Czytaj ten artykuł w:

Wpływ wagi urodzeniowej prosiąt, liczby przebytych porodów lochy i rozmiaru miotu na kondycję, zdrowie i dobrostan

Zwierzęta, które były przetrzymywane często pochodziły od loch z mniejszą liczbą przebytych porodów. W ubojni tusze tych zwierząt miały znacznie niższą masę (o około 10kg) i  miały wyższą punktację dla kulawizn, zapalenia opłucnej i EP.

Odpowiednie zarządzanie lochami i prosiętami jest niezbędne do maksymalizacji zysku i powinno być ono zaadaptowane do każdej fermy, w zależności od różnych czynników takich jak genetyka czy status zdrowotny. Informacje z porodówek są kluczowe do udoskonalenia zarządzania. Jakie są najważniejsze czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę? W poniższym badaniu, po porodzie oznaczone i zważone zostały wszystkie 1050 świnie z danej grupy urodzone w jednym tygodniu na fermie typu zamkniętego, i ich przyrosty  i kondycja była śledzona do końca cyklu produkcyjnego. Omówimy wpływ masy urodzeniowej, liczby przebytych porodów i rozmiaru miotu na kondycję świń, zdrowie i dobrostan na różnych etapach produkcji.

 

Związek między liczbą przebytych porodów, rozmiarem miotu i wagą urodzeniową

Liczba przebytych przez lochę porodów (od 1 do 6) nie wpływa na wagę urodzeniową potomstwa (1,34 ± 0.32kg), ale loszki miały mniejsze mioty niż loch wieloródki (10,9 vs. 13,0 prosiąt żywo urodzonych). Wraz z większą liczebnością miotu malała waga urodzeniowa i odsetek zwierząt z wagą urodzeniową <1 kg  (tabela 1). Większe mioty były również cięższe (łączna waga miotu) bez żadnego ograniczenia co do masy miotu.

 

Tabela 1. Waga prosiąt i miotów w zależności od liczby prosiąt żywo urodzonych w miocie.

Prosięta żywo urodzone → 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19
Średnia waga prosięcia, kg 1.64 1.65 1.65 1.45 1.36 1.31 1.25 1.25 1.25 1.20 1.18
Średnia waga miotu, kg 13.2 14.8 16.5 16.1 16.5 16.8 17.4 19.0 19.9 20.4 22.9
% prosiąt <1kg 0 0 0 9 13 15 21 13 18 29 31
% prosiąt <1.3kg 13 12 10 27 41 46 55 53 55 59 52

 

Wpływ liczby przebytych porodów i liczebności miotu na kondycję

Świnie urodzone przez loszki miały gorsze przyrosty podczas laktacji i były o 2 kg lżejsze w okresie przenoszenia na tucz w wadze ok. 60 kg, w porównaniu do prosiąt urodznych przez wieloródki. Niemniej jednak świnie urodzone przez loszki były w stanie "dogonić" świnie urodzone przez wieloródki podczas tuczu i wszystkie zwierzęta zostały poddane ubojowi mając zbliżoną wagę. Jednak te urodzone przez loszki miały wyższą śmiertelność podczas całego cyklu produkcyjnego, zwłaszcza podczas laktacji (18.5% vs. 9.1%), i dwa razy częściej występowała u nich kulawizna (21% vs. 11%). Rozmiar miotu nie miał wpływu na którykolwiek z badanych zmiennych pomimo swojej pierwotnej relacji z masą urodzeniową.

 

Waga urodzeniowa, główny czynnik wpływający na kondycję

Świnie zostały podzielone na cztery grupy w zależności od wagi urodzeniowej: <1kg, od 1 do 1.3 kg, od 1.3 do 1.7 kg i >1.7 kg. Te cztery grupy zawarto w tabeli 2. Średnia ilość przebytych porodów dla każdej z grup była podobna. Jednak rozmiar miotu zmniejszał się od 14 do 11,2 wraz ze wzrostem wagi. Wyjściowa różnica w średniej wadze zwierząt w podanych grupach <1 i >1,7kg wynosiła około 1 kg, i w okresie uboju było to 21kg. Po obliczeniu metodą regresji 100g różnicy przy urodzeniu stawało się 1,3 kg różnicy masy tuszy.

Tabela 2. Zmiany wagi świń w zależności od wagi przy urodzeniu.

Grupa wagi urodzeniowej → <1kg 1-1.3kg 1.3-1.7kg >1.7kg
Liczba świń w grupie 149 299 459 136
Średnia liczba przebytych porodów 3.4 3.3 3.4 3.3
Średnia liczba prosiąt żywo urodzonych 14.0 13.7 12.9 11.2
Średnia waga urodzeniowa, g 823 1157 1479 1844
Współczynnik zmienności, % 15 7 8 7
Średnia waga przy odsadzeniu, kg 5.4 6.5 7.5 8.3
Współczynnik zmienności, % 29 23 19 18
Średnia waga przy uboju, kg 103 113 118 124
Współczynnik zmienności, % 13 11 13 12

Zmienność wagi w lżejszych grupach była również wyższa w porównaniu z cięższymi grupami czyniąc zarządzanie tymi zwierzętami bardziej skomplikowanym. Jednak ta zmienność była podobna we wszystkich czterech grupach przy uboju. Grupa wagowa była wyraźnie skorelowana ze śmiertelnością. Zwierzęta z masą urodzeniową <1 kg miały śmiertelność 30% z czego większość upadków przypadała na okres laktacji (Wykres 1).

Mortality in each birth weight group by stage of production

Wykres 1. Śmiertelność w każdej z grup w różnych okresach cyklu

W badaniu poubojowym płuca były oceniane pod kątem zapalenia opłucnej (SPES), zmian podobnych do enzootycznego zapalenia płuc (EP) (wzorowane na British Pig Health Scheme), notowano także zmiany w sercu i wątrobie (tabela 3). Punktacja dla zapalenia opłucnej i EP była wyższa u zwierząt z niższą wagą urodzeniową, co ujęto w tabeli.

Tabela 3. Częstość występowania zmian w rzeźni dla każdej z grup

Zmiany w rzeźni <1kg 1-1.3kg 1.3-1.7kg >1.7kg
zapalenie opłucnej, SPES 0.60 0.60 0.48 0.42
EP 1.85 1.38 1.50 1.55
zmiany w sercu, % 7 12 8 9
zmiany w wątrobie, % 1 1 1 3

 

Strategia zastosowana przez hodowcę obejmowała uzyskiwanie jak najliczniejszych miotów. Została ona  zakwestionowana, a jego uwagę skierowano na fakt, że należy poświęcić więcej uwagi mniejszej liczbie zwierząt i zarządzaniu nimi.

Przypływ świń na fermie

W tym badaniu obsługa miała wykonywać swoje codzienne czynności, a znakowane świnie były śledzone przez cały cykl produkcyjny. Mimo tego, że hodowca deklarował, że na fermie przestrzegana jest zasada całe puste- całe pełne, nie była ona odpowiednio stosowana. Jest to częsta sytuacja w wielu fermach, w celu utrzymywania jednolitych grup. Zidentyfikowano trzy różne przepływy świń"

  • "normalny" przepływ świń
  • świnie opóźnione z przeniesieniem o tydzień
  • świnie opóźnione lub "przytrzymane" z różnych przyczyn nawet 8 tygodni

Różnica między tymi trzema rodzajami przepływu jest dokładnie wyjaśniona w tym artykule [j.ang.]. Podsumowując, te zwierzęta, które były przetrzymywane często pochodziły od loch z mniejszą liczbą przebytych porodów. W ubojni tusze tych zwierząt miały znacznie niższą masę (o około 10kg) i były bardziej zróżnicowane. Poniższy wykres pokazuje punktację kulawizn (1 do 3), uszkodzeń ogona (1 do 4) i zmiany ukł. oddechowego (czyli SPES i EP) dla trzech wyżej wymienionych grup. Zwierzęta, które nie szły normalnym przepływem miały wyższą punktację dla kulawizn, zapalenie opłucnej i EP (wykres 2). To, czy była to przyczyna, czy może skutek przetrzymanie zwierząt wymaga dalszych badań.

Prevalence of lesions in slaughterhouse for the 3 flows of animals described

Wykres 2. Częstość zmian dla wymienionych wyżej grup zwierząt.

Badania te pokazuje jak bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na zdrowie i wydajność produkcyjną świń jest masa urodzeniowa, a także pokazuje różne typy przepływu zwierząt stworzone do radzenia sobie z mocno zróżnicowanymi partiami świń.

Komentarz do artykułu

To miejsce jest przeznaczone do dyskusji między użytkownikami pig333.com a nie do zadawania pytań autorom artykułów
Skomentuj

Dostęp tylko dla użytkowników portalu 3trzy3. Zaloguj się aby dodać komentarz.

Niezarejestrowany użytkownik 333?Zarejestruj sięszybko i bezpłatnie i uzyskaj dostęp do wszystkich serwisówJesteś zarejestrowany w 333?WEJDŹKliknij tu jeśli zapomniałeś hasła, wyślemy je do Ciebie

tags