stosowania wykraczające poza spodziewane efekty w zakresie wydajności produkcji trzody chlewnej. Chociaż więc PCV2-SD w swoim czasie była najważniejszą i najlepiej znaną chorobą związana z PCV2, obecnie uważa się, że wirus może mieć negatywny wpływ na wyniki produkcji na wszystkich etapach. Świadomość tego jaki wpływ mają zakażenia subkliniczne PCV2 (PCV2-SI) jest więc szczególnie ważna ponieważ jest to najpowszechniej występująca forma infekcji tym wirusem, i której wpływ na produkcję może być zmierzony dopiero po wprowadzeniu szczepień przeciw PCV2. Innym ostatnio rozpoznanym objawem związanym z PCV2 są zaburzenia rozrodcze (PCV2-RD), których obraz zależy od chwili zakażenia (Tabela 2).

Tabela 2. Zaburzenia rozrodcze związane z zakażeniem PCV2 w różnych okresach ciąży.

Dzień ciąży, w którym doszło do zakażenia

Skutek

Dni: 1-35

Śmierć zarodka
Regularna ruja
Ciąża rzekoma
Małe mioty

Dni: 35-70 Mumifikaty płodów
Ronienie
Dni: 70-115 Mumifikaty płodów
Prosięta martwo urodzone
Słabe prosięta
Opóźniony poród
Ronienie

Obecnie PCV2-SD uważa się za chorobę łatwą do zwalczania przez stosowanie szczepień. Stosowanie szczepień okazało się korzystne również w przypadku PCV2-SI i PCV2-RD. Obecnie szczepienia przeciw PCV2 są szeroko stosowane. W każdym przypadku rozważając wprowadzenie szczepień musimy określić nasze oczekiwania w zakresie efektów zwalczania PCVD jak i efektu ekonomicznego. Planując program szczepień musimy pamiętać o różnych formach PCVD jak i o współistnieniu innych chorób i zakażeń, i konieczności stosowania profilaktyki swoistej przeciw nim.

Dzisiaj szczepionki sa uważane za efektywne narzędzie zwalczania PCV2-SD jak i PCV2-SI i PCV2-RD. Należy jednak pamiętać o innych narzędziach zwalczania, jak higiena, bioasekuracja i zwalczanie chorób potencjonujących efekt zakażenia PCV2. Należy również pamiętać o cechach wrodzonych świń, które mogą wpływać na obraz infekcji jak cechy genetyczne lub płeć. Wiadomo bowiem, że PCV2-SD występuje częściej u kastrowanych samców niż samic.

Artykuły

Częste pytania dotyczące zakażenia PCV2 w stadach loch02-sty-2013 6 lat 4 miesięcy 23 dni temu
Badanie serologiczne w kierunku PCV202-sty-2013 6 lat 4 miesięcy 23 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags