Alfonso Bolarín

Alfonso Bolarín
25ccdvalexjose.28Hubertserekbintang.kamdorodarioidrobo

AIM Ibérica. Hiszpania

Urodził się w Murcii w 1978 r. Ukończył medycynę weterynaryjną na Uniwersytecie Murcia w 2002 r. W 2012r. uzyskał doktorat w dziedzinie medycyny weterynaryjnej również na Uniwersytecie w Murcji .

W 2005 roku rozpoczął pracę w Stamboek Iberica jako dyrektor centrum sztucznego zapłodnienia świń.

W 2006 r. prowadził Dział Jakości i Rozwoju w AIM Ibérica, a w 2012 r. został mianowany współ-dyrektorem platformy do spraw rozrodu świń w Centrum Badawczym Topigs Norsvin (Beuningen, Holandia).

Jest autorem 10 artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych w swojej dziedzinie wiedzy. Uczestniczy także, często jako mówca, w renomowanych kongresach specjalistycznych, takich jak ESDAR (Europejskie Stowarzyszenie Zwierząt Domowych), AIVets, BSP (Boar Semen Preservation) lub ICAR (International Congress on Animal Reproduction). Uczestniczył również jako badacz w 4 projektach badawczych. Jest członkiem AERA (Asociación Española de Reproducción Animal [Spanish Animal Reproduction Association], 2005), Qualivet (2008) i RepVet (2015) za pośrednictwem Asociación Nacional de Porcino Selecto (Select Swine National Association), reprezentującej Hiszpanię w Komisji Europejskiej w sprawach reprodukcji świń. Współpracuje często z czasopismami i platformami cyfrowymi do celów naukowych, jest też korektorem prac naukowych w następujących czasopismach zawartych w Journal Citation Reports: Theriogenology, Acta Veterinaria Scandinavica, Journal of Andrology, PloS ONE i Reproduction in Domestic Animals.

zaktualizowane CV 01-lip-2016

Artykuły