Hans Nauwynck

Hans Nauwynck
9nathalie.nolletlukas.schwarzFrank Vermeirenserbanc28microprofite

Ghent University. Belgia

Hans Nauwynck urodził się 2 maja 1963 roku w Torhout, w Belgii. Ukończył studia weterynaryjne w 1987 roku w Ghent University. W 1993 roku uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych i został nominowany na adiunkta w Ghent University. Następnie w 1999 roku awansował na profesora nadzwyczajnego, a w 2004 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W 2004 objął kierownictwo w Laboratory of Virology, Faculty of Veterinary Medicine, Ghent University i został Diplomate w European College of Pig Health Management. Obecnie prowadzi kilka przedmiotów z dziedziny chorób wirusowych ssaków. Jego badania skupiają się wokół komórkowej i molekularnej patogenezie chorób wirusowych u człowieka i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem wejścia wirusa w komórkę gospodarza, inwazji wirusa mimo barier organizmu gospodarza, przez leukocyty i wzdłuż komórek nerwowych, a także ucieczkę przed mechanizmami obronnymi gospodarza. Badania prowadzą do opracowania nowych metod leczenia i szczepionek nowej generacji. Jest autorem 285 publikacji i kilku patentów. Jest także częstym prelegentem na międzynarodowych kongresach i konferencjach weterynryjnych i wirusologicznych. Obecnie jego personel składa się z 25 doktorantów, 4 adiunktów i 14 pracowników technicznych.

zaktualizowane CV 07-paź-2013

Artykuły