Francisco Cabezón

Francisco Cabezón
10leandro0504gary_belas2000 M.Viscarelliheinrich.Niggemalexandra_1

Pipestone Systems. USA

Edukacja

  • Stopień doktora, Nauki o Zwierzętach, Purdue University, 2017, "Zmniejszenie stresu cieplnego u loch w okresie laktacji i knurów poprzez suplementację betainy i chłodzenie podłogowe".
  • Stopień Zawodowy Inżyniera Rolnictwa, Nauki o Zwierzętach, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2011.
  • Stopień Licencjacki, Nauki o Zwierzętaach, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2010.

Doświadczenie zawodowe i badawcze

Czerwiec 2017r. -obecnie - Kierownik produkcji i współpraca badawcza, Pipestone Systems

Sierpień 2013r. do maj 2017r. - Asystent - Purdue University, West Lafayette, IN

Marzec 2013r. do czerwiec 2013r. - Asystent Instruktora, Pontificia Universidad Católica de Chile

Lipiec 2012r. do luty 2013r. - Kierownik sektora rozrodu - Agrosuper

Styczeń 2012r.do czerwiec 2012r. - Główny stażysta ds. rozrodu świń - Agrosuper

Styczeń 2011r. do luty 2011r. -Praktyki zawodowe - Agrosuper

Styczeń 2010r. do luty 2010r. - Praktyki zawodowe - Agrosuper

Członkostwo w organizacjach

American Society of Animal Science, 2013 -obecnie.

Nagrody  i odznaczenia

CONICYT. Chilean National Scholarship for Graduate Students (2013-2017).

Academic Excellence Award 2011. Pontificia Universidad Católica de Chile. Summa Cum Laude class of 2011.

Distinction from the College of Agricultural Engineers of Chile. Summa Cum Laude class of 2011.

XI Knowledge Olympics 2003, Universidad de Santiago de Chile. Gold medal in biology, physics and chemistry.

Young Scholar Award Midwest Meeting, 2017. Heat stress alleviation in lactating sows by dietary betaine supplementation and cooling pads. Midwest ADSA-ASAS.

W. R. Featherston Outstanding PhD Award 2017. Animal Sciences Department. Purdue University.

zaktualizowane CV 15-sty-2018

Artykuły