Czytaj ten artykuł w:

Badanie serologiczne w kierunku PCV2

Biorąc pod uwagę szerokie występowanie zakażeń PCV2 i ich obecność zarówno u chorych jak i klinicznie zdrowych świń, podważa się rolę badań serologicznych jako metody diagnostycznej w tym kierunku.

środa 2 styczeń 2013 (6 lat 6 miesięcy 16 dni temu)
polubienia

Biorąc pod uwagę szerokie występowanie zakażeń PCV2 i ich obecność zarówno u chorych jak i klinicznie zdrowych świń, podważa się rolę badań serologicznych jako metody diagnostycznej w tym kierunku. Wiadomo również, że rozpoznawanie cirkowirozy opiera sie na kryteriach Sordena. Mimo to testy serologiczne mogą znaleźć zastosowanie w rozpoznawaniu zakażeń PCV2.

Testy takie jak immunofluorescencji pośredniej (IFA) czy immunoperoksydazowy (IPMA) są zbyt pracochłonne do zastosowania w rutynowej praktyce diagnostycznej. Test IPMA jest traktowany jako referencyjny w odniesieniu do którego ocenia się będące w powszechnym użyciu testy ELISA.

Testy ELISA

Wśród testów ELISA dla PCV2 możemy wyróżnić dwie zasadnicze grupy:

  • Testy typu blocking, których celem jest wykrywanie immunoglobulin IgM i IgG.
  • Testy typu pośredniego, które są przeznaczone ogólnie do wykrywania przeciwciał

ELISA typu blocking

Obecnie na ryku jest dostępny zestaw ELISA przydatny do:

  • Wykrywania zakażenia, pod warunkiem, że zwierzęta nie były szczepione, lub były szczepione szczepionką w niewielkim stopniu stymulująca odpowiedź humoralną, lub stymulującą odpowiedź niewykrywalną tym testem.
  • Określania stosunku między poziomami przeciwciał IgM i IgG co pozwala na określenie momentu, w którym doszło do zakażenia i wiremii (Ryc. 1).

Ryc. 1. Ewolucja odpowiedzi humoralnej IgG i IgM określona przy pomocy testu ELISA typu blocking (INGENASA) oraz przebieg wiremii po doświadczalnym zakażeniu PCV2 (Segalés i wsp. 2005)

Zmiany poziomu przeciwciał IgG i IgM zmierzone testem blocking ELISA (INGENASA) i wiremii PCV2 po eksperymentalnym zakażeniu (Segalés et al. 2005)
Przeciwciała IgM są wykrywalne od 7-14 dnia po zakażeniu, na tydzień przed pojawieniem się przeciwciał IgG. Trzy tygodnie po zakażeniu odsetek zwierząt posiadających zarówno przeciwciała IgG jak i IgM jest podobny po czym w kolejnych tygodniach liczba zwierząt posiadających IgM stopniowo się zmniejsza.

  • Profil serologiczny wskazujący na sposób krążenia PCV2 w różnych grupach wiekowych niezależnie od postaci zakażenia (objawowe i bezobjawowe) (Ryc. 2).

Rycina 2. Profil serologiczny fermy, w której wystąpiły objawy zakażenia PCV2, i w której noe stosowano szczepień.

Profil serologiczny w fermie gdzie występuje kliniczna postać infekcji cirkowirusowej i gdzie nie stosuje się szczepień przeciw PCV2.

W fermie tej występowały problemy z PMWS od 10 tygodnia życia. Pomiar ogólnego poziomu przeciwciał wskazuje na obecność przeciwciał matczynych w najmłodszych grupach oraz serokonwersji w następstwie zakażenia w starszych grupach.

Należy być ostrożnym przy interpretcji takich wyników ponieważ zakażenia PCV2 nie należy utożsamiać z wystąpieniem choroby, szczególnie w przypadku zwierząt wcześniej szczepionych. Ponadto testy te mają ograniczona przydatność w przypadku loch ze względu na powszechne występowanie serokonwersji dla PCV2 u dorosłych zwierząt. Tak więc testy te mają zastosowane głównie w odniesieniu do prosiąt i warchlaków.

ELISA typu pośredniego

Na rynku jest wiele zestawów do ogólnego wykrywania przeciwciał dla PCV2. Można je stosować w następujących przypadkach (Ryc. 2):

  • Badanie poziomu przeciwciał matczynych.
  • Dodatkowo w stosunku do testów swoiście wykrywających IgG/IgM w profilach serologicznych.
  • Ocena statusu serologicznego loch i prosiąt (pobieranie siary).
  • Ewentualnie do oceny skuteczności immunizacji1, w zależności od rodzaju szczepionki i testu.

Rycina 3. Przekrój serologiczny stada świń szczepionego przeciw PCV2 przy odsadzeniu. Porównanie dwóch testów ELISA typu pośredniego do ogólnego wykrywania przeciwciał dla PCV2.

Profil serologiczny w grupie prosiąt szczepionych przeciw PCV2 przy odsadzaniu: porównanie serokonwersji oznaczonej przy użyciu dwóch pośrednich testów ELISA do wykrywania wszystkich klas przeciwciał.

Profil serokonwersji IgG wskazuje na ich pochodzenie z siary lub na krótkotrwałą i obniżającą się serokonwersję po szczepieniu przeciw PCV2. Brak serokonwersji IgM można wyjaśnić brakiem infekcji. Dwa testy typu pośredniego dają odmienne wyniki. Test A wskazuje na istnienie odporności biernej i później na niewielką serokonwersję poszczepienną. Test B wydaje się być bardziej czuły w wykrywaniu serokonwersji po szczepieniu.

Należy pamiętać, że poziom serokonwersji wykrywanych w testach ELISA nie odnosi się bezpośrednio do poziomu odporności u szczepionych świń. Niektóre szczepionki nie stymulują serokonwersji wykrywalnej w testach ELISA.

Testy ELISA różnią się między sobą (Aleff i wsp. 2007). Również w aspekcie wykrywalności serokonwersji poszczepiennej. Bez świadomości istnienia tych różnic interpretacja wyników badań serologicznych w kierunku PCV2 może prowadzić do fałszywych wniosków. Z drugiej strony właściwy wybór testu i właściwa interpretacja uzyskanych wyników mogą być bardzo przydatne w ocenie sytuacji epidemiologicznej. W każdym przypadku przy badaniach serologicznych należy pamiętać o właściwym próbobraniu a także przeprowadzeniu wywiadu.

Często w omawianiu wyników badania testami ELISA używa się określenia "miano". Jednak większość tych testów służy do oznaczeń jakościowych a nie ilościowych. Innymi słowy wartości przekraczające pewien umowny poziom uznawane są za dodatnie a wartości nie przekraczające tego poziomu, za ujemne. Niektórzy producenci zestawów ELISA proponują wykonywanie badań różnych rozcieńczeń surowicy i interpretację uzyskanych wyników umożliwiające wyciąganie wniosków odnośnie przypuszczalnych mian przeciwciał. Wyniki badania surowic niektórymi zestawami ELISA są wyrażanie w postaci stosunku między wartością gęstości optycznej (OD) próbki (S) i wartością OD dodatniej próbki kontrolnej (P), S/P. Niekiedy odczyt gęstości optycznej w badaniu próbki surowicy jest porównywany z wartościami referencyjnymi surowic o znanych mianach przeciwciał (Segalés i wsp. 2011). Należy więc z ostrożnością podchodzić do oznaczeń ilościowych mian przeciwciał w testach ELISA przy czym w niektórych sytuacjach może to być pomocne w diagnostyce.

1 Opracowano test ELISA do badania jakości szczepienia przeciw PCV2 jedną ze szczepionek oparty na wykrywaniu przeciwciał dla antygenów bakulowirusa.

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags