Cristina Jurado Diaz

Cristina Jurado Diaz
19mcrisol_137Johan Brandt  1351142709Csaba

Universidad Complutense de Madrid. Hiszpania

https://www.sanidadanimal.info/es/

Ukończyła Wydział Weterynarii na Universidad Complutense de Madrid (2009-2014).

We wrześniu 2014 r. dołączyła do zespołu profesora Jose Manuela Sancheza-Vizcaino, aby napisać pracę doktorską dotyczącą afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Jej doktorat koncentruje się na afrykańskim pomiarze świń, specjalnie poświęconym badaniom epidemiologicznym, identyfikacji czynników ryzyka i ocenom ryzyka. Oprócz tego pracuje w laboratorium referencyjnym OIE dla ASF prowadzonym przez prof. Sanchez-Vizcaino. W ramach swojej pracy wykonuje techniki laboratoryjne oraz uczestniczy w walidacji i badaniach nowych technik diagnostycznych ASF.

Od 2014 roku uczestniczy w różnych kongresach krajowych i międzynarodowych oraz prowadzi kursy na temat ASF w Hiszpanii i różnych częściach świata.

zaktualizowane CV 26-wrz-2018