Arkadiusz Dors

Arkadiusz Dors
26mariola.robertkrzysiek9514anna.koziarek M.Viscarellismonicad

PIWet Puławy. Polska

Arkadiusz Dors urodził się w Puławach ( Polska) w 1895 roku. Ukończył Wydział Medycyny Weterynatyjnej na SGGW w Warszawie w 2010 r. Od 2011r do 2015 r. był doktorantem w PIWet Puławy. W 2015r. uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych, pod kierunkiem prof. Zygmunta Pejsaka. Od tego czasu pracuje w PIWet w Zakładzie Chorób Świń jako naukowiec. Jego obszar zainteresowań to epideniologia i monitoring chorób świń, a także bakteriologia weterynaryjna. Ponadto współpracuje z lekarzami terenowymi wymieniając informaje i wiedzę na temat chorób trzody chlewnej.

zaktualizowane CV 26-kwi-2016

Artykuły