Polityka prywatności

Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny 333 CORPORATE 1998 S.L
Mailto: info@333corporate.com
Ctra. Rubí 88, 2on, A
08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Hiszpania
Tel.: +0034 935 908 128
Faks: +0034 93 6756 351 +info
Cel    Celem niniejszej strony internetowej jest udostępnienie referencyjnego portalu przeznaczonego dla profesjonalistów pracujących w branży produkcji trzody chlewnej, zarówno lekarzy weterynarii, jak też hodowców. Oprócz oferowania wszystkich dostępnych informacji na temat tej branży, użytkownik będzie miał możliwość zarejestrowania się i skonfigurowania swojego profilu, tak aby móc wybrać rodzaj wiadomości, które chce otrzymywać, uzyskać dostęp do «przewodnika 333», który jest obszernym katalogiem branżowym, do ogłoszeń, szkoleń, sklepu internetowego oraz sieci społecznościowej specjalistów pracujących w branży. +info
Legitymizacja Zgoda i akceptacja polityki prywatności przez osobę zainteresowaną +info
Pochodzenie Dane wprowadzone w różnych formularzach i/lub wiadomościach e-mail, które są do nas przesyłane. +info
Odbiorcy Personel pracujący na terenie UE odpowiedzialny za przetwarzanie danych. +info
Prawa Dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, sprzeciwu wobec nich, ich eliminacji, ograniczenia przetwarzania oraz możliwość przenoszenia danych osobowych, zgodnie z objaśnieniami zawartymi w stosownej sekcji. +info
Polityka plików cookie Stosowane są statystyczne pliki cookie. +info
Informacje dodatkowe Dodatkowe i szczegółowe informacje na temat ochrony danych podane są w sekcjach poniżej (druga warstwa informacji).

Podmiot odpowiedzialny. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych użytkowników?

Należy zwrócić uwagę, że spółka333 CORPORATE 1998 S.L. (w dalszej części zwana "333") jest właścicielem strony internetowej pig333.com, z siedzibą pod adresem Carretera de Rubí, núm. 88, 2on A, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Hiszpania, i jest ona zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Barcelonie pod pozycją: Tom 33028, Karta B 220291, Wpis 5. Można się z nami kontaktować pocztą elektroniczną przesłaną na adres info@333corporate.com, lub na inny podany w korespondencji.

Niniejszy dokument zawiera szczegółowe informacje dotyczące naszej Polityki prywatności mającej zastosowanie dla członków społeczności 333. W przypadku pojawienia się jakichś pytań bądź wątpliwości dotyczących naszych zasad przestrzegania prywatności prosimy o kontakt z nami z wykorzystaniem jednego z niżej wymienionych sposobów: pocztą elektroniczną przesłaną na adres info@333corporate.com, telefonicznie pod numerem 34 93 590 81 28, lub bezpośrednio pod adresem Personal Data Privacy Department Carretera de Rubí, n. 88, 2on A, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Legitymizacja. Co to jest legitymizacja przetwarzania Państwa danych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która będzie wymagana w formularzu zapytania o dane rejestracyjne w portalu oraz w formularzu zapytania o dane w sklepie internetowym.

Użytkownik, który podaje dane osobowe za pośrednictwem formularza zapytania o dane rejestracyjne w portalu oraz formularza zapytania o dane w sklepie internetowym na stronie 333 dobrowolnie podaje dane osobowe (zwane dalej "danymi osobowymi"). Za przetwarzanie danych osobowych dostarczonych w tych formularzach odpowiada spółka 333 i dane te będą poufne i chronione.

W związku z powyższym, spółka 333 informuje użytkowników, że zgodnie z rozporządzeniem RODO 679/2016, spółka posiada Dziennik aktywności. W związku z tym użytkownik wyraźnie całkowicie i bez zastrzeżeń akceptuje, że jego dane osobowe są przetwarzane automatycznie  przez spółkę 333 w celu udostępnienia referencyjnego portalu przeznaczonego dla profesjonalistów pracujących w branży produkcji trzody chlewnej, zarówno lekarzy weterynarii, jak też hodowców.

Użytkownik będzie miał możliwość zarejestrowania się i skonfigurowania swojego profilu, tak aby móc wybrać rodzaj wiadomości, które chce otrzymywać, uzyskać dostęp do «przewodnika 333», który jest obszernym katalogiem branżowym, do ogłoszeń, szkoleń, sklepu internetowego oraz sieci społecznościowej specjalistów pracujących w branży. Zawsze będziemy prosić o wyrażenie zgody na zaakceptowanie naszej Polityki Prywatności. Ponadto można wybrać, które wiadomości mają być odbierane.

Nie jest konieczna rejestracja w naszym sklepie internetowym, chociaż jest to zalecane, ponieważ pozwoli to użytkownikowi na automatyczne przechowywanie informacji rozliczeniowych przy każdym dokonywanym zakupie.

Przy zakupie, o ile nie określono inaczej, konieczne będzie wprowadzenie wszystkich wymaganych danych. Za każdym razem, gdy użytkownik dokonuje zakupu będziemy prosić o wyrażenie zgody na zaakceptowanie naszej Polityki Prywatności .

Sekcja poświęcona celom zawiera szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania danych osobowych użytkownika przez 333.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje gromadzenie i wykorzystywanie przez nas danych osobowych użytkowników.
 

Pochodzenie. W jaki sposób uzyskaliśmy dane użytkowników?

Wszystkie dane osobowe, które posiadamy o użytkownikach, zostały nam przekazane przez użytkowników za pośrednictwem formularza zapytania o dane rejestracyjne w portalu oraz formularza zapytania o dane w sklepie internetowym lub w wiadomościach e-mail.

O jakie informacje będziemy prosić podczas rejestracji?

Po pierwsze, w momencie gdy użytkownik zdecyduje się zarejestrować na naszej stronie internetowej, wymagane będą następujące informacje:
- Adres e-mail
- Hasło wybrane przez użytkownika
- Imię
- Nazwisko(a)
- Rodzaj działalności, którą zainteresowany jest użytkownik (hodowla trzody czy produkcja mięsa)
- Czy użytkownik jest lekarzem weterynarii
- Kraj zamieszkania

Są to jedyne dane wymagane przy rejestracji. Po wprowadzeniu danych należy przeczytać i zaakceptować naszą Politykę Prywatności; na konto zostanie wysłana wiadomość e-mail w celu zweryfikowania adresu e-mail, a użytkownik musi tylko kliknąć na link w treści wiadomości aby uzyskać dostęp do drugiego menu, w którym będzie mógł swobodnie wybrać sekcje portalu do subskrypcji. Ponadto, jeżeli tylko zechce -  jest to całkowicie dobrowolne - użytkownik może podać swoje dane kontaktowe, w przypadku gdyby któregoś dnia chciał coś zakupić i zostaną one automatycznie dodane do jego profilu. Dane te obejmują:

- Pełny adres (ulica, kod pocztowy, miasto/miejscowość)
- Telefon stacjonarny
- Telefon komórkowy

Na koniec, jeżeli użytkownik będzie sobie tego życzyć i całkowicie dobrowolnie, może publikować artykuły na naszym portalu społecznościowym, obserwować innych użytkowników lub wymieniać wiadomości z innymi profesjonalistami z branży; użytkownik ma również możliwość dodania swojego zdjęcia, opisu swojej działalności i aliasu, którego chce używać na naszym wewnętrznym portalu społecznościowym. Użytkownik może wysyłać, ładować lub przenosić treści lub materiały, w tym m.in. fotografie, pliki wideo i/lub tym podobne, na forum, albo do działów konkursowego, społecznościowego czy reklamowego.

CC BY

Fotografie zamieszczone przez użytkowników będą publikowane w ramach licencji Creative Commons, która pozwala na dowolne wykorzystanie utworu, w tym w celach komercyjnych i tworzenie dzieł pochodnych, których dystrybucja jest również dozwolona bez ograniczeń.

W przypadku, gdy użytkownik przekazuje swoje własne treści, mogą one zostać udostępnione osobom trzecim, w tym, między innymi, naszym klientom bądź innym usługodawcom. Treści użytkownika powinny obejmować wyłącznie dźwięk, wideo, obrazy lub wizerunek osoby przesyłającej te treści i nie powinny one zawierać treści lub materiałów chronionych prawem autorskim lub znakiem towarowym osób trzecich. Treści Użytkownika nie powinny zawierać treści audio, wideo, obrazów ani wizerunków należących do osób innych niż użytkownik, a także nie powinny zawierać żadnych danych identyfikacyjnych osób innych niż użytkownik. Przesyłanie takich informacji jest zawsze w sposób wyraźny dobrowolne.

Od tego momentu użytkownik może cieszyć się całą zawartością portalu.

Dodatkowo, w razie potrzeby, użytkownik może zainstalować nasze aplikacje. Korzystanie z aplikacji wymaga bycia zarejestrowanym użytkownikiem portalu pig333.com. W takim przypadku użytkownik otrzyma wcześniejszą informację o rodzaju danych, które aplikacja może zbierać, a my poprosimy o wyraźną zgodę użytkownika przed zezwoleniem na instalację i zebranie pewnych informacji.

O jakie informacje będziemy prosić podczas procesu zakupu, jeżeli użytkownik jest zarejestrowany?

Jeżeli użytkownik uprzednio zarejestrował się i jest zalogowany, domyślnie wypełnione zostaną poniższe dane:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko(a)
 • Kraj
 • Pełny adres
 • Telefon kontaktowy

Ponadto, aby móc kontynuować zakupy, użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących obowiązkowych informacji:

 • Nr dokumentu tożsamości / NIP

Płatności kartami kredytowymi na portalu www.pig333.com są dokonywane za pośrednictwem wirtualnej bramki płatniczej. W przypadku gdy użytkownik płaci kartą kredytową na portalu www.pig333.com, płatność ta zostanie dokonana przez  stronę zabezpieczoną systemem Secure Sockets Layer (SSL), która wykona bezpośrednie przekierowanie do systemu transakcyjnego banku. Taka formuła w pełni gwarantuje bezpieczeństwo danych przesyłanych w Internecie.

O jakie informacje będziemy prosić podczas procesu zakupu, jeżeli użytkownik nie jest zarejestrowany?

Jeżeli użytkownik nie dokonał rejestracji, zostanie poproszony o następujące informacje:

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko(a)
 • Kraj
 • Pełny adres
 • Telefon kontaktowy
 • Nr dokumentu tożsamości / NIP

Dane szczególnie chronione nie są przetwarzane.

Wejście na stronę internetową 333 nie oznacza, że użytkownik jest zobowiązany do podania jakichkolwiek informacji o sobie samym.

Użytkownik będzie miał możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 333 zgodnie z niniejszą Polityką ochrony danych osobowych. Jeżeli jednak użytkownik nie zaakceptuje warunków Polityki ochrony danych przypisanych do różnych jednoznacznie oznaczonych rubryk potwierdzenia zgody, nie będzie mógł skorzystać z formularzy kontaktowych.

333 wyraźnie zabrania osobom, które nie ukończyły 18 roku życia podawania danych osobowych bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia i nie posiadających takiej zgody, nie należy podawać danych osobowych spółce 333.

Wszystkie dane osobowe będą traktowane z zachowaniem stopnia ochrony wymaganego przez prawo w celu zagwarantowania ich bezpieczeństwa i uniknięcia jakichkolwiek zmian, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu do nich, z uwzględnieniem stanu technologii, przy czym użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że środki bezpieczeństwa w Internecie nie stanowią bariery nie do pokonania.

Jakie dane gromadzimy w ankietach?

Ochrona poufności informacji o użytkowniku, odróżniająca je od pozostałych danych, które nie identyfikują użytkownika, stanowi podstawę naszej Polityki Prywatności. Przy ochronie danych stosujemy podstawową zasadę prawnie zwaną „dysocjacją informacji": nasi klienci i my sami jesteśmy zainteresowani opiniami użytkowników wyłącznie po to, aby dodać je anonimowo do opinii innych współpracowników, uzyskując w ten sposób ogólne statystyki dotyczące konsumpcji lub opinii. Ani w naszym, ani w naszych klientów interesie nie leży łączenie opinii użytkowników z ich danymi osobowymi, zatem nigdy nie ujawniamy danych osobowych żadnego użytkownika bez jego zgody. Zasadniczo, dane osobowe przechowujemy wyłącznie w celu komunikowania się z użytkownikiem (by przesyłać mu zaproszenia lub prezenty oraz w celu personalizacji jego dostępu do naszego portalu).

Cel. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych użytkownika?

Celem niniejszej strony internetowej jest udostępnienie referencyjnego portalu przeznaczonego dla profesjonalistów pracujących w sektorze produkcji trzody chlewnej, zarówno lekarzy weterynarii, jak też hodowców. Oprócz oferowania wszystkich dostępnych informacji na temat tej branży, użytkownik będzie miał możliwość zarejestrowania się i skonfigurowania swojego profilu, tak aby móc wybrać rodzaj wiadomości, które chce otrzymywać, uzyskać dostęp do «przewodnika 333», który jest obszernym katalogiem branżowym, do ogłoszeń, szkoleń, sklepu internetowego oraz sieci społecznościowej specjalistów pracujących w branży.

Podsumowując powyższe punkty, dane osobowe użytkowników przekazane nam za pośrednictwem formularza zapytania o dane rejestracyjne w portalu oraz formularza zapytania o dane w sklepie internetowym na stronie 333 będą traktowane jako poufne i chronione. W żadnym wypadku nie będą one przeznaczone ani wykorzystywane do innych celów, ani też przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody użytkowników, zgodnie z zasadami  RODO 679/2016. W celu zapewnienia zgodności z różnymi przepisami prawa, ustanowiono różne poziomy bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych dostarczonych przez użytkowników oraz zastosowano wszelkie środki techniczne, którymi dysponujemy, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie, nieuprawnionemu dostępowi do wyżej wymienionych danych osobowych i manipulowaniu nimi.

Nasze zobowiązanie:

 • Oświadczamy, że będziemy chronić prywatność użytkowników i traktować informacje przekazane przez użytkowników jako poufne.
 • Podane przez użytkowników informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na  zapytania użytkowników lub w związku z zamówionymi przez nich usługami.
 • Bez zgody użytkowników nie ujawniamy ich danych osobowych osobom trzecim.

Jak długo przechowywać będziemy dane użytkownika?

Dane osobowe będą przechowywane przez obowiązujący ustawowo okres. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować ze swoich subskrypcji lub je zmienić bądź anulować.

Odbiorcy. Jakim odbiorcom będą przekazywane dane użytkownika?

Dostęp do danych użytkownika będzie mieć wyłącznie personel 333, który w celu świadczenia żądanej usługi będzie objęty tajemnicą zawodową.

Prawa. Jakie prawa przysługują użytkownikowi przy podawaniu swoich danych?

Każdy ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy 333 przetwarza dane osobowe, które go dotyczą, czy też nie.  Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania poprawienia nieprawidłowych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia. Użytkownik ma zawsze prawo do korzystania z prawa do informacji, dostępu, sprostowania, sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia w przetwarzaniu i możliwości przenoszenia przekazanych danych osobowych, zgodnie z RODO 679/2016. Użytkownik może to zrobić przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: info@333corporate.com, lub pisząc na adres naszej siedziby przy Carretera de Rubí núm. 88, 2a A, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Roszczenia, które użytkownik uważa za uzasadnione należy kierować do stosownych organów.

Polityka plików cookie

Cookie są to niewielkie pliki instalowane na komputerze użytkownika, które umożliwiają dostawcy serwisu internetowego poprawę interakcji pomiędzy użytkownikami odwiedzającymi jego stronę internetową a jego portalem. W niektórych przypadkach instalacja plików cookie wymaga zgody użytkownika.

Istnieją różne rodzaje plików cookie, takie które podlegają regulacjom prawnym oraz takie, które im nie podlegają:
Pliki cookie niepodlegające regulacjom prawnym:

 • Techniczne: Są one niezbędne do nawigacji. Bez nich strona nie działałaby poprawnie.
 • Służące personalizacji lub konfiguracji: umożliwiają one rozpoznawanie języka użytkownika, rozmiaru czcionki itp.
 • Służące bezpieczeństwu: zapobiegają one lub utrudniają ataki na stronę internetową lub jej użytkowników.

Pliki cookie podlegające regulacjom prawnym:

 • Analityczne: pozwalają mierzyć aktywność użytkowników oraz opracowywać statystyki nawigacyjne.
 • Reklamowe: zarządzają częstotliwością i zawartością reklam.
 • Śledzące: przechowują informacje o użytkownikach w celu wyświetlania im spersonalizowanych ogłoszeń.

333 niniejszym informuje, że jego strona internetowa wykorzystuje serwis analityczny Google Analytics autorstwa Google, Inc., firmy z Delaware z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, United States of America ("Google").

Google Analytics używa plików cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje wygenerowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony przez użytkownika (wraz z jego adresem IP) są przesyłane bezpośrednio na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Lista plików cookie:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es-419

Podczas odwiedzania portalu 333, niektóre pliki cookie są instalowane nie przez nas, lecz przez firmy trzecie. Na przykład kliknięcie na reklamę strony trzeciej opublikowaną na naszym portalu (reklamującą produkt, który nie jest przez nas sprzedawany) może spowodować zainstalowanie prze ową stronę trzecią pliku cookie na komputerze użytkownika. Nasza firma posiada kontakty handlowe z takimi stronami trzecimi, lecz to nie my instalujemy ich pliki cookie na komputerze użytkownika. Dlatego też sugerujemy by odwiedzić strony internetowe takich stron trzecich w celu zasięgnięcia dalszych informacji o plikach cookie instalowanych przez te firmy.
 
Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych lub informacji, albo odrzucić korzystanie z plików cookies dostosowując ustawienia swojej przeglądarki; jednakże czyniąc to powinien wiedzieć, że może to spowodować ograniczenie funkcjonalności danego serwisu internetowego. Korzystając z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego informacji przez Google w sposób i dla celów opisanych powyżej.

Aby wyłączyć/wyłączyć obsługę plików cookie na urządzeniu, należy to zrobić za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Jak wyłączyć/wyłączyć pliki cookie firm trzecich?

Pliki cookie firm trzecich nie są instalowane przez nas. Dlatego też sugerujemy by odwiedzić strony internetowe takich firm trzecich w celu zasięgnięcia dalszych informacji o plikach cookie instalowanych przez te firmy.

Modyfikacje

Portal www.pig333.com zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w celu dostosowania jej do przyszłych zmian w przepisach prawnych lub w orzecznictwie i uprzednio poinformuje użytkowników o wprowadzanych zmianach. W tym celu zachęcamy użytkowników do starannego przeczytania niniejszej Polityki prywatności za każdym razem gdy odwiedzają nasz portal lub korzystają z jego zawartości lub serwisów. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących naszej polityki prywatności i ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem poczty elektronicznej info@333corporate.com.

Oprócz Polityki prywatności użytkownicy muszą przeczytać i zaakceptować Warunki i zasady korzystania z naszego portalu.