Ana Carvajal

Ana Carvajal
36luchorusso_Dani AckermannjnavasXavier_Piquecarmenaguilar83

University of Leon. Hiszpania

Ana Carvajal urodziła się w Leon 11 grudnia 1967 r., Ukończyła studia weterynaryjne w 1990 r. Specjalizację w dziedzinie Zdrowia i Medycyny ukończyła z wyróżnieniem. Wkrótce potem rozpoczęła pracę w Departamencie Zdrowia Zwierząt przy Wydziale Nauk Weterynarii / Medycyny Uniwersytetu w León. W grudniu 1994 r. obroniła pracę doktorską zatytułowaną "Epidemiologia i diagnostyka zakażenia epidemicznej biegunki świń wywołanej koronawirusem" pod nadzorem profesorów Pedro Caribransesa i Pedro Rubio. Podczas studiów doktoranckich pracowała prowadząc badania w Pracowni Badań i Rozwoju Sobrino w Olot, w Gironie, pod nadzorem Joan Plana, a także w Instytucie Wirusologii Uniwersytetu w Zurychu, pod nadzorem Profesora Mathiasa Ackermanna. W 1995 roku była stażystą w tym samym laboratorium.

Od 2001 roku jest profesorem na Wydziale Nauk o Weterynarii / Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w León, wchodząc w skład grupy badawczej DIGESPORC, specjalizującej się w infekcjach układu pokarmowego świni, pod nadzorem profesora Pedro Rubio. W 2003 r. ukończyła studia jako specjalista ds. Zdrowia Publicznego w Europejski, European College of Veterinary Public Health.

Nadzorowała 9 prac doktorskich i brała udział w ważnych projektach badawczych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, będących głównym badaczem w kilku z nich. Jest autorem i współautorem ponad 45 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych z JCR, a także znacznej liczby popularno- naukowych publikacji w czasopismach krajowych oraz przemówień na kongresach krajowych i międzynarodowych.

zaktualizowane CV 15-lut-2017

Artykuły