Charlotte Sonne Kristensen

Charlotte Sonne Kristensen
8anton_marus M.ViscarelliHubertserekalexismvz1995xavier.chehri

SEGES Pig Research Centre. Dania

Charlotte Sonne Kristensen ukończyła weterynarię w Royal Veterinary and Agricultural University (RVAU), Kopenhaga w 1999r. W 2005 r, uzyskała stopień PhD z zakresu epidemiologii i chorób świń.

Następnie została zatrudniona w SEGES Pig Research Centre, gdzie obecnie jest Chief Scientist.

Jest Diplomate i członkiem Credentials Committee w European College of Pig Health Management (ESPHM) reprezentuje Danię w International Society of Animal Hygiene (ISAH).

Jej obszar badań koncentruje się na chorobach układu oddechowego, ze szczególnym naciskiem na PCV2 i PRRS, gdzie przeprowadza badania w kontrolowanym środowisku, a także badania kliniczne i epidemiologiczne stad komercyjnych. Przeprowadza badania mające na celu oszacowanie kosztów ekonomicznych chorób i środków kontroli oraz metaanalizy w celu oszacowania wpływu szczepionek. W 2009 roku została wyróżniona European PCV2-award a w 2014 roku European PRRS research award roku. Wielu studentów weterynarii wykonało swoje prace dyplomowe pod jej nadzorem. Obecnie jest mentorem 2 doktoranów.

Pracuje jako cenzor dla studentów nauk weterynaryjnych, w tym w komitecie oceniającym dla doktorantów w Szkole Weterynaryjnej. Jest autorem ponad 20 artykułów w międzynarodowych czasopismach, dotyczących chorób układu oddechowego, chorób jelitowych, PCV2, PRRS, białek ostrej fazy i owrzodzeń.

 

zaktualizowane CV 08-mar-2017

Artykuły

Rycina 1. Schemat różnych kierunków postępowania w stadzie PRRSV dodatnim.

Zwalczanie PRRSV przy użyciu szczepień i optymalizacji zasad zarządzania: analiza trzech przypadków

24-mar-2017 (1 lat 3 miesięcy 26 dni temu)

Mimo, że szczepienie było skuteczne w stabilizacji stada loch, wyniki badań wykazały, że eliminacja PRRSV z warchlakarni może być osiągnięta jeśli szczepienie i częściowa depopulacja są wspierane przez ścisłe stosowanie wszystkich rekomendowanych procedur zarządzania, w tym ścisłego przestrzegania zasady całe pomieszczenie pełne/całe pomieszczenie puste.

Zwalczanie PRRSV przy użyciu szczepień i optymalizacji zasad