Dan Tucker

Dan Tucker
7John Howardjuan.uribeJuan Hernandezvassilis-g-papatassisp

University of Cambridge. Wielka Brytania

A.W. (Dan) Tucker jest wykładowcą Veterinary Public Health na University of Cambridge, Department of Veterinary Medicine (www.vet.cam.ac.uk) gdzie uczy medycyny świń oraz weterynarii w zdrowiu publicznym.

Jest członkiem Pembroke College, Cambridge (www.pem.cam.ac.uk). Zainteresowania naukowe dotyczą zakażeń układu oddechowego świń i bardziej ogólnie interferencji między nowymi technologiami produkcji i zdrowiem świń.

Posiada dyplomy European College of Pig Health Management i European College Veterinary Public Health, jest członkiem UK Animal Health i Veterinary Laboratories Agency (AHVLA) Pig Expert Group, przez wiele lat działał w brytyjskim Pig Veterinary Society oraz UK Pig Levy Board's (BPEX Ltd) Pig Technical Committee.

zaktualizowane CV 30-maj-2013

Artykuły