Czytaj ten artykuł w:

Programy zwalczania i eradykacji PRRS w Europie

Tylko kilka krajów w Europie rozważa możliwość eradykacji.

poniedziałek 9 listopad 2015 (3 lat 2 miesięcy 14 dni temu)
polub

Wirus zespołu rozrodczo-oddechowego świń jest szeroko rozpowszechniony w większości krajów europejskich. W celu zgromadzenia informacji na temat rozprzestrzenienia PRRSV, strat związanych z zakażeniami i zwalczaniem PRRSV w Europie, przygotowano krótki kwestionariusz, który wysłano do osób zajmujących się PRRSV w 20 krajach europejskich. Poniższy artykuł przygotowano na podstawie uzyskanych odpowiedzi oraz na podstawie raportu z realizacji europejskiego projektu COST EuroPRRSnet, FA0902, z października 2013 roku. Zawiera on opis sytuacji odnośnie PRRSV z Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Szwajcarii, Niemiec, Holandii, Austrii, Polski, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Rumunii, Chorwacji, Belgii i Irlandii.

W Europie 4 kraje są wolne od PRRSV: Norwegia, Szwecja, Finlandia i Szwajcaria. Dominującym genotypem jest PRRSV typ 1 („europejski”). Znaczne występowanie PRRSV typ 2 („amerykański”) obserwuje się w Danii, Niemczech, Austrii i Polsce. Ze względu na brak systematycznego monitoringu w większości krajów, prawdziwe rozprzestrzenienie PRRSV jest nieznane. Szacowane występowanie PRRSV na poziomie 25-50% ferm jest prawdopodobne w Danii i Rumunii, 50-75% w Niemczech, Grecji i Austrii i 80-95% we Włoszech i Hiszpanii.

Straty związane z PRRSV w Europie są nieznane w większości krajów. Badania w stadach loch z ostrym zakażeniem PRRSV w Holandii oznaczono na 59 do 379 €/lochę (mediana 75 €) (Nieuwenhuis, Duinhof, i van Nes, 2012), a w Danii na 4 do 95 €/lochę (mediana 44 €). Porównując dużą liczbę ferm zakażonych PRRSV w sposób endemiczny do ferm wolnych od wirusa, duńskie badania wykazały jedynie marginalny wpływ na produkcję (Sonne Kristensen i Vinther, 2013). Śmiertelność prosiąt w stadach zakażonych endemicznie była wyższa o 0,8-0,9 punktu procentowego niż w stadach wolnych. Śmiertelność w dodatnich warchlakarniach była wyższa o 0,4 punktu procentowego niż w warchlakarniach ujemnych. Nie stwierdzono różnić w śmiertelności tuczników.

Krajowe strategie przeciw PRRSV istnieją jedynie w państwach wolnych od PRRSV. Główną metodą zwalczania jest eliminacja (całkowita depopulacja i repopulacja). W Szwecji i Szwajcarii PRRS stwierdzono odpowiednio w 2007 i 2012 roku. Sposób w jaki PRRSV dostał się do Szwecji nie został wyjaśniony. Wektorem wirusa, który przedostał się do Szwajcarii było importowane nasienie. Po przeprowadzeniu dokładnego monitoringu stad, dodatnie zostały wybite i po mniej niż roku od wybuchu choroby kraje ponownie uzyskały status wolny od PRRSV.

W większości krajów europejskich główne metody zwalczania PRRSV to szczepienia, zmiany w zarządzaniu oraz zamknięcie stada w kombinacji ze szczepieniem. W duńskich stadach zarodowych, których 90% jest wolnych od PRRSV, dla zapewnienia bezpiecznego źródła zdrowych loszek remontowych, główną metodą zwalczania jest całkowita lub częściowa depopulacja i repopulacja. Dzięki temu rozprzestrzenienie PRRSV w stadach zarodowych w Danii uległo zmniejszeniu w ciągu ostatnich 10 lat.

Development in the number of PRRSV positive breeding herds (nucleus and multiplying herds) and in the number of positive production herds in the Danish SPF system where all herds have a PRRSV declaration

Ryc.1 – Liczba stad zarodowych i produkcyjnych dodatnich w kierunku PRRSV w duńskim systemie SPF gdzie istnieja obowiązek badania w kierunku PRRSV.

Tylko w niektórych państwach europejskich rozważa się wdrożenie krajowych programów eradykacji. W Holandii przez ostatnich kilka lat działa regionalny program zwalczania PRRSV w oparciu o współpracę najbardziej zmotywowanych hodowców. Wszystkie fermy są badane 3 razy do roku i prowadzi się regularne spotkania promujące udział w tym dobrowolnym programie. W Danii oszacowano roczne straty związane z PRRSV na około 15 mln € (Sonne Kristensen, 2015), a 5-letni koszt eradykacji na 120 mln €. Zwrot nakładów na eradykację nastąpiłby po około 15 latach. W związku z tym najbardziej prawdopodobna strategia zwalczania PRRSV będzie dobrowolny program monitoringu ferm, a następnie indywidualne programy zwalczania, co daje nadzieje na zmniejszenie występowania choroby w tym kraju.

 

Dodatkowe informacje mogą być uzyskane z  PRRS survey finansowanym przez PRRS COST-action FA092.

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags