António Luís Mendonça Tavares

António Luís Mendonça Tavares
9mcrisolquileslidia.torrentochancho.chumboXavier Salamó

COPA- COGECA. Portugalia

Urodziłem się 3 lipca 1955 roku w Lizbonie i z wykształcenia jestem licencjonowanym elektrotechnikiem. Wyszktałcenie zdobyłem w Instituto Superior Técnico (IST). Jednak ponieważ byłem pochłonięty naszą rodzinną działalnością- rolnictwem,  migdy nie pracowałem w zawodzie.

Zawsze byłem członkime zrzeszeń, obejmowałem stanowisko prezesa FPAS (Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores) w latach 1986 i 1988, a także CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal), od 1985 do 1991.

Obecnie poza gospodarką rolną i produkcją świń jestem członkiem Grupy Roboczej "Forecast of Pork Meat" Komisji Europejskiej w Brukseli, a także chairmanem Grupy Roboczej ds Wieprzowiny COPA-COGECA (Komisja Europejska).

W 2013 roku założyłem Agroinfo.pt gdzie zajmuję się edytowaniem i koordynacją, w celu zapewnienia kompleksowej i specjalistycznej treści dotyczącej działalności rolniczej, zwierząt gospodarskich, zapewniając odbiorcom wiedzę i narzędzia niezbędne do nowoczesnego zarządzania i sukcesu.

 Ostatnio stworzyłem ATDN Consulting, Lda., w celu pomocy nad opracowywaniem wniosków o fundusze UE w ramach PDR 2020.

zaktualizowane CV 13-gru-2016

Artykuły