Czytaj ten artykuł w:

Stosowanie altrenogestu na farmie świń

Krótszy schemat dawkowania mniejszą dawką oszczędza pieniądze, ale istnieje zwiększone ryzyko rozwoju torbieli pęcherzykowych, które mogą wystąpić przy dawkach poniżej 13 mg / dobę.

poniedziałek 16 lipiec 2018 (9 miesięcy 7 dni temu)
polub

Kontrolę cyklu rujowego u świni można osiągnąć poprzez przewidywalną supresję fazy pęcherzykowej za pomocą progestagenu. Altrenogest (zwany również trenbolonem allilowym) jest aktywnym, podawanym doustnie progestagenem, który można podawać świniom, aby osiągnąć tą supresję, a tym samym umożliwić kontrolę cyklu reprodukcyjnego świni. Podczas podawania altrenogestu oryginalne ciałka żółte ulegną normalnej regresji, ale z powodu zahamowania LH, wzrost pęcherzykowy zatrzymuje się na średnim etapie. Efektem jest sztucznie wydłużona faza lutealna. Od około 8 do 12 godzin po ostatnim podaniu altrenogestu w dniu 18, pulsacyjna aktywność LH wzrasta i rozpoczyna się naturalna faza pęcherzykowa, umożliwiając samicom wejście w ruję 5 do 8 dni później, jak pokazano na Wykresie 1. Jeśli dzień po wycofaniu altrenogestu zostanie podana mieszanka eCG i hCG, około 5 dnia ruję wykaże więcej loszek.

Odsetek loszek wykazujących ruję 18 dni po odstawieniu altrenogestu

Odsetek loszek wykazujących ruję 18 dni po odstawieniu altrenogestu

Wykres 1. Odsetek loszek wykazujących ruję w 18 dni po odstawieniu altrenogestu

Jak altrenogest jest stosowany na fermach?

Koniecznie przeczytaj dane dla Twojego kraju. Ogólnie istnieją dwa zalecane programy:

 1. 18 dni 20mg/dzień - większość świata
 2. 14 dni 15 mg/dzień – USA

Krótszy i mniejszy schemat dawkowania oszczędza pieniądze, ale istnieje zwiększone ryzyko rozwoju torbieli pęcherzykowych, które mogą wystąpić przy dawkach poniżej 13 mg / dobę.

Jak podawać altrenogest?

Świnie chętnie spożywają roztwór altrenogestu, ale muszą zapoznać się z dawkowaniem. W związku z tym, aby zminimalizować ryzyko niedodawkowania i marnowania produktu, przez 4 dni przed dawkowaniem altrenogestu należy indywidualnie podawać loszkom olej rzepakowy lub sok jabłkowy, aby przyzwyczaić je do podawania preparatów doustnych; następnie można podać altrenogest. Jeśli indywidualny dozownik nie jest dostępny, altrenogest można podawać pojedynczo za pomocą tostów lub posypki na paszę, ale należy pamiętać, że dokładne dawkowanie jest kluczem do sukcesu.

Jak stosować altrenogest na fermie z Twoim cyklem produkcyjnym

W każdej z trzech grup samic: u loch, loszek i loch z powrotem rui, można stosować altrenogest.

Loszki

Klasyczną rolą altrenogestu jest zsynchronizowanie grupy loszek w programie hodowlanym. Altrenogest pozwala uzyskać pulę loszek gotowych do rozmnażania się w drugiej zaobserwowanej rui w wieku 230-240 dni i ≥130 kg żywej wagi. Zmniejsza to zapotrzebowanie na dużą pulę loszek z oczywistym oszczędzaniem paszy i siły roboczej. Jednak ważne jest, aby odpowiednio zaplanować i zarządzać swoją pulą, aby zapewnić, że cele hodowlane są spełnione, a zmienność wewnątrz partii jest zminimalizowana do mniej niż 10%.

Kiedy grupa loszek powinna wejść w cykl w grupie?

Są dwa podejścia:

 1. Z lochami - aby wzmocnić zarządzanie rozrodem

  Może to skrócić czas potrzebny krycie w grupie. W tym przypadku ostatnią dawkę altrenogestu podaje się w dzień przed odsadzeniem loch w grupie. Na przykład, jeśli odsadza się w poniedziałek, ostatnia dawka altrenogestu zostanie podana w niedzielę, a loszki i maciory zostaną pokryte w następny piątek i sobotę.
 2. Przed główną grupą loch- aby wzmocnić zarządzanie rozrodem loszek.

  Loszki są kryte 2-3 dni przed lochami. W tym przypadku (z lochami odsadzonymi w poniedziałek) ostatnia dawka altrenogestu jest podawana w piątek, a loszki są kryte w środę i czwartek. Daje to wiele korzyści:
 • Loszki rodzą pierwsze, więc można im poświęcić więcej uwagi
 • Rodzą w czystszej porodówce
 • Prosięta od loszek przy odsadzeniu są starsze, nie są mniejsze i słabsze!
 • Laktacja loszek jest nieco dłuższa niż loch, co umożliwia spożywanie większej ilości pokarmu i zmniejszenie odstępu między odsadzeniem i kryciem. Może to być szczególnie korzystne w 3-tygodniowych modelach laktacji, ponieważ loszki mają zmniejszone wskaźniki porodów i liczebność miotu, jeśli są odsadzane przed 19 dniem laktacji.

Locha z rują zsynchronizowaną altrenogestem

Locha z rują zsynchronizowaną altrenogestem

Ryc 2. Ruja u loszek po zsynchronizowaniu altrenogestem

Lochy odsadzone

Istnieją dwa znaczące zastosowania altrenogestu u loch: opóźnienie porodu; aby pomóc w opracowaniu programu dla grupy.

 1. Aby opóźnić poród. W niektórych programach kontroli patogenów może być pożądane zarówno synchronizacja porodów jak i wydłużenie okresu bez prosiąt. Przykładem tego są próby mające na celu wyeliminowanie wirusa epidemicznej biegunki świń (PED). W tym przypadku lochom podaje się altrenogest od 112 dnia ciąży do 115 dnia (dla głównej grupy). W 115 dniu podaje się zastrzyk PGF2α w celu wspomagania porodu.
 2. Aby pomóc w tworzeniu programów dla grup. Wielu producentów na całym świecie chce wykorzystać korzyści zdrowotne i dyscyplinarne związane z odpowiednim programowaniem grup loch. Korzystanie z altrenogestu może zapewnić sukces tych programów. Przykład znajduje się w tabeli 1.

Tabela 1. Przejście z tygodniowej partii do 3 lub 4-tygodniowego programu przy użyciu altrenogestu

Opracowanie systemu trzytygodniowego z programu tygodniowego
Tydz 1 Odsadzenie loch, podawanie przez tydzień altrenogestu Utworzona grupa
Tydz 2 Odsadzenie loch
Tydz 3 Odsadzenie loch tydzień wcześniej
Opracowanie systemu czterotygodniowego z programu tygodniowego
Tydz 1 Odsadzenie loch, podawanie przez 2 tyg altrenogestu Utworzona grupa
Tydz 2 Odsadzenie loch, podawanie przez tydzień altrenogestu
Tydz 3 Odsadzenie
Tydz 4 Odsadzenie loch tydzień wcześniej

Lochy z powtórką rui

Czasami, a częściej z programami grup loch, lochom ruja może powracać z różną częstością. Zwierzęta te mogą zostać poddane ubojowi selektywnemu lub skutecznie zastąpione w puli hodowlanej dzięki rozsądnemu wykorzystaniu altrenogestu. Można podawać altrenogest od 12 dni po nieregularnej do 5 dni przed pożądaną datą krycia. Ta koncepcja może być również przystosowana do loch pierworódek, aby stworzyć koncepcję pomijania rui, umożliwiającą lochom powrót do formy po laktacji.

Locha w nieregularnej rui

Locha w nieregularnej rui

Ryc 3. Locha w nieregularnej rui.

Artykuły

Przygotowanie loszek: produkcja04-cze-2018 10 miesięcy 19 dni temu

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags