Carlo Lasagna

Carlo Lasagna
35lbarcellesiChiumiento NJose Casanovasddivitazhangxin

Martini SpA. Włochy

Carlo Lasagna ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Bolonii w 1985 roku. W kolejnym roku objął funkcję kierownika fermy trzody chlewnej. Dwuletni okres sprawowania tej funkcji uważa za szczególnie ważny ze względu na ogrom wiedzy zdobytej od praktyków i godziny obserwacji świń. W1987 roku objął stanowisko lekarza weternarii w Technical Service firmy genetycznej UPB. W kolejnym roku zmienił miejsce pracy na NPD. Od 1995 roku kiedy PIC zakupił NPD rozpoczął pracę w znacznie większej piramidzie produkcyjnej, którą kontunuował do 2000 roku. Następnie został zatrudniony jako Veterinary Technical Director w Martini SpA, zintegrowanym systemie posiadającym 20000 loch, gdzie pracuje do dziś.

Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji, współpracuje z firmami farmaceitycznymi i wielokrotnie wykładał na konferencjach we Włoszech i za granicą.

Określa siebie jako "Production Vet": specjalista do spraw produkcji ze dyplomem lekarza weterynarii.

zaktualizowane CV 31-gru-2012

Artykuły