1 komentarze

Czytaj ten artykuł w:

Pomór afrykański świń - rozpoznawanie choroby w terenie

Objawy towarzyszące chorobie w Rosji i krajach sąsiadujących wskazują na typowy ostry przebieg afrykańskiego pomoru świń. Zwierzęta padają między 7 a 15 dniem po infekcji. Obserwowane objawy obejmują gorączkę, tłoczenie się razem z powodu odczuwanego zimna i uszkodzenia opisane powyżej.

Od niedawna istnieje realne zagrożenie dla Unii Europejskiej afrykańskim pomorem świń (ASF). Aby zapobiec dalszemu jej szerzeniu, niezwykle ważne jest więc ostrzeganie i informowanie na temat choroby. W tym celu przygotowaliśmy poniższe podsumowanie, które przedstawia pewne praktyczne aspekty ASF; jak rozpoznawać i jakie należy podjąć kroki.

Czym jest ASF?

ASF jest chorobą wieloukładową. Z powodu wywoływania zmian krwotocznych obecnych w przebiegu ostrym i podostrym jest zaliczana do chorób posocznicowych.

Obecnie ASF występuje jedynie w Afryce, Sardynii, Rosji i krajach kaukaskich. Sardynia jest jedynym endemicznym rejonem występowania ASF od roku 1978, czyli od kiedy choroba została zawleczona na wyspę. Poza pojedynczym wybuchem choroby w północnych Włoszech w latach 80tych, nie obserwowano żadnych ognisk na innych terenach. Dla odmiany Afryka i Rosja są uważane za potencjalne zagrożenie zawleczenia ASF do UE. W ostatnich latach obserwowano zwiększoną migrację wirusa na terenie Afryki, a zatem również więcej zainfekowanych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Z kolei od 2007 roku w Rosji i krajach ościennych choroba wystąpiła w formie ostrej, powodując znaczące straty ekonomiczne i wciąż sytuacja pozostaje nieopanowana.

Biorąc pod uwagę ostatnie wybuchy ognisk w rejonach dotkniętych chorobą i wysoką podatność świń europejskich na zakażenie ASF, najbardziej przewidywalnym scenariuszem w przypadku zawleczenia choroby do UE będzie jej wystąpienie w formie ostrej. Zarazek najprawdopodobniej zostanie wprowadzony poprzez skażone przedmioty, nielegalny handel i zanieczyszczone odpadami z Afryki bądź Europy Wschodniej.

Świnia dotknięta ASF z zasinieniem małżowin usznych.

Zdjęcie 1: Świnia dotknięta ASF z zasinieniem małżowin usznych.

Kliniczne formy choroby

W przypadku nadostrej formy ASF zwierzęta padają w ciągu kilku dni ( mniej niż tydzień) bez żadnych wyraźnych objawów poza gorączką i tłoczeniem się zwierząt razem, w jednym miejscu kojca.

Charakterystyczny obraz powiększonej, silnie przekrwionej śledziony u zwierzecia z ASF

Zdjęcie 2: Charakterystyczny obraz powiększonej, silnie przekrwionej śledziony u zwierzecia z ASF.

W ostrej formie choroby zwierzęta wykazują charakterystyczne dla ASF przekrwienia, wyborczyny na skórze kończyn, brzucha, ryja i uszu, gorączka, wyniszczenie, możliwy jest także wstrząs krwotoczny (wypływ z nosa, biegunka), a w końcowych etapach problemy z oddychaniem spowodowane obrzękiem płuc. Zwierzęta padają między 5 a 9 dniem po zakażeniu. W obrazie sekcyjnym dominują zmiany krwotoczne i przekrwienie układu trawiennego i węzłów chłonnych, którym towarzyszy przekrwienie zwykle powiększonej, ciemnej i kruchej śledziony. Można zaobserwować także zmiany takie jak punkcikowate wybroczyny w korze nerek, w różnym stopniu przekrwione węzły chłonne, zwłaszcza żołądkowo- wątrobowe, nerkowe i żuchwowe, a także obrzęk płuc.

 Silnie przekrwiony węzeł chłonny żołądkowo- watrobowy u świni z ASF.

Zdjęcie3: Silnie przekrwiony węzeł chłonny żołądkowo- watrobowy u świni z ASF.

W przypadku lżejszego przebiegu choroby objawy nie są tak wyraźne, zwierzęta padają po około 20 dniach po infekcji, często z powodu powikłań trombocytopenii wywołanej wirusem. U takich zwierząt zmiany krwotoczne są dobrze wyrażone w węzłach chłonnych, krwawienia są także widoczne w innych narządach takich jak płuca, nerki, serce i żołądek.

Punkcikowate wybroczyny na powierzchni nerek świni z ASF.

Zdjęcie 4: Punkcikowate wybroczyny na powierzchni nerek świni z ASF.

Przebieg i postać choroby w Rosji

Objawy towarzyszące chorobie w Rosji i krajach sąsiadujących wskazują na typowy ostry przebieg afrykańskiego pomoru świń. Zwierzęta padają między 7 a 15 dniem po infekcji. Obserwowane objawy obejmują gorączkę, tłoczenie się razem z powodu odczuwanego zimna i uszkodzenia opisane powyżej. Jeżeli do UE dotrze ten sam izolat należący do genotypu II, należy się spodziewać podobnych objawów, dzięki czemu nie będzie większych problemów z rozpoznaniem choroby.

Co robić w przypadku podejrzenia ASF?

W takim przypadku niezbędne jest wykonanie odpowiedniego rozpoznania różnicowego, biorąc pod uwagę takie jednostki chorobowe jak klasyczny pomór świń, różycę, ostra postać salmonellozy, chorobę Aujeszkiego ( ze względu na aborcje) lub zespół skórno- nerkowy. Należy pamiętać, że początkowe etapy choroby mogą być podobne do powyższych. Dlatego w przypadku podejrzenia warto przeprowadzić sekcję zwłok i przywiązać szczególną wagę do dezynfekcji sprzętu, obuwia czy odzieży aby zapobiec transmisji wirusa.

Próbki do badania laboratoryjnego powinny zawierać krew i surowicę, a także w miarę możliwości zmienione węzły chłonne i wątrobę. Można także pobrać tkankę płucną, watrobę, nerki i w miarę potrzeb inne narządy.

ASF jest chorobą powodującą bardzo poważne straty ekonomiczne. Jednak dzięki wczesnemu rozpoznaniu można skutecznie temu zapobiec lub w dużym stopniu zminimalizować. Ważne jest aby znać objawy kliniczne choroby, zwłaszcza towarzyszące postaci ostrej, która obecnie występuje na terenie Rosji. Podobnie musimy pamiętać o uwzględnianiu ASF w diagnostyce różnicowej innych chorób krwotocznych i o możliwościach diagnostyki laboratoryjnej.

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów

marekvetLekarz weterynarii11-mar-2014 (4 lat 2 miesięcy 10 dni temu)

Asf dobije naszą hodowlę jeżeli szybko nic nie zrobimy by zatrzymać wirusa.

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags