Czytaj ten artykuł w:

Błędy w myciu i dezynfkecji- dlaczego się zdarzają?

Każdy błąd w programie czyszczenia i dezynfekcji kosztuje. Wynika to z kosztów programu, utraty potencjalnych korzyści i bardzo prawdopodobnych kosztów wystąpienia choroby w wyniku tego niepowodzenia. Jest to również bardzo rozczarowujące dla kierownictwa i pracowników gospodarstwa, którzy wykonali ciężką pracę i lekarza weterynarii, który stara się zapewnić zdrowie w stadzie i wydajną produkcję.

piątek 26 wrzesień 2014 (4 lat 7 miesięcy 25 dni temu)
polubienia

Każdy błąd w programie czyszczenia i dezynfekcji kosztuje. Wynika to z kosztów programu, utraty potencjalnych korzyści i bardzo prawdopodobnych kosztów wystąpienia choroby w wyniku tego niepowodzenia. Jest to również bardzo rozczarowujące dla kierownictwa i pracowników gospodarstwa, którzy wykonali ciężką pracę i lekarza weterynarii, który stara się zapewnić zdrowie w stadzie i wydajną produkcję Aby uniknąć tych niepowodzeń musimy wiedzieć, dlaczego one się zdarzają. Zaskakujące jest, jak wiele jest przyczyn.

1. Błędy w dokładnym myciu: Jest to najczęstszym niepowodzeniem. Pozostawianie dużych ilości materii organicznej w budynku prowadzi do przetrwania patogenów ponieważ środki dezynfekujące będą miały trudności w przebiciu się przez materię organiczną. Najczęstszymi przyczynami tego błędu jest niedostateczne czyszczenie wstępne, nie wyczyszczenie miejsc trudno dostępnych, nie czyszczenie półek lub miejsc pod urządzeniami nie przylegającymi ściśle do podłoża.Myj także zewnętrzne elementy budynków

Oczywiście trudnym do mycia miejscem są kratki ściekowe. Jeśli są głębokie, na ogół szanse na ich osuszenie, wymycie i dezynfekcję są niewielkie, ale jeśli chodzi o eradykację choroby ze stada, musi być to wykonane dobrze. Projekt i utrzymanie może mieć duży wpływ na łatwość usuwania materiału w całym budynku.

Niezbędne dla dobrego oczyszczenia budynku jest zastosowanie specjalnych detergentów. Dowodem na to jest fakt, że zastosowanie wiodących detergentów potrafi w znacznym stopniu zredukować występowanie biegunek w kolejnych partiach prosiąt.

2. Zanieczyszczenie wtórne: jest drugą najczęstszą przyczyną niepowodzeń w czyszczeniu i dezynfekcji. Może wystąpić na każdym etapie od czyszczenia aż do ponownego wprowadzenia świń. Typowym błędem jest przenoszenie przedmiotów lub urządzeń, które nie zostały wyczyszczone lub źle oczyszczone z powrotem do budynku. Powtórne zakażeniu poprzez pracowników jest powszechne, szczególnie przez brudne buty i kombinezony. Zastosowanie odpowiedniego mycia obuwia na zewnątrz każdego budynku pomaga kontrolować taką sytuację, ale należy pamiętać aby obuwie było już czyste podczas zanurzania. Zwierzęta również mogą przywrócić zanieczyszczenia. Obejmuje to gryzonie, ptaki, koty, a nawet świnie wchodzące do budynku, gdy jeszcze nie powinny. Wreszcie wtórne skażenie może również wystąpić przez nieodpowiednio oczyszczoną i zdezynfekowaną wodę lub systemy karmienia.

3. Niewłaściwe użycie środków dezynfekujących: bardzo często zdarza się, że detergenty i / lub środki odkażające są stosowane niewłaściwie. Może to być spowodowane niewłaściwym wyborem środka, na przykład stosowanie środka dezynfekcyjnego do zwalczania patogenów, w stosunku do których nie jest aktywny. Dalej jest brak rozcieńczania środków w odpowiednim stężeniu. Pracownicy muszą postępować zgodnie z instrukcjami, ale niektórzy producenci dostarczają testery, dające pewność, że osiągnęło się prawidłowe rozcieńczenie.

Stosowanie dezynfektantów może być problemem. Muszą być stosowane w odpowiedniej ilości. Można to sprawdzić, porównując obliczone i rzeczywiste wykorzystanie na wiadomą powierzchnię. Powierzchnia musi być równomiernie pokryta i odpowiednio nawilżenia. Czas kontaktu musi być zgodny z zaleceniem producenta. Aplikacja środka w formie piany ułatwia zadanie.

4. Inne problemy związane z dezynfektantami: Niektóre środki są niezdatne do stosowania z twardą wodą i ich działanie jest wtedy znacznie słabsze. Warto to sprawdzić w problematycznych gospodarstwach. Aktywność dezynfektantu może znacznie zmaleć w niskiej temperaturze, zwłaszcza w przypadku korzystania mieszaniny z czwartorzędowych związków amonowych (QAC) i aldehydu glutarowego, więc jeśli jest bardzo zimno zastosuj odpowiedni środek. Czasami aby zapobiec zamarzaniu środka, stosuje się substancje hamujące ten proces. Warto zwrócić uwagę czy nie hamuje to aktywności środka dezynfekującego. Stosowane naraz różne detergenty i środki odkażające nie mogą wzajemnie niewelować swojego działania. Nieprawidłowe przechowywanie także może być problemem. Należy zwrócić uwagę na instrukcje producenta i używać przed zakończeniem okresu przydatności.


5. Oporność na środki dezynfekujące: Istnieją dowody na to, że może pojawić się odporność na środki dezynfekujące. Może być wrodzona lub nabyta. Dobrym przykładem wrodzonej odporności są parwowirusy które są bardzo odporne na wiele środków dezynfekcyjnych oraz czwartorzędowe związki amonowe, ale nie na środki opierające się na nadtlenkach.

Przeprowadzono szereg badań nad rozwojem oporności na środki dezynfekujące w następstwie wielokrotnego narażenia na mieszaninę QAC i aldehydu glutarowego, fenoli i nadtlenków. Okazało się, że bakterie Salmonella narażone na środki dezynfekcyjne odpowiedziały zwiększeniem pracy mechanizmów usuwających substancje z komórki bakteryjnej . Pompy te aktywnie usuwają środek dezynfekujący z komórki, a zatem uczyniają ją mniej podatną na dezynfekcję. Co ważne, okazało się, że Salmonella narażona na dezynfektant utleniający nie posiada takich mechanizmów obronnych. Oznacza to, że przy powtarzającym się narażeniu na utleniający środek dezynfekujący, znacznie mniej prawdopodobne jest, aby doprowadzić do nabytej oporności niż w przypadku innych środków.

6. Biofilm i kamień: Biofilm to złożone zbiorowiska bakterii i innych patogenów na matrycy polisacharydów. Występują one najczęściej w szczególności w systemach wodnych. Osady kamienia, gdzie występuje woda o dużej zawartości wapna mogą występować na wszystkich powierzchniach narażonych na działanie tej wody. Oba mogą zakłócać dobre czyszczenie i dezynfekcję przez maskowanie i ochronę patogenów. Wykazano, że bakterie E. coli są w biofilmie 3000 razy bardziej odporne na chlorek w wodzie niż wolne od biofilmu E.coli.

Chociaż istnieją sposoby zmniejszenia tworzenia się biofilmu, nie są możliwe do zrealizowania w gospodarstwie trzody chlewnej. Kontrolę wspomaga osuszanie. Jeśli istnieją problemy w tej kwestii, warto zastosować najpierw środki na bazie nadtlenków, a dopiero potem inny detergent. W układach wodnych zastosowanie bezpiecznego utleniającego środka dezynfekcyjnego jest głównym elementem kontroli.

Jeżeli problemem jest kamień, można zapobiec jego powstawaniu stosując wodę uzdatnioną, ale jest to kosztowne. Najlepszym środkiem kontroli jest rotacyjne stosowanie środków kwaśnych i zasadowych.


7. Czas, przeszkolenie i stosowanie się do zasad: Czyszczenie i dezynfekcja zależy w dużej mierze od osób wykonujących tę pracę. Najpierw muszą otrzymać odpowiednie przeszkolenie i instrukcje, w jaki sposób pracować. Jeśli nie dowiedzą się, jak wykonywać to dobrze, to jak można oczekiwać, iż zadanie zostanie wykonane prawidłowo? Pracownicy powinni być dobrze, ale ważne też jest, aby sprawdzić, że praca jest wykonana prawidłowo. Czyszczenie i dezynfekcja jest monotonnym i nudnym zadaniem, ważne jest więc aby było odpowiednio nadzorowane. Teoretycznie można podjąć kontrole za pomocą systemów takich jak RODAC, ale jest to rzadko wykonywane na fermach trzody chlewnej.


Resztki żywności w korytach pozostające po myciu

Ostatnią i często najczęstszą przyczyną błędów mycia i dezynfekcji jest nieodpowiedni czas. Może to być czas na wykonać pracy, czas na zadziałanie środków dezynfekcyjnych lub czasu na "odpoczynek" budynków po oczyszczeniu i dezynfekcji. Czas może kosztować pieniądze, ale błąd może kosztować dużo więcej!

Podsumowanie

Odpowiednie czyszczenie i dezynfekcja są integralną częścią dobrego statusu zdrowia i produkcji na farmie świń. Jako takie mają one wpływ na koszty produkcji w gospodarstwie. Aby odnieść sukces, konieczne jest prawidłowe czyszczenie przy użyciu silnych detergentów. Następnie dezynfekcja przy użyciu odpowiednich środków dezynfekujących.Wybór środków musi być prawidłowy, tak jak i ich użycie. Dbałość o szczegóły jest niezbędna. Kierowinicy i pracownicy muszą być świadomi, dlaczego czyszczenie i dezynfekcja może się nie udać i podjąć środki ostrożności, aby temu zapobiec.

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags