Carrie Walk

Carrie Walk
2Hubertsereknhrojas6

AB Vista. Wielka Brytania

Carrie jest starszym kierownikiem ds. Badań w AB Vista, firmie zajmującej się technologią żywienia zwierząt. Carrie specjalizuje się w interakcjach enzymów i składników odżywczych u zwierząt monogastrycznych i jest autorem lub współautorem 45 recenzowanych artykułów oraz 5 rozdziałów książkowych i współredaktorem 1 książki o fitynie i żywieniu. Przed dołączeniem do AB Vista Carrie pracowała jako asystentka doktora habilitowanego w Wydziale Nauk o Zwierzętach i Drobiu w Virginia Tech. Carrie otrzymała BS i MS w dziedzinie nauk o zwierzętach na University of Missouri oraz doktorat w dziedzinie nauk o zwierzętach w Virginia Tech.

zaktualizowane CV 08-mar-2019

Artykuły