Gaëlle Simon

Gaëlle  Simon
47miguel.sandovalramojota2017microprofitefarmergorpAntonovthoussin

French National Reference Laboratory for Swine Influenza. Francja

Gaëlle jest wyszkolonym wirusologiem, i pierwsze badania podjęła w francuskim Instytucie Zdrowia i Badań Medycznych w Strasburgu, gdzie przyznano jej tytuł doktora w 1995 roku. Dwa lata była na stanowisku post-doc w niemieckim Centrum Badań Raka w Heidelbergu, a następnie w 1998 roku dołączyła do francuskiego laboratorium Ploufragan-Plouzané Agencji ds. Żywności, Ochrony Środowiska i BHP (Anses, ex-CNEVA i ex-AFSSA), we Francji. Przez dwa lata pracowała nad reowirusami ptasimi poszerzając swą wiedzę w dziedzinie wirusów  (klasyczny i afrykański pomór świń, choroba Aujeszkyego, zespoł rozrodczo-oddechowy świń, świńska grypa). Od 2004 roku jest zastępcą szefa działu Immunologii Wirusologii Świń. Jest kierownikiem ośmioletniego projektu dotyczącego świńskiej grypy i stoi na czele francuskiego krajowego laboratorium referencyjnego dla grypy świń od jego utworzenia w 2009 roku. Jej obecna praca na temat wirusa grypy świń jest w większości dedykowana nadzorowi epidemiologicznemu, metodom diagnostycznym, antygenowej i genetycznej ewolucji, roli w zespole oddechowym świń, nawracających infekcji i odpowiedzi immunologicznej gospodarza.

zaktualizowane CV 26-maj-2014

Artykuły