Claudia Gusmara

Claudia Gusmara
9MERCEDES VEGAMatuGvandornoaadidoniilfuga

Università degli Studi di Milano. Włochy

Edukacja
1996 Ukończenie Medycyny Weterynaryjnej, State University of Milan
1997 Uzyskanie prawa do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
1997 Kurs szkoleniowy Choroby i Zarządzanie Stadem Świń (ISZ Bs)
1997 Kurs Szkoleniowy Standardów ISO 9000
2005 Uzyskanie stopania doktora nauk weterynaryjnych, Veterinary Health and Pathology

Kariera
1997-1998 Umowa współpracy z prywatną firmą zajmującą się bezpieczeństwem biologicznym w hodowli zwierząt (Antec International), mająca na celu poszerzenie i rozwinięcie progamów poprawy środowiska życia w stadach świń.
1999-2000 Samozatrudnienie na stanowisku lekarza weterynarii w intensywnej hodowli świń (tysiąc loch).
2000-2002 Wolontariat przy University of Milan, Institute of Infectious disease of Domestic Animals
2002-2005 Studia doktoranckie, Veterinary Health and Animal Pathology
2006 - Pracownik naukowy, Department of Animal Pathology, Hygiene and Veterinary Public Health- Infectious Disease Section

Działalność dydaktyczna
(Kursy prowadzone przy Faculty of Veterinary Medicine, Milan)

2006 Prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu Choroby Zakaźne Zwierząt Domowych
2007 Zarządzanie Zdrowiem w Chowie Intensywnym Trzody Chlewnej

Związki zawodowe i naukowe
1997-2010 Członek Italian Society of Swine Pathology and Farming (SIPAS)

Zainteresowania naukowe
Choroby zakaźne świń: epidemiologia, diagnostyka, profilaktyka i kontrola zespołów polietiologicznych w intensywnej produkcji stad trzody chlewnej, ze szczególnym uwzględnieniem patogenów ułatwiających zakażenia innymi zarazkami, np. Mycoplasma hyopneumoniae.
Status immunologiczny stad świń w odniesieniu do S. suis, opracowanie programów profilaktyki i kontroli. Ustalanie i zarządzanie programami szczepień, ocena czynników środowiskowych i higienicznych warunkujacych dobrostan i status zdrowotny zwierząt.                             Diagnostyka i szerzenie się infekcji układu moczowego loch.

Współpraca naukowa
Gottschalk M. – Groupe de Recherche sur les Maladies Infectieuses du Porc - Université du Quebec (Kanada).
Bozzetta E. – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta (Torino).
Morvan H. – Laboratoire de Développement et d'Analyses 22 (Zoopole – Ploufragan, Francja).

Publikacje
Autorka 45 publikacji naukowych w popularnych czasopismach krajowych przeznaczonych dla specjalistów w dziedzinie hodowli trzody chlewnej. Niektóre z nich zostały również zaprezentowane na spotkaniach międzynarodowych.

zaktualizowane CV 07-paź-2013

Artykuły